ดับเบิลโอควอนตา

GNT-0000 00 Qan[T]

First appearance Mobile Suit Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer-
Designer Kanetake Ebikawa
Overall height 18.3 m
Weight 63.5 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive
Special feature GN field, Trans-Am system, Twin Drive system, Quantum Burst
Armaments

  • GN sword V
  • GN sword bit
  • GN shield (GN beam gun)

กันดั้มซึ่งพัฒนาต่อจากดับเบิลโอกันดั้มเพื่อใช้ในการรับมือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวซึ่งเรียกว่า ELS (Extraterrestrial Living-metal Shapeshifter) และออกแบบตามความสามารถของเซ็ตสึนะ F. เซเอย์ซึ่งเป็นอินโนเวเตอร์ที่แท้จริง โครงสร้างหลักของดับเบิลโอควอนตานั้นยังคงเหมือนกับดับเบิลโอกันดั้มซึ่งเวดาเห็นว่าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วแต่ลักษณะภายนอกนั้นเอียน วาชติซึ่งเป็นหัวหน้าวิศวกรได้ให้ดูคล้ายกับกันดั้มเอ็กเซียตามใจเซ็ตสึนะ แต่ชิ้นส่วนภายในของดับเบิลโอควอนตานั้นใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าทำให้มีสมรรถนะที่สูงกว่าดับเบิลโอไรเซอร์มากและใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับดับเบิลโอกันดั้มเซเวนซอร์ดด้วย GNไดรฟ์ทั้งสองของดับเบิลโอควอนตานั้นเป็นเตาใหม่ที่ออกแบบให้ทำงานคู่กันมาแต่แรกจึงไม่จำเป็นต้องใช้โอไรเซอร์ปรับแต่งการทำงานอีก โดย GNไดรฟ์เตาแรกจะอยู่ที่ลำตัวและเตาที่สองจะอยู่ใน GNชิลด์ที่ไหล่ซ้ายซึ่งติดไว้กับแขนกลให้เลื่อนตำแหน่งได้ ภายในค็อกพิตของดับเบิลโอควอนตายังมีเทอร์มินัลที่เชื่อมโยงกับเวดาโดยตรงเพื่อใช้จัดการข้อมูลอันมากมายเกี่ยวกับ ELS ดับเบิลโอควอนตานั้นเมื่อใช้ทรานแซมจะเป็นควอนตัมซิสเต็มซึ่งเหนือกว่าทรานแซมไรเซอร์ ในขณะที่ความสามารถเทเลพอร์ทของดับเบิลโอไรเซอร์นั้นเป็นผลพลอยได้ขณะที่ใช้ทรานแซมไรเซอร์ ดับเบิลโอควอนตานั้นได้ออกแบบให้เทเลพอร์ทขณะที่ใช้ควอนตัมซิสเต็มอยู่แล้ว อาวุธหลักของดับเบิลโอควอนตาก็คือ GNซอร์ดไฟฟ์ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับ GNซอร์ดทูว์แต่ส่วนใบดาบทั้งเล่มนั้นเป็นผลึกใสแบบคมดาบของ GNซอร์ดทรี ใน GNชิลด์นั้นยังใช้เก็บ GNซอร์ดบิทซึ่งเป็นบิทสามขนาดที่ติดคมดาบแบบเดียวกับของ GNซอร์ดไฟฟ์ไว้และควบคุมด้วยคลื่นสมองของเซ็ตสึนะ นอกจากจะใช้เป็นอาวุธบังคับระยะไกลแล้วในบิทแต่ละอันยังมีด้ามจับให้ใช้เป็นอาวุธมือถือได้ ซอร์ดบิทยาวสองแบบ (A และ B) นั้นสามารถประกอบเป็นดาบยาวเล่มเดียวได้ ส่วนซอร์ดบิทสั้น (C) นั้นสามารถปล่อยบีมเซเบอร์ออกมาได้ GNซอร์ดบิทยังสามารถแผ่ GNฟิลด์ซึ่งใช้ตั้งเป็นแนวป้องกันแบบต่างๆได้และก็สามารถประกอบกับ GNซอร์ดไฟฟ์เป็นดาบขนาดใหญ่ บัสเตอร์ซอร์ดโหมด หรือปืน บัสเตอร์ไรเฟิลโหมดซึ่งสามารถใช้งานแบบไรเซอร์ซอร์ดได้ GNซอร์ดบิทยังสามารถเรียงตัวเป็นประตูมิติซึ่งดับเบิลโอควอนตาใช้ในการเทเลพอร์ทระยะไกลมากได้ด้วย ใน GNชิลด์ยังมี GNบีมกันติดไว้เป็นอาวุธเสริม

เมื่อดับเบิลโอควอนตาเปิดใช้ควอนตัมซิสเต็มในระดับเดียวกับทรานแซมเบิร์สท์ก็จะเป็นควอนตัมเบิร์สท์ซึ่งใช้กำลังสูงสุด โดย GNไดรฟ์ที่ไหล่จะเลื่อนมาสัมผัสกับ GNไดรฟ์ที่ลำตัวโดยตรงและเกราะเกือบทั้งตัวของดับเบิลโอควอนตาก็จะถูกปลดออกเพิอให้ GNคอนเดนเซอร์ที่อยู่ในส่วนต่างๆปล่อยอนุภาค GNที่เก็บไว้ทั้งหมดออกมา ควอนตัมเบิร์สท์นี้เป็นเครื่องมือสุดท้ายที่เป็นความหวังของอิโอเลีย เชนเบิร์กให้สามารถสื่อสารกับ ELSเพื่อที่ทั้งสองเผ่าพันธุ์จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในตอนที่เซ็ตสึนะกลับมาโลกหลังจากที่ได้เดินทางไปเยือนดาวแม่ของ ELSนั้ ดับเบิลโอควอนตาก็รวมตัวกับ ELSเป็น ELSควอนตาซึ่งมีเกราะแทนส่วนที่ปลดทิ้งไปในตอนที่เปิดควอนตัมเบิร์สท์กับปีกแปดข้างซึ่งเป็นโลหะเหลวแบบ ELS รูปร่างของ ELSควอนตาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

ก่อนหน้าที่ดับเบิลโอควอนตาจะเสร็จสมบูรณ์นั้นเวดาได้ออกแบบไว้เป็นดับเบิลโอควอนตาฟุลเซเบอร์ ซึ่งใช้งานพาร์ท GNซอร์ดโฟว์ฟุลเซเบอร์ ที่ออกแบบไว้ก่อนที่จะสร้าง GNไดรฟ์ใหม่เสร็จจึงทำงานเป็นอุปกรณ์ปรับการทำงานของทวินไดรฟ์เหมือนโอไรเซอร์ โดยมีอาวุธเพิ่มเป็น GNซอร์ดโฟว์ซึ่งเป็น GNบัสเตอร์ซอร์ดขนาดใหญ่ติดที่ไหล่ขวาและมี GNกันเบลดซึ่งเป็น GNซอร์ดขนาดเล็กอีกสามเล่มติดมาด้วย ซึ่ง GNซอร์ดโฟว์นั้นก็สามารถปรับการใช้งานได้ตามการประกอบกับ GNกันเบลดคล้ายกับ GNซอร์ดไฟฟ์ และ GNกันเบลดสองเล่มนั้นสามารถประกอบกันเป็นดาบสองปลาย GNกันเบลดทวินเอดจ์ได้ ดับเบิลโอควอนตาฟุลเซเบอร์นั้นมีพลังในการต่อสู้ที่สูงกว่าดับเบิลโอควอนตาแต่ไม่สามารถใช้ควอนตัมเบิร์สท์ได้ ซึ่งหลังจากที่สร้าง GNไดรฟ์ซึ่งทำงานเข้ากันโดยไม่ต้องปรับแต่งแล้วและตั้งใจหาทางสื่อสารกับ ELSมากกว่าได้เลือกใช้รูปแบบของดับเบิลโอควอนตาแทน แบบจำลองของเวดานั้นประเมินว่าดับเบิลโอควอนตาฟุลเซเบอร์มีพลังที่สามารถทำลาย ELSที่มายังโลกได้ทั้งหมดด้วยตนเอง แต่แบบจำลองของเวดานั้นใช้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนของ ELSจึงไม่ได้นำความสามารถในการปรับตัวหรือฟื้นฟูตนเองของ ELS หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความอ่อนล้าเซ็ตสึนะเองมาคำนวณด้วย

ในภาคบิลด์ไฟเตอร์ทรายตอนพิเศษ Island Wars ชิอา คิจิมะยังได้ดัดแปลงกันพลาดับเบิลโอควอนตาเป็น GNT-0000SHIA กันดั้มดับเบิลโอชิอาควอนตา โดยใช้สีแบบ Gพอร์แทนท์และแต่งส่วนหัวเหมือนติดหูแมว ในขณะที่ Gพอร์แทนท์เป็นกันพลาที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีม ดับเบิลโอชิอาควอนตานั้นได้รับการออกแบบเพื่อใช้ต่อสู้เองและชิอาก็ได้ดัดแปลงควอนตัมซิสเต็มให้สามารถใช้และควบคุมอนุภาคพลาฟสกีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก GNซอร์ดนั้นยังคงเป็นแบบเดิม แต่ GNซอร์ดบิทนั้นได้ดัดแปลงมาจาก GNพาร์ติแซนของทรานเซียนท์กันดั้ม GNไบน์เดอร์ที่ไหล่ซ้ายนั้นเป็นทั้งโล่และจุดประกอบกับGNซอร์ดบิท รวมทั้งยังสามารถปล่อยออกไปเป็นบิทเองได้ และในภาค Gundam Breaker Battlogue ก็มี GNT-0000SDV กันดั้มดับเบิลโอคอมมานด์ควอนตา ของนากิทซึกิ ทาคุมะ ซึ่งเป็นกันพลาดับเบิลโอควอนตาที่แต่งตามรูปแบบของคอมมานด์กันดั้ม ซึ่งมีอาวุธหลักเป็นปืนกลหนักติดดาบปลายปืน แบ็คแพ็คติดดาบคอมมานด์ซอร์ดขนาดใหญ่กับเซนเซอร์ของมิสไซล์ลันเชอร์สี่ลำกล้องประทับบ่าซ้าย และที่แขนซ้ายก็มีโล่ป้องกันตัวซึ่งก็มีปืนใหญ่ติดไว้กับมีดคู่ที่เป็นอาวุธสำรองเวลาเข้าตาจน ในแบ็คแพ็คของดับเบิลโอคอมมานด์ควอนตายังมีถังพลังงานเสริม ซึ่งเมื่อรวมกับเกราะที่หนาขึ้นจึงเหมาะกับการต่อสู้ยืดเยื้ออย่างมาก ทาคุมะยังเป็นหนึ่งในไฟเตอร์จำนวนน้อยคนที่สามารถใช้คุณสมบัติลับ คะคุเซย์ ของระบบกันพลาแบทเทิลได้ ซึ่งในการต่อสู้กับกันดั้มบาร์บาทอรัสของเคนทาโร มาฮาระในงาน GBเฟสต์ นั้นก็ได้ใช้ออกมาเป็นท่าไม้ตาย ควอนตัมฟอร์ซ "ไทป์แอสซอล์ท" ซึ่งใช้การเทเลพอร์ทพร้อมกับโจมตีจากทิศทางต่างๆอย่างรวดเร็วราวกับว่ากันดั้มดับเบิลโอคอมมานด์ควอนตาแยกร่างได้

gnt-0000-els.jpg

ELS Qan[T]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License