อื่นๆ

Volspinner

Overall height 36.9 m
Armaments

  • laser knife/needle gun
  • vulcan cannon
  • elbow cannon
  • hot ripper
  • arm vulcan gun
  • beam boomerang

ซูเปอร์โรบ็อตของฐานเวกาเบสในรัสเซีย วัลสปินเนอร์นั้นเป็นหุ่นยนต์แบบผู้หญิงของเอคาเทรินาซึ่งเน้นที่การต่อสู้ในระยะกลาง ในข้อศอกมีบีมแคนน่อนอยู่ และที่ข้อมือก็มีมีดเลเซอร์ซึ่งใช้ยิงเป็นนีดเดิลกันได้เก็บไว้ ทั้งยังสามารถเก็บส่วนมือยิงปืนวัลแคนได้ แต่การใช้งานวัลสปินเนอร์อย่างเต็มรูปแบบนั้นจะต้องประกอบกับยานสเลฟวิงของผู้ติดตาม คุคลาชอฟ โดยสเลฟวิงจะแยกประกอบเป็นเหมือนหมวกสวมส่วนหัวของวัลสปินเนอร์กับปีกและแขนสองข้างทำให้วัลสปินเนอร์สามารถบินกลางอากาศได้ แขนที่เก็บไว้ในปีกของสเลฟวิงนั้นติดปืนแก็ตลิงไว้ข้างละสองกระบอก และที่ปลายปีกก็สามารถปล่อยแส้ ฮอทริปเปอร์ ออกมาได้ วัลสปินเนอร์ยังสามารถรวมพลังงานยิงออไปเป็นบีมบูมเมอแรงได้ แขนเดิมของวัลสปินเนอร์ที่พับมาประกอบเป็นหน้าอกนั้นนอกจากจะยังใช้ยิงบีมแคนน่อนที่เก็บไว้ในข้อศอกได้แล้วยังสามารถกางออกมาเป็นแขนอีกสองข้างและใช้งานตามปกติได้ด้วย


goddiner.jpg

Goddiner

First appearance Shinkon Gattai Godannar!!
Overall height 56.9 m
Armaments

  • long horn

ซูเปอร์โรบ็อตของฐานไดโนเบสในจีน ก็อดไดเนอร์นั้นใช้การประกอบร่างจากยานก็อดโซนิคของชุคุยู กับรถถังก็อดฮอร์นของโมคาคุ ก็อดไดเนอร์นั้นใช้การต่อสู้ด้วยกำลังซึ่งเป็นสไตล์ของโมคาคุ โดยปืนใหญ่ของก็อดฮอร์นที่แยกออกมาในตอนประกอบร่างนั้นจะรวมเป็นอาวุธขนาดใหญ่ที่สูงพอๆกับตัวก็อดไดเนอร์เองเรียกว่า ลองฮอร์น ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นอาวุธแบบต่างๆได้ทั้งพลองยาวแบบสองปลาย สว่าน ยิงท่อนหนึ่งออกไปจากระยะหางแล้วดึงด้วยโซ่ หรือแยกเป็นสองส่วนแล้วใช้เป็นขวานหรือทอนฟาขนาดใหญ่มาก


genesister.jpg

Genesister

First appearance Shinkon Gattai Godannar!!
Overall height 44.4 m
Armaments

  • lightning needle

Special attack

  • Lightning Arrow

ซูเปอร์โรบ็อตของฐานซิลิคอนเบสในอเมริกา เจเนซิสเตอร์ใช้การประกอบร่างจากยานเจเนชาโดว์ ของชาโดว์ ดัลลาเวย์ กับ ยานดำน้ำลูนาซิสเตอร์ของลูนาที่เป็นคู่หู เจเนซิสเตอร์นั้นเป็นหุ่นยนต์แบบต่อสู้ระยะไกลจากกลางอากาศโดยที่แขนซ้ายนั้นสามารถกางออกเป็นคันธนูยิงศรพลังงาน ไลท์นิงนีดเดิล ออกไปได้ และส่วนปีกด้านหลังนั้นจริงๆแล้วก็เป็นคันธนูซึ่งจะใช้ส่งศะพลังงานเข้าไปในตัวเจเนซิสเตอร์ทางด้านหลังแล้วยิงออกไปเป็นลำแสงอานุภาพสูง ไลท์นิงแอร์โร จากหน้าอกได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License