วอร์เทกซ์
gu-004-a.jpg

GU-004-A Vortex

First appearance Steel Battalion
Designer Okubo Junji
Height 18.02 m
Armaments

 • 67 mm chain gun
 • 120 mm machine gun
 • rocket launcher
 • 370 mm howitzer

ก่อนหน้าที่เกาะไหฉีเถาจะทำสงครามกับกองกำลังแปซิฟิกริมนั้น กองทัพไหฉีเถาซึ่งยังใช้วิทซ์เป็นกำลังหลักก็ได้ทำสัญญาให้บริษัทกูดแมนพัฒนา VTแบบยิงสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากต้องเร่งพัฒนากูดแมนจึงไม่ได้ใส่ใจระบบอาวุธหลักมากนัก ถ้าเป็นการต่อสู้ซึ่งๆหน้าแล้ววอร์เทกซ์จะเสียเปรียบมาก แต่ปืนฮาววิตเซอร์ 370 มม.ซึ่งเป็นอาวุธหลักของวอร์เทกซ์นั้นมีระยะยิงและแรงระเบิดสูงสุดในอาวุธที่ VTรุ่นแรกใช้ แม้จะเดินได้ช้าแต่วอร์เทกซ์ก็มีกำลังเครื่องมากจึงสามารถเดินขึ้นเขาซึ่งเป็นชัยภูมิสำคัญของหน่วยปืนใหญ่หรือฝ่าพื้นที่กันดารได้ง่าย ในเวลาต่อมาบริษัทกูดแมนได้ปรับปรุงรูปแบบของวอร์เทกซ์ด้วยเทคโนโลยีของ VTรุ่นที่สองเป็น GU-010-A เมลสตรอม ที่สามารถใช้จรวด MLRSซึ่งใช้ป้องกันตัวได้ดีกว่าเดิมและติดตั้งปืนฮาววิตเซอร์ที่มีอานุภาพสูงขึ้นได้ แต่โครงสร้างของเมลสตรอมนั้นแม้เสริมความทนทานมากกว่าวอร์เทกซ์ก็ยังนับว่าเปราะบางมากเมื่อเทียบกับ VTรุ่นที่สองด้วยกัน

แม้จะใช้งานในพื้นที่กันดารได้ดี แต่่ทั้งเมลสตรอมและวอร์เทกซ์ก็มีปัญหาที่พลังป้องกันต่ำซึ่งเมื่อทำการรบในพื้นที่ราบก็มักจะถูกศัตรูบุกเข้าไปทำลายได้ง่ายๆ แม้ว่าบริษัทกูดแมนจะไม่ได้พัฒนาเมลสตรอมต่อไปอีก แต่กองทัพไหฉีเถาก็ได้ทำสัญญากับบริษัทไลคัมมิงดีเฟนส์ซิสเต็มให้ทำ VTแบบยิงสนับสนุนที่มีความทนทานสูงขึ้นมาแทน นั่นก็คือ LH-005-A เบฮีมอธ ซึ่งเป็น VTที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนั้น แม้จะเป็น VTที่มีความคล่องตัวต่ำและยังต้องมี VTเครื่องอื่นคอยคุ้มกันอยู่ แต่เบฮีมอธก็มีเกราะที่หนามากจนอาวุธเบาอย่างปืนกลนั้นทำอะไรไม่ได้เลย ขนาดที่ใหญ่กว่าปกติของเบฮีมอธยังทำให้สามารถติดตั้งอาวุธที่มีอานุภาพยิ่งกว่าเมลสตรอมได้

gu-010-a.jpg

GU-010-A Maelstrom

Height 19.88 m
Armaments

 • 67 mm chain gun
 • 120 mm machine gun
 • 140 mm machine gun
 • rocket launcher
 • multiple launch rocket system
 • 370 mm howitzer
 • 550 mm howitzer
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License