มุราซาเมะไลเกอร์
gz-010.jpg

GZ-010 Murasame Liger

First appearance Zoids Genesis
Overall length 22.3 m
Weight 87 t
Armaments

 • Murasame blade (sword cannon)
 • crush bite
 • tail blade
 • strike laser claws
 • pile bunker
 • 3-tube shock cannon
 • cowl blade

ซอยด์สายพันธุ์สิงโตที่ชาวหมู่บ้านมิโรโดะกู้ขึ้นมาจากอ่าวและในตอนแรกก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ จนกระทั่งเมื่อหมู่บ้านมิโรโดะถูกไบโอแรปเตอร์ของจักรวรรดิดิกัลด์โจมตี และเด็กหนุ่ม รูจิ ฟามิลอน ได้พยายามใช้ไลเกอร์ตัวนี้เพื่อปกป้องหมู่บ้าน ไลเกอร์ตัวนี้ก็ตื่นขึ้นและประกอบกับดาบมุราซาเมะซึ่งเป็นอาวุธศักดิสิทธิ์ที่สืบทอดกันมาในตระกูลฟามิลอน เป็นที่มาของชื่อมุราซาเมะไลเกอร์ นอกจากรูจิแล้วก็ไม่มีใครบังคับไลเกอร์ตัวนี้ได้อีก ซึ่งรูจิก็ได้เป็นกำลังสำคัญของกลุ่มต่อต้านดิกัลด์หลังจากที่ออกเดินทางกับรา คาน เพื่อหาทางซ่อมแซมครื่องกำเนิดพลังงานของหมู่บ้านมิโรโดะที่เสียหายจากการโจมตีของดิกัลด์

มุราซาเมะไลเกอร์นั้นมีอาวุธพื้นฐานเป็นเล็บประจุเลเซอร์ เขี้ยว และปืนช็อคแคนน่อนสามลำกล้องที่ลำตัวตามมาตรฐานของซอยด์ไลเกอร์ ที่ปลายหางยังมีใบมีดขนาดเล็กติดไว้ซึ่งใช้เฉือนด้วยการสะบัดหาง ดาบมุราซาเมะที่เป็นอาวุธหลักนั้นเป็นโลหะ Zi หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ลีโอ ซึ่งเป็นโลหะที่สามารถสร้างความเสียหายกับเกราะเฮลอาเมอร์ของไบโอซอยด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าอาวุธอื่นๆและที่ด้ามดาบก็ติดปืนซอร์ดแคนน่อนสองลำกล้องไว้ มุราซาเมะเบลดนั้นติดอยู่บนรางที่อยู่รอบตัวของมุราซาเมะไลเกอร์จึงสามารถหมุนเลื่อนตำแหน่งตามการใช้งานได้ แผงคอของมุราซาเมะนั้นเป็นใบมีดซึ่งใช้ป้องกันส่วนลำตัวจากการโจมตีด้านหน้า ที่เท้าของมุราซาเมะไลเกอร์ยังมีลิ่มไพล์บังเกอร์ติดไว้ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นอาวุธแล้วยังใช้แทงกับพื้นช่วยเบรกเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงหรือช่วยส่งตัวขณะกระโดด

มุราซาเมะไลเกอร์นั้นเป็นซอยด์โบราณซึ่งมีความสามารถอีโวลฟ์ที่ทำให้มุราซาเมะไลเกอร์สามารถแปลงร่างได้ตามสถานการณ์โดยขึ้นอยู่กับจิตใจของนักบิน โดยจะเแปลงสภาพของมุราซาเมะไลเกอร์ทั้งตัวรวมถึงเกราะและอุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ร่างที่แปลงจากกระบวนการอีโวลฟ์นั้นต้องใช้พลังงานในการคงสภาพไว้มุราซาเมะไลเกอร์จึงกลับสู่ร่างเดิมหลังการต่อสู้ ร่างอีโวลฟ์ร่างแรกของมุราซาเมะไลเกอร์ก้คือ GZ-015 ฮายาเตะไลเกอร์ ซึ่งรูจิได้ใช้เพื่อนั้นใช้ช่วยเหลือรา คานที่กำลังย่ำแย่ในการต่อสู้กับไบโอไทรเซรา ฮายาเตะไลเกอร์นั้นมีจุดเด่นที่มีท่อขับดันแฝดฮายาเตะบูสเตอร์และครีบควบคุมอนุภาค HYTซึ่งเร่งความเร็วให้ฮายาเตะไลเกอร์มีความเร็วที่สูงกว่าเดิมมาก ดาบมุราซาเมะนั้นได้แปลงสภาพเป็นมีดคู่ มุราซาเมะไนฟ์ กับ มุราซาเมะดีไวเดอร์ ติดข้อเท้าด้านหน้าทั้งสองข้าง แต่ฮายาเตะไลเกอร์นั้นไม่มีอาวุธปืนเลยและมีดคู่ก็มีพลังทำลายที่ด้อยกว่าดาบมุราซาเมะมาก

ในการต่อสู้กับไบโอเคนโทรของโซวตะ ซึ่งมีดาบยาว บีสต์สเลเยอร์ ที่สามารถรับการโจมตีจากโลหะ Ziได้ติดขาหน้าทั้งสองข้าง รูจิที่ต้องการพลังทำลายของดาบมุราซาเมะแต่สามารถโจมตีจากสองด้านได้เหมือนฮายาเตะไลเกอร์ทำให้อีโวลฟ์เป็นร่างที่สาม GZ-016 มุเกนไลเกอร์ ซึ่งมีดาบโลหะ Ziขนาดใหญ่ มุเกนเบลด (หรือมาซามุเนะเบลด) กับดาบสั้น มุราซาเมะเบรกเกอร์ ปืนช็อคแคนน่อนที่หน้าอกเปลี่ยนเป็นกราวิตอนแคนน่อนซึ่งมีอานุภาพสูง เกราะของมุเกนไลเกอร์นั้นนอกจากจะหนากว่าปกติแล้วยังเคลือบโลหะ Ziไว้ ทำให้สามารถทนได้แม้แต่ปืนอนุภาคไบโอ แต่เนื่องจากมุเกนไลเกอร์นั้นหนักมากจึงมีความเร็วที่ต่ำกว่าร่างอื่นๆ

ในภาคเกม Full Metal Crash นั้น มุราซาเมะไลเกอร์เป็นซอยด์รุ่นใหม่ของสาธารณรัฐเฮลิค ซึ่งในช่วงแรกนั้นเป็นซอยด์ประจำตัวของพลตรีชูเนล แคลช แต่ต่อมาก็มอบให้ร้อยตรีเบิร์ก วิเลนคราฟท์ไป และในภาค Legend of Arcadia ดร.ออพิส เคโรเนก็ได้พัฒนาไบโอไลเกอร์โดยใช้ข้อมูลของมุราซาเมะไลเกอร์ให้กลายพันธุ์เป็นไบโอซอยด์เพียงตัวเดียวที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไบโอไลเกอร์มีจุดเด่นคือเกราะไบโออาเมอร์สีน้ำเงินที่หุ้มไว้ทั้งตัวกับใบมีดและกรงเล็บสีทองที่ยื่นออกมาทั่วตัว เกราะไบโออาเมอร์นั้นทำให้มีพลังป้องกันที่สูงมากแม้ว่าความเร็วจะต่ำกว่า ใบมีดที่ขานั้นสามารถพับมาได้แบบมุราซาเมะไนฟ์กับมุราซาเมะดีไวเดอร์ของฮายาเตะไลเกอร์ ส่วนเกราะไหล่นั้นสามารถเลื่อนไปประกอบกับส่วนหัวเป็นเขาและเกราะเสริมได้ กรงเล็บเลเซอร์นั้นเพิ่มอานุภาพด้วยอนุภาคไบโอ

gz-015.jpg

GZ-015 Hayate Liger

First appearance Zoids Genesis
Overall length 22.3 m
Weight 108 t
Armaments

 • Murasame knife
 • Murasame divider
 • crush bite
 • tail blade
 • strike laser claws
 • pile bunker
 • cowl blade
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License