กาเวน
ifx-v301.jpg

IFX-V301 Gawain

First appearance Code Geass: Lelouch of the Rebellion
Overall height 6.57 m
Full weight 14.57 t
Special feature Druid System, Gefjun Disturber
Armaments

  • slash harken
  • hadron cannon

KMFรุ่นทดลองซึ่งไม่นับรวมในรุ่นใดๆของจักรวรรดิบริทาเนีย จุดเด่นของกาเวนก็คือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ดรูอิดซิสเต็มที่มีความสามารถในการประมวลผลสุงมากและมีอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ฮาดรอนที่ไหล่ทั้งสองข้าง ซึ่งก็ได้ติดตั้งโฟลทซิสเต็มแบบปีกหกข้างไว้ด้านหลังให้สามารถบินได้ด้วยตนเองเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทั้งสองนั้นทำหน้าที่บัญชาการจากภาคอากาศและยิงโจมตีจากระยะไกล ปลายนิ้วทั้งสิบของกาเวนนั้นสามารถยิงออกไปเป็นสแลชฮาร์เคนได้ซึ่งสายเคเบิลนั้นได้ออกแบบให้ใช้เฉือนศัตรูได้ แต่เนื่องจากการติดตั้งปืนใหญ่ฮาดรอนและโฟลทซิสเต็มนั้นทำให้มีขนาดสูงกว่า KMFโดยทั่วไปประมาณครึ่งหนึ่งทำให้ไม่คล่องตัวนักและต่อสู้ในระยะประชิดตัวได้ลำบาก บีมของปืนใหญ่ฮาดรอนยังกระจายตัวออกมากเกินไปจึงใช้งานยากและมีอานุภาพด้อยกว่าที่ควร ระบบของกาเวนยังซับซ้อนมากและต้องใช้นักบินสองคนจึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ชายชไนเซล เอล บริทาเนียนั้นได้ให้ใช้ดรูอิดซิสเต็มของกาเวนทำการวิเคราะห์ซากโบราณสถานบนเกาะคามิเนจิมะ แต่ก็ถูกลูลูช ลัมเปอรูจขโมยไปและก็ได้รับการปรับแต่งจากภาคีอัศวินดำให้เป็นเครื่องประจำตัวของซีโร่ (ลูลูช) โดยได้ติดตั้งเกเฟียนดิสเทอเบอร์ซึ่งนอกจากจะใช้ในการพรางตัวจากระบบเรดาร์แล้วยังช่วยควบคุมกำลังของปืนใหญ่ฮาดรอนให้ยิงเป็นลำแสงที่มีอานุภาพสูงตามที่ต้องการได้ โดยปกตินั้น C.C. จะเป็นผู้บังคับหลักส่วนลูลูชจะบัญชาการและบังคับระบบอาวุธจากเบาะหลัง จนกระทั่งในเหตุการณ์แบล็ครีเบลเลียนกาเวนจึงได้รับความเสียหายอย่างหนักและจมลงทะเลไปพร้อมกับซิกฟรีด ซึ่งกลุ่มภาคีอัศวินดำก็ได้กู้กาเวนขึ้นมาในภายหลังและถอดเอาปืนใหญ่ฮาดรอนไปติดตั้งให้ยานอิคารุกะ ส่วนดรูอิดซิสเต็มนั้นได้นำไปใช้กับชินคิโร

จักรวรรดิบริทาเนียนั้นได้ใช้รูปแบบของกาเวนพัฒนาไปเป็น RZA-1A กาลาฮัด ซึ่งเป็น KMFประจำตัวของไนท์ออฟวัน บิสมาร์ค วาล์ดสไตน์ โดยคงลักษณะที่ใหญ่กว่าปกติและสแลชฮาร์เคนที่นิ้วเอาไว้แต่มีสมรรถนะที่สูงกว่ามากและสามารถบังคับได้ด้วยนักบินคนเดียว อาวุธหลักของกาลาฮัดนั้นเป็นดาบ เอ็กซ์คาลิเบอร์ ซึ่งมีความยาวตลอดด้ามยาวกว่าความสูงของกาลาฮัดและจะแผ่สนามพลังออกมาจึงมีทั้งพลังทำลายและพลังป้องกันที่สูง ฝักดาบของเอ็กซ์คาลิเบอร์นั้นนอกจากใช้เก็บดาบแล้วยังใช้เป็นโฟลทซิสเต็มในตัว เนื่องจากความยาวของเอ็กซ์คาลิเบอร์จึงมีแลนด์สปินเนอร์ติดไว้ที่ปลายฝักดาบด้วย ที่แขนทั้งสองข้างยังติดเบลซลูมินัสไว้ และในภายหลังนั้นก็มี RPI-V4L กาเรธ ซึ่งเป็นรุ่นผลิตจำนวนมากของกาเวนที่เอาดรูอิดซิสเต็มออกไปและปีกของโฟลทซิสเต็มจะเหลือสองข้าง ปืนใหญ่ฮาดรอนนั้นย้ายมาอยู่ที่มือสองข้าง มีมิสไซล์ที่ลำตัวและขาเป็นอาวุธเสริม ส่วนสแลชฮาเคนจะอยู่ที่เอว นอกจากนั้นยังมี IFX-4DW1 อกราเวน ของ วิซาร์ด ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับกาเรธแต่มีมือแบบมนุษย์อยู่ในปืนใหญ่ฮาดรอนจึงสามารถใช้ดาบ MVSต่อสู้ในระยะประชิดได้ อกราเวนยังสามารถปลดปืนใหญ่ฮาดรอนกับเกราะชั้นนอกออกไปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้สู้ในระยะประชิดได้ดีขึ้น และยังมีเบลซลูมินัสไว้ป้องกันตัว

rza-1a.jpg

RZA-1A Galahad

First appearance Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2
Overall height 7.2 m
Full weight 15.2 t
Armaments

  • Excalibur
  • slash harken
  • 'Blaze Luminous' MSV particle shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License