ยานชั้นไอออนเกียร์

Iron Gear

First appearance Combat Mecha Xabungle
Designer Kunio Okawara
Overall height 128.6 m
Weight 49800 t
Generator output 333000 hp
Armaments

  • 2-barrel 40 mm anti-WM autocannon
  • 2-barrel 76 mm cannon
  • 2-barrel 200 mm main cannon
  • 3-barrel slow-firing high-temperature scattering cannon

ยานพสุธาที่แกริง คาโกได้มาจากอินโนเซนต์พร้อมกับซาบุนเกิล จุดเด่นของไอออนเกียร์ก็คือสามารถแปลงร่างเป็น WMแบบมนุษย์ที่สูงกว่า 120 เมตรได้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่อินโนเซนต์เห็นพัฒนาการด้านจิตวิญญาณมนุษย์ในซิวิเลียน อาวุธหลักของไอออนเกียร์ก็คือป้อมปืนใหญ่ 20 ซม.สองลำกล้องที่หัวยาน เสริมด้วยป้อมปืนใหญ่ 76 มม.สองลำกล้องที่บริเวณดาดฟ้าเล็กกลางตัวยาสำหรับใช้จอด WMเพื่อทำการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน และป้อมปืนกลต่อต้าน WM 40 มม.สองลำกล้องรอบสะพานเดินเรือ ซึ่งแม้จะนับว่าน้อยกว่ายานพสุธาที่มีขนาดใกล้เคียงกันแต่ปืนทั้งหมดนั้นสามารถใช้งานในร่าง WMได้ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากความสูงโจมตีส่วนสะพานเดินเรือซึ่งมีพลังป้องกันที่ต่ำของฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายหรือแม้แต่ใช้หมัดชกในระยะประชิดตัวก็ได้ ด้านล่างของยานนั้นมีระบบโฮเวอร์ใช้ลอยตัวได้แต่เนื่องจากส่วนนี้เป็นขาและเอวเมื่อแปลงร่างเป็น WMจึงใช้ไม่ได้อีก

แต่แม้จะเป็นยานพสุธารุ่นใหม่ของอินโนเซนต์ ระบบแปลงร่างของไอออนเกียร์ก็นับว่ายังนับว่ามีปัญหาอยู่มาก กลไกของส่วนที่เป็นขาและแขนของร่าง WMนั้นสามารถบรรทุกสัมภาระได้น้อยและมีพื้นที่โรงเก็บเพียงที่ลำตัวซึ่งใช้บรรทุก WMขนาดใหญ่ได้เพียงสี่เครื่องเท่านั้นและต้องตรึงสิ่งของส่วนใหญ่ในตัวยานไว้กับที่ ไอออนเกียร์ยังนับว่าใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองกว่ายานพสุธาโดยทั่วๆไปด้วย ในร่าง WMนั้นตัวยานยังถูกแรงกดทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติและเวลาเดินยังสะเทือนมากด้วย หลังจากที่แกริงเสียชีวิตไปแล้ว เอลจิ คาโกซึ่งเป็นลูกสาวก็ได้รับสืบทอดไอออนเกียร์แทน แต่โดยปกติแล้วพลขับ คอทเซ็ท เมมมา จะรับหน้าที่ผู้บัญชาการแทนมากกว่า เอลจิยังได้ปืนพลังงานความร้อนสูงแบบสามลำกล้องมาติดตั้งให้ไอออนเกียร์เป็นของขวัญจากบิเอลซึ่งเป็นอินโนเซนต์ที่ยึดมั่นในแผนการเดิมของอินโนเซนต์และทดสอบพวกจิรอนอย่างลับๆไปในตัว

เมื่อการัส การัสซึ่งต้องการจะล้างแค้นไอออนเกียร์ได้ขอความช่วยเหลือจากอนโนเซนต์ บิเอลซึ่งต้องการทดสอบความสามารถของพวกจิรอนเมื่อเจอกับคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมกันก็ได้มอบยานชั้นไอออนเกียร์ลำที่สองให้ซึ่งการัสได้ตั้งชื่อให้ว่า เกรตาแกรี ตามภรรยาและน้องชายที่การัสคิดว่าถูกลูกเรือไอออนเกียร์ฆ่าตาย ซึ่งเกรตาแกรีที่ในภายหลังนั้นมีสมรรถนะที่สูงกว่าไอออนเกียร์แต่เมื่อการัสตั้งใจปิดฉากโดยแปลงร่างเป็น WMนั้น จิรอนได้ใช้ซาบุนเกิลเข้าไปกีดขวางที่ส่วนขาไม่ให้ประกอบกันได้ก่อนที่คอทเซ็ทจะใช้ไอออนเกียร์พุ่งชนและการัสก็ถูกส่วนที่ถล่มลงมาทับเสียชีวิต เนื่องจากไอออนเกียร์นั้นเสียหายหนักกว่ามา พวกเอลจิจึงได้ตัดสินใจยึดเกรตาแกรีมาซ่อมโดยใช้ชิ้นส่วนจากไอออนเกียร์แล้วทาสีใหม่เป็นไอออนเกียร์แทน ซึ่งไอออนเกียร์รุ่นที่สองนี้ในร่าง WMจะสามารถใช้ท่อขับดันที่เอวทำให้กระโดดได้สูงมากและสามารถแปลงร่างเป็น WMได้บ่อยขึ้น อินโนเซนต์กลุ่มที่มีคาซิม คิงยังได้สร้างไอออนเกียร์ลำที่สาม เกียเกียร์ ซึ่งมีพลังในการต่อสู้สูงสุดและได้ลักพาตัวเอลจิมาล้างสมองให้เป็นผู้นำในการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านอินโนเซนต์เป็นผู้บังคับบัญชา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License