ยานจู่โจมหุ้มเกราะ
noa-0093.jpg

NOA-0093 Isaribi

First appearance Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans
Designer Kanetake Ebikawa
Overall length 300 m
Armor nano laminated
Powerplant Ahab reactor
Armaments

  • anti-aircraft gun
  • main battery
  • missile launcher
  • wire anchor

ยานจู่โจมหุ้มเกราะเป็นรูปแบบของยานที่ได้รับการพัฒนาในสมัยสงครามหายนะโดยได้รับการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเตาปฏิกรณ์เอแฮบจึงเน้นพลังป้องกันที่สูงด้วยเกราะนาโนลามิเนตซึ่งทำให้การโจมตีโดยทั่วๆไปแทบไม่มีผลกับยาน ยานจู่โจมหุ้มเกราะยังมีเกราะส่วนหัวยานที่หนาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการพุ่งเข้าชนฝ่ายตรงข้าม หลังจากสงครามหายนะมานั้นก็มียานจู่โจมหุ้มเกราะที่ยังหลงเหลืออยู่โดยได้รับการปรับปรุงตามการใช้งานอยู่ในกองกำลังต่างๆมากมาย โดยหนึ่งในนั้นก็คือ NOA-0093 วิลโอเดอะวิสป์ ซึ่งเป็นยานธงของบริษัทรักษาความปลอดภัย CGS แต่หลังจากที่เปลี่ยนชื่อเป็นเท็กกะดันแล้วก็ได้รับชื่อใหม่ว่าอิซาริบิ จุดเด่นของอิซาริบิก็คือสามารถบังคับด้วยระบบอาลยวิญญาณได้ ส่วนสะพานเดินเรือนั้นสามารถเก็บเข้าไปในตัวยานให้การป้องกันดีขึ้นได้ ใช้อาวุธแบบมาตรฐานของยานจู่โจมหุ้มเกราะคือปืนใหญ่ ปืนต่อต้านอากาศยาน และมิสไซล์ลันเชอร์ พร้อมกับมีสมอติดสายเคเบิลซึ่งปกติแล้วไช้ดึงยึดยานไว้กับยานศัตรู ยานจู่โจมหุ้มเกราะอีกลำที่มีชื่อเสียงก็คือ TIR-0009 แฮมเมอร์เฮด ซึ่งเป็นยานธงของกลุ่มเทอบิน แฮมเมอร์เฮดนั้นมีจุดเด่นที่แผงเกราะขนาดใหญ่ซึ่งยื่นออกไปทั้งสองข้างซ้ายขวาของหัวยาน และมีระเบิดนาปาล์มต่อต้านยานรบซึ่งสามารถสร้างความเสียหายกับเกราะนาโนลามิเนตได้

กลุ่มโจรสลัดอย่างบรูเวอร์สและรุ่งอรุณแห่งขอบฟ้านั้นก็มียานจู่โจมหุ้มเกราะเป็นยานธงของตนเอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอิซาริบิแต่มีส่วนหัวยานที่ต่างกัน โดยเท็กกะดันได้ยึดยานของบรูเวอร์สไว้พร้อมๆกับ MSทั้งหมด แต่ได้ถูกทำลายเมื่อใช้เป็นนกต่อล่อเป้าจากการโจมตีของกองยานรักษาความสงบรอบนอกวงโคจรโลกโดยใช้บรรทุกนาโนมิเรอร์ชาฟไว้ในยานเพื่อให้กระจายออกมารบกวนเซนเซอร์พร้อมกับที่ยานระเบิด และหลังจากที่กลับไปดาวอังคารแล้ว เท็กกะดันที่มีกำลัง MSมากขึ้นก็ได้ดัดแปลงยานอีกลำเป็น NOA-0132 โฮตารุบิ ซึ่งต่างจากอิซาริบิตรงที่เน้นการใช้งานบรรทุก MSจึงมีอาวุธที่น้อยกว่าอิซาริบิแต่มีโรงเก็บที่ออกแบบโดยเฉพาะอยู่สองข้างลำยาน

tir-0009.jpg

TIR-0009 Hammerhead

First appearance Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans
Designer Kenji Teraoka
Overall length 380 m
Armor nano laminated
Powerplant Ahab reactor
Armaments

  • anti-aircraft gun
  • main battery
  • missile launcher
  • anti-ship napalm
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License