เดธอาร์มี
deatharmy.jpg

Death Army

First appearance Mobile Fighter G Gundam
Designer Hajime Katoki
Armor gundarium alloy super-ceramic composite rare metal hybrid
Special feature DG cells
Armaments

  • metal rod beam rifle

MSที่เดวิลกันดั้มสามารถสร้างได้อย่างไม่จำกัดจำนวนด้วย DGเซลล์และใช้ทหารซอมบีซึ่งเป็นศพมนุษย์ที่ถูก DGเซลล์ควบคุมเป็นนักบิน เดธอามีมีอาวุธหลักเป็นบีมไรเฟิลแบบพลองเหล็กซึ่งใช้ฟาดในระยะประชิดได้ พลังในการต่อสู้ของเดธอามีนั้นไม่สูงนัก แต่เนื่องจากมีจำนวนมากและต่อสู้แบบไม่กลัวตายทำให้กองทัพเดธอามีนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของ MSทั่วๆไปมาก ทหารซอมบีนั้นแม้จะไม่มีสติปัญญานักแต่เนื่องจากเป็นเหมือนระบบป้องกันตัวของเดวิลกันดั้มจึงสามารถเรียกกองหนุนเมื่อเจอศัตรูได้

เดธอามีนั้นเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับต่อสู้ภาคพื้นดินและสามารถประกอบกับพาร์ทเสริมเป็นรูปแบบอื่นๆตามการใช้งานได้ โดยเมื่อพับส่วนขาไปเก็บไว้ด้านหลังและประกอบกับยูนิตขาสี่ข้างก็จะเป็นเดธบีสต์ซึ่งใช้ต่อสู้ในพื้นที่กันดารได้ดีกว่าและยังสามารถลอยตัวได้ อาวุธที่ใช้นั้นเปลี่ยนเป็นมาชีนไรเฟิลซึ่งยิงกระสุนลูกเหล็ก เมื่อประกอบกับท่อนล่างที่เหมือนหางปลาของเงือกสำหรับต่อสู้ในน้ำก็จะเป็นเดธนาวีซึ่งใช้สามง่ามที่ปล่อยไฟฟ้าได้เป็นอาวุธ เดธนาวียังสามารถแยกส่วนหางปลาแล้วยิงออกไปเป็นตอร์ปิโดได้ และเมื่อติดตั้งยูนิตปีกขนาดใหญ่สำหรับบินและมีกรงเล็บบีมแคนน่อนเป็นอาวุธหลัก เดธอามีนั้นสามารถปลดตัวเองออกจากยูนิตทั้งสามแบบแล้วต่อสู้ต่อได้ นอกจากนั้นยังมีเดธมาสเตอร์ ซึ่งเป็นเดธอามีที่ติดวิงไบน์เดอร์แบบมาสเตอร์กันดั้มซึ่งมาสเตอร์เอเชียใช้หลอกล่อโดมอน กับเดธดรากอน ซึ่งใช้อาวุธแบบดรากอนกันดั้มและโจมตีอัลโกให้เข้าใจผิดว่าเป็นฝีมือของไซ ไซฉี ในตอนที่เดวิลกันดั้มวิวัฒนาการไปเป็นเดวิลโคโลนีนั้นก็ได้สร้างเดธแบท ซึ่งเป็นเดธอามีติดปีกแบบค้างคาวซึ่งใช้ในอวกาศได้

deathbeast.jpg

Death Beast

First appearance Mobile Fighter G Gundam
Designer Hajime Katoki
Armor gundarium alloy super-ceramic composite rare metal hybrid
Special feature DG cells
Armaments

  • machine rifle
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License