เดวิลกันดั้ม

JDG-00X Devil Gundam

First appearance Mobile Fighter G Gundam
Designer Hajime Katoki
Head height 23.9 m
Base weight 41.2 t Full weight 84.9 t
Armor gundarium alloy super-ceramic composite rare metal hybrid
Special feature DG cells
Armaments

  • Devil Finger
  • vulcan gun
  • gundam head
  • mega particle cannon

Special attack

  • Mega Devil Flash

MFที่ศจ.ไรโซ คัช กับ ศจ.มิคามุระพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนาโนมาชีนโดยตั้งใจจะใช้ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลกที่เสียหายอย่างหนักจากกันดั้มไฟต์ที่ผ่านๆมา โดยศจ.คัชได้ตั้งชื่อว่า อัลติเมทกันดั้ม เซลล์นาโนมาชีนของอัลติเมทกันดั้มนั้นมีโปรแกรมที่จะซ่อมแซม เพิ่มจำนวน และพัฒนาตนเองได้ จึงไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาเลยและสามารถขจัดมลพิษได้ถึงในระดับโมเลกุลโดยใช้ Uเซลล์ แต่ศจ.มิคามุระนั้นได้นำเรื่องของอัลติเมทกันดั้มไปบอกกับอุรุเบะ ชิราคาวะด้วยความอิจฉาศจ.คัชและอุรุเบะก็ตั้งใจยึดอัลติเมทกันดั้มไปใช้ในการทหารแทน ในตอนที่อุรุเบะเข้ายึดอัลติเมทกันดั้มนั้น เคียวจิ คัช ลูกชายคนโตของศจ.คัชก็ได้ตัดสินใจขึ้นบังคับอัลติเมทกันดั้มและพาหนีไปยังโลก แต่ตอนที่ตกลงมากระแทกบนโลกนั้นระบบของอัลติเมทกันดั้มก็เกิดความเสียหาย โปรแกรมที่ศจ.คัชตั้งไว้ให้ฟื้นสภาพของโลกนั้นก็ผิดเพี้ยนไปซึ่งทำให้อัลติเมทกันดั้มคิดว่าการจะฟื้นฟูโลกได้นั้นต้องกำจัดมนุษย์ด้วย ซึ่งหลังจากที่กองทหารของนีโอเจแปนถูกทำลายในการพยายามยึดอัลติเมทกันดั้มนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นเดวิลกันดั้ม

อาวุธติดตัวของเดวิลกันดั้มประกอบด้วยปืนวัลแคนขนาดใหญ่ ส่วนที่เป็นพัดลมระบายอากาศนั้นสามารถยิงปืนอนุภาคแบบสาดกระจายได้ ในเกมซีรีส์ SD G Generation ยังสามารถยิงจากหน้าอก เมกาเดวิลแฟลช ได้ด้วย แต่ด้วยความสามารถในการพัฒนาตนเองของ DGเซลล์จึงสามารถวิวัฒนาการและสร้างอาวุธใหม่ๆได้ คือกรงเล็บขนาดใหญ่ เดวิลฟิงเกอร์ และหัวกันดั้มเฮด DGเซลล์ยังสามารถสร้างกองทัพ MS เดธอาร์มีขึ้นมาเป็นเหมือนระบบป้องกันตัวเอง DGเซลล์นั้นสามารถรวมตัวเข้ากับสิ่งมีชีวิตหรือเครื่องจักรได้ซึ่งพลังงานที่เกิดจาก DGเซลล์นั้นสามารถทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้ได้ส่วนคนที่ยังมีชีวิตก็จะมีพละกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นแต่จะอยู่ในการควบคุมของ DGเซลล์ เดวิลกันดั้มนั้นจะต้องใช้มนุษย์เป็นแหล่งพลังชีวิตของตนเองซึ่งในตอนแรกนั้นก็คือเคียวจิ แต่หลังจากที่หว่องหยุนฟะจากนีโอฮ่องกงเก็บเดวิลกันดั้มไปนั้นก็ได้วิจัยและสรุปได้ว่าการจะทำให้เดวิลกันดั้มวิวัฒนาการไปถึงอีกระดับนั้นจะต้องใช้ร่างของผู้หญิง ซึ่งหลังจากที่กันดั้มไฟต์ครั้งที่ 13 จบลงและกองทหารของนีโอเจแปนได้เก็บเดวิลกันดั้มที่หมดสภาพแล้วไป อุรุเบะก็ได้ใช้เรน มิคามุระเป็นแหล่งพลังชีวิตแทน เดวิลกันดั้มที่มีพลังเพิ่มขึ้นได้รวมตัวกับโคโลนีนีโอเจแปน กลายเป็นเดวิลโคโลนีกันดั้ม

แม้ว่า DGเซลล์ส่วนใหญ่จะหมดสภาพไปพร้อมกับที่เดวิลกันดั้มถูกทำลายหลังกันดั้มไฟต์ครั้งที่ 13 แต่ เดธอาร์มีจำนวนหนึ่งนั้นได้รวมตัวกันและวิวัฒนาการจนสามารถรอดอยู่มาได้และกลายเป็น JDG-010X เดวิลกันดั้มจูเนียร์ ซึ่งแม้ว่าจะมีพลังที่ด้อยกว่าเดวิลกันดั้มแต่ก็ยังคงความสามารถของ DGเซลล์เอาไว้ นอกจากเมก้าเดวิลแฟลชแล้ว ส่วนก้านทั้งสี่ที่ฐานของเดวิลกันดั้มจูเนียร์ยังสามารถแยกออกมาโจมตีศัตรูได้โดยจำลองจะความสามารถของจตุรราชา คือดาร์คเนสฟิงเกอร์ของมาสเตอร์กันดั้ม เฮฟเวนดาร์ทของกันดั้มเฮฟเวนส์ซอร์ด แกรนด์ฮอร์นของแกรนด์กันดั้ม และ แขนระยางค์ของวอลเตอร์กันดั้ม โปรแกรมของเดวิลกันดั้มจูเนียร์ยังเปลี่ยนไปเป็นควบคุมมนุษย์และยึดครองโลกแทนการกำจัดทิ้ง เดวิลกันดั้มจูเนียร์จึงมีความสามารถในการปล่อยคลื่นจิตที่รุนแรงออกไปเพื่อควบคุมมนุษย์โดยไม่ต้องใช้ DGเซลล์ด้วย ในภาคเกมของ SFC นั้นยังมีร่างออริจินัลของเดวิลกันดั้มซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยมีแผงหนามขนาดใหญ่อยู่ที่เข่าทั้งสองข้างและสามารถยิงแขนออกไปเป็นหมัดจรวดได้

jdg-010x.jpg

JDG-010X Devil Gundam Jr.

First appearance SD Gundam G Generation F
Designer Junya Ishigaki
Head height 18 m
Base weight 50 t
Armor gundarium alloy super-ceramic composite rare metal hybrid
Special feature DG cells
Armaments

  • Deva King bits

Special attack

  • Mega Devil Flash
  • Slave Control
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License