กองทหารนีโอเจแปน
jma27t.jpg

JMA27T Fantoma

First appearance Mobile Fighter G Gundam
Designer Kimitoshi Yamane
Head height 19.7 m
Base weight 12.8 t
Armor bigzanium alloy super-ceramic composite rare metal hybrid
Armaments

  • missile launcher
  • mega range buster

หุ่นยนต์ของกองทหารนีโอเจแปนซึ่งมีกำลังหลักคือ JMS60 บุชชิ เป็นกำลังป้องกันของนีโอเจแปนโคโลนี บุชชิใช้เกราะโลหะผสมซาคุเรียมและมีอาวุธเป็นบีมลันเชอร์แบบมือถือขนาดใหญ่ซึ่งต่อพลังงานจากตัวบุชชิเองโดยตรง กับ JMS71 โนบุชชิ ซึ่งเป็นกำลังคุ้มกันพื้นที่ญี่ปุ่นเดิมบนโลก โนบุชชินั้นใช้เกราะโลหะผสมจิมเนียมและมีบีมเซเบอร์กับบีมกันเป็นอาวุธ ในตอนที่กองทัพเดธอาร์มีบุกโจมตีชินจูกุบนโลกนั้น หน่วยโนบุชชิก็ได้เข้าทำการต่อสู้ด้วย แม้ว่าพลังในการต่อสู้ของโนบุชชิจะทัดเทียมกับเดธอาร์มี แต่เนื่องจากไม่มีอาวุธที่สามารถทำลายเดธอาร์มีได้ในครั้งเดียวจึงเสียเปรียบเดธอาร์มีที่ฟื้นตัวได้ด้วย DGเซลล์ได้อย่างมาก

ในตอนที่เคียวจิ คัชพาอัลติเมทกันดั้มหนีลงมาบนโลกนั้น อุรุเบะ อิชิคาวะก็ได้ใช้ JMA27T แฟนโทมา นำกองกำลังบุชชิตามมาจับอัลติเมทกันดั้มกลับไป ซึ่งแฟนโทมานั้นเป็น MAขนาดใหญ่ ใช้เกราะโลหะผสมบิกซาเนียม เกราะไหล่ของแฟนโทมานั้นสามารถเปิดออกเพื่อยิงมิสไซล์จำนวนมากได้ และรอบลำตัวของแฟนโทมาก็มีปืนเมกาเรนจ์บัสเตอร์อยู่โดยรอบ จึงนับว่ามีพลังในการต่อสู้ที่สูงทีเดียว แฟนโทมายังได้ผสมระบบบังคับแบบโมบิลเทรซเหมือน MFไว้ในตัวด้วย โดยแขนของแฟนโทมานั้นปกติแล้วจะเก็บเอาไว้ในส่วนไหล่ แต่หน่วยบุชชิและแฟนโทมาก็ถูกอัลติเมทกันดั้มที่ระบบผิดเพี้ยนไปแล้วทำลายอย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้กองกำลังของนีโอเจแปนเรียกมันว่าเดวิลกันดั้มต่อมา

jms60.jpg

JMS60 Busshi

First appearance Mobile Fighter G Gundam
Designer Kimitoshi Yamane
Head height 15.6 m
Base weight 7.1 t
Armor zakurium alloy super-ceramic composite rare metal hybrid
Armaments

  • beam launcher
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License