โอวิดของคิส
arvitio.jpg

Arvitio

First appearance Rinne no Lagrange
Overall height 18.8 m
Armaments

  • large claw
  • Paradiac

โอวิดของคิสซึ่งเป็นกลุ่มกองโจรต่อต้านโพลีเฮดรอนที่มีฐานกำลังบนดาวอุโก โอวิดของคิสนั้นได้รับการพัฒนาโดยเนริยา เคสคุสตาซึ่งเป็นอดีตนักพัฒนาโอวิดให้เลการิเตก่อนจะออกเร่ร่อนไปถึงดาวอุโกและพบกับเด เมทริโอ ลู วิลาจูลิโอ อดีตเจ้าชายของเดเมทริโอซึ่งเป็นผู้นำของคิส วิลาจูลิโอนั้นมีโอวิดประจำตัวคือ อาร์วิริอุม ซึ่งมีอาวุธเป็นปืนครก เดซิอุส ที่มีราคาแพงกว่าตัวอาร์วิริอุมเองถึงสามเท่า ที่ไหล่นั้นใช้เก็บดาบอะคู ครากลาวน์ ซึ่งสามารถขยายขนาดของดาบเป็น อินกลาวน์ ได้ ที่แขนทั้งสองข้างยังติด สแครทว์ ซึ่งเป็นตะขออเนกประสงค์ไว้ ส่วนกำลังหลักของคิสนั้นเป็น อาร์วิติโอ ที่ปรับปรุงจากโอวิด เดอร์นุม ของปาดรอสซึ่งสร้างตามแบบโอวิดของเดเมทริโอ มือขวานั้นใช้ถืออาวุธเป็นหอกอะคู พาราดิอัค ซึ่งสามารถแผ่พลังงานเป็นโล่ป้องกันตัวได้ ส่วนแขนซ้ายเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่ คิสยังมีโอวิดแบบไร้คนบังคับ ทริโลโค ซึ่งดัดแปลงมาจากอากาศยานไร้คนบังคับของกองกำลังตำรวจอึนยากาที่มีสงครามกลางเมืองอย่างต่อเนื่อง แขนทั้งสองข้างนั้นติดหอกอะคู อิมพาส ซึ่งสามารถยิงโจมตีจากระยะห่างได้ไว้

หลังจากที่วิลาจูลโอกลับไปเป็นราชาของเเมทริโอและผนวกกำลังของคิสเข้าในสังกัดของเดเมทริโอแล้ว อาร์วิริอุมก็ได้รับการปรับแต่งใหม่เป็น อาร์วิริอุมเซเพรา โดยเสริมเกราะกับถังเชื้อเพลิงด้านหลังและเปลี่ยนดาบเป็นแบบใหม่เรียกว่า เอดุซุม ปืนใหญ่เดซิอุสนั้นลดขนาดลงมาจนสามารถติดไว้กับแขนซ้ายได้ อาร์วิริอุมเซเพรายังสามารถใช้สนามพลังอะคูป้องกันตัวได้เหมือนโอวิดอื่นๆของเดเมทริโอ

arvirium.jpg

Arvirium

Overall height 19 m
Armaments

  • Cragloun/Ingloun
  • Scratch
  • Decius
arvirium_sepera.jpg

Arvirium Sepera

Overall height 20 m
Special feature akuu field
Armaments

  • Edusum
  • Scratch
  • Decius
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License