Lไกม์

L-Gaim

First appearance Heavy Metal L-Gaim
Designer Mamoru Nagano
Head height 20.7 m
Base weight 19.1 t Full weight 31.1 t
Armaments

  • saber/hand launcher
  • lancer
  • S-mine
  • power launcher
  • binder (power launcher)

HMแบบแฮนด์เมดซึ่งดาบา มายลอร์ด ได้รับมาจากดาบา ฮัซซาซึ่งเป็นพ่อบุญธรรม สมรรถนะของ Lไกม์นั้นเทียบได้กับ HM ชั้น A ค็อกพิตของ Lไกม์นั้นอยู่ที่คอและใช้การประกอบกับยานสไปรัลโฟล ฟลิคเกอร์ เป็นระบบบังคับ ใช้เกราะฉาบทวินเมริทโคตซึ่งสามารถแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือการโจมตีจากอาวุธพลังงานอย่างเลเซอร์หรือบีมได้ ด้านหลังสามารถประกอบกับยานแลนด์บูสเตอร์ขนาดเล็ก ไลท์ ซึ่งทำให้ Lไกม์สามารถบินได้ แต่ในกรณีที่จะบินเป็นระยะทางไกลนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นยาน สปิริตซ์ ที่มีขนาดใหญ่กว่า โครงสร้างของ Lไกม์นั้นได้รับการออกแบบให้สามารถเคลื่อนไหวได้มากและคล่องตัวรวมทั้งสามารถซ่อมแซมได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้มีช่องว่างตามเกราะอยู่มาก เกราะส่วนแขนนั้นมีปลายแหลมซึ่งใช้ประโยชน์จากที่ข้อต่อของ HMสามารถพับได้มากกว่ามนุษย์ทให้พับแขนแล้วใช้ทิ่มในระยะประชิดตัวได้ ที่ข้อมือข้างขวาใช้เก็บดาบบีม เซเบอร์ โดยขณะที่ติดอยู่กับข้อมือก็สามารถยิงบีมออกไปเป็นแฮนด์ลันเชอร์ได้ ส่วนที่แขนซ้ายใช้เก็บ แลนเซอร์ ซึ่งเมื่อใช้งานจะยืดด้ามจับออกเป็นดาบบีมสองปลาย Lไกม์ยังมีปืนพาวเวอร์ลันเชอร์ ซึ่งเป็นลำกล้องปืนที่ปกติแล้วจะประกอบกับแขนแล้วต่อสายเข้ากับเครื่องกำเนิดพลังงานโดยตรง โล่ไบน์เดอร์ของ Lไกม์นั้นก็สามารถดูดซับพลังงานจากการโจมตีได้และสามารถติดพาวเวอร์ลันเชอร์ได้สองกระบอกพร้อมกัน ทั้งยังใช้เก็บดาบสำรองและระเบิดแบบจานแบบขว้างที่เรียกว่า Sไมน์ ซึ่งใช้ส่วนผสมเคมีพิเศษทำให้หากโดนยิงสกัดด้วยเลเซอร์หรือมิสไซล์ก็จะไม่ระเบิดก่อน Lไกม์ยังสามารถใช้งานปืนบัสเตอร์ลันเชอร์ของ Lไกม์มาร์คทูว์ได้แต่มีพลังงานพอให้ยิงได้เพียงนัดเดียว

แท้จริงแล้ว Lไกม์นั้นดัดแปลงมาจาก ไกรัม ซึ่งเป็น HM ดั้งเดิมของราชวงค์ยามันที่ล่มสลายไปในการต่อสู้กับจักวรรดิโพเซดัลและเป็น HM ดั้งเดิมรุ่นแรกที่ได้รับการผลิตจำนวนมากเพื่อชดเชยที่ราชวงศ์ยามันไม่มี HMที่เทียบกับบลัดเทมเพิลซึ่งเทมเพิลไนท์ของโพเซดัลใช้งานได้ ไกรัมมีอาวุธหลักเป็นหอกซึ่งมีความยาวตลอดด้ามมากกว่าความสูงของไกรัมและมีพาวเวอร์ลันเชอร์ติดไว้ในตัว ในสมัยสงครามกับโพเซดัลนั้นไกรัมจะใช้การต่อสู้แบบตั้งรับโดยใช้โล่แกรนด์ไบน์เดอร์ป้องกันตัวและใช้หอกสวนการโจมตีของบลัดเทมเพิลจากระยะห่าง หลังการล่มสลายของราชวงศ์ยามันนั้นไกรัมที่เหลือรอดมาจากจากสงครามทส่วนใหญ่อยู่ในการครอบครองของฟุล แฟลท อดีตเทมเพิลไนท์ซึ่งเป็นผู้ปกครองเธิร์ดสตาร์ แต่ก็มีเครื่องที่ดาบา ฮัซซาซึ่งเป็นผู้รับใช้ราชวงศ์ยามันลักลอบพาหนีมาได้พร้อมกับคามอน (ดาบา) มายลอร์ด รัชทายาทของราชวงศ์ยามัน เก็บไว้ใช้งาน ฮัซซาได้ดัดแปลงไกรัมเครื่องนี้เป็น Lไกม์ซึ่งทำให้สมรรถนะลดลงเป็น HM ชั้น A เพื่อปกปิดฐานะของดาบาและเผื่อในอนาคตให้สามารถสร้างเลียนแบบได้ง่ายเมื่อดาบารวบรวมพรรคพวกฟื้นฟูราชวงศ์ยามัน เมื่อดาบาได้เข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้านโพเซดัลนั้นก็ได้สร้างเลียนแบบเป็น HM ชั้น B เรียกว่า Dเซิร์ด ซึ่งเครื่องแรกของกาว ฮา เรซซี อดีตกลุ่ม 13 คนที่มาเข้ากับพวกดาบานั้นมีสีแดงและเป็นเครื่องที่สร้างเลียนแบบอย่างพิถีพิถันมากจึงมีสมรรถนะใกล้เคียงกับ HM ชั้น A แต่เมื่อทำการผลิตจำนวนมากจริงซึ่งทาสีขาวนั้นปัญหาด้านคุณภาพการผลิตก็ทำให้สมรรถนะลดลงมามากแม้จะค่อยๆดีขึ้นตามประสบการณ์ของฝ่ายผลิต Dเซิร์ดใช้ชิ้นส่วนแบบเดียวกับ Lไกม์ถึง 80% และมีความสามารถคล้ายกันแต่ใช้ยานฟลอสเซอร์ที่มีกำลังน้อยกว่าแลนด์บูสเตอร์จึงไม่สามารถบินได้ และเนื่องจากมีช่องต่อสายพลังงานเพียงสองช่องจึงต้องใช้ Dเซิร์ดสองเครื่องขึ้นไปจึงจะสามารถใช้บัสเตอร์ลันเชอร์ได้แต่ก็จะทำให้เครื่องหยุดทำงานไประยะหนึ่ง หลังจากที่ดาบาได้ Lไกม์มาร์คทูว์มาแล้วนั้น Lไกม์ก็เป็น HMประจำตัวของ ฟาเนเลีย อามุ แทน

d-sserd.jpg

D-Sserd

First appearance Heavy Metal L-Gaim
Designer Mamoru Nagano
Overall height 20.7 m
Base weight 19.3 t
Armaments

  • saber/hand launcher
  • lancer
  • S-mine
  • power launcher
  • binder
d-sserd-leccee.jpg

Unit 1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License