Lไกม์มาร์คทูว์

L-Gaim Mark II

First appearance Heavy Metal L-Gaim
Designer Mamoru Nagano
Head height 22.6 m
Full weight 36.8 t
Armaments

  • saber/hand launcher
  • lancer
  • S-mine
  • power launcher
  • buster launcher
  • binder

เดิมทีนั้น อามอนดูล หรือ สแต็ค เป็น HM ชั้น A ที่เมช เมคเกอร์พัฒนาให้จักวรรดิโพเซดัลโดยผสมเทคโนโลยีของโพเซดัลกับราชวงศ์ยามันที่ล่มสลายไปแล้วเข้าด้วยกันตามข้อมูลของ Dเซิร์ดที่ได้รับมาจากพ่อค้าอาวุธ อามันดรา คามันดรา และนับเป็น HM เครื่องแรกในเวลาหลายร้อยปีของเพนทาโกนาที่พัฒนาขึ้นใหม่แทนการสร้างเลียนแบบ HM ดั้งเดิมและยังเป็น HM รุ่นแรกที่สามารถแปลงร่างเป็นยานแลนด์บูสเตอร์ได้ แต่เนื่องจากเป็นเครื่องทดสอบการทำงานที่ยังไม่สมบูรณ์จึงมีปัญหามากมายรวมถึงสมดุลเครื่องที่ไม่ดีนัก และ แกบเลต แกบเลซึ่งเป็นนักบินทดสอบและบังคับระบบแปลงร่างได้ไม่ถนัดก็ถึงกับบอกว่าไม่สามารถเอาไปใช้งานจริงได้เลย แต่เมื่อดาบา มายลอร์ดซึ่งถูกโพเซดัลจับตัวไว้ได้ขโมยอามอนดูลและใช้หลบหนี ซึ่งส่วนหัวของอามอนดูลนั้นถูกยิงพังไปแต่ระบบแปลงร่างของอามอนดูลก็ทำให้ดาบาหลบหนีได้สำเร็จ และมิลาว คาโอก็ได้ทำการดัดแปลงอามอนดูลตามแบบของ Lไกม์ให้ดาบาใช้งาน

ส่วนหัวของ Lไกม์มาร์คทูว์ที่คาโอเอามาใช้แทนโดยไม่รู้เรื่องนั้นจริงๆแล้วเป็นหัวของบลัดเทมเพิล ซึ่งเป็น HM ดั้งเดิมที่เทมเพิลไนท์ของโพเซดัลใช้งานในอดีตและภายในผลึกที่หัวก็มีคอมพิวเตอร์ชีวภาพแบบมนุษย์ที่เรียกว่าฟาติมาอยู่ด้วย ค็อกพิตนั้นเปลี่ยนมาใช้ยานสไปรัลโฟล วิววี ซึ่งจะเข้าไปในช่องอกของ Lไกม์มาร์คทูว์และรอบค็อกพิตก็เป็นจอภาพให้มองได้รอบตัวทำให้วิสัยทัศน์ดีกว่า Lไกม์ ร่างแลนด์บูสเตอร์ซึ่งเรียกว่า พราวเลอร์ นั้นสามารถบินเป็นระยะทางไกลได้และมีคันจับให้ HMเครื่องอื่นโหนและพาบรรทุกไปกลางอากาศได้ อาวุธของ Lไกม์มาร์คทูว์นั้นใช้รูปแบบของ Lไกม์แต่คาโอได้เก็บเอาบัสเตอร์ลันเชอร์ของบัชชูมาดัดแปลงใช้งานด้วย ซึ่งบัสเตอร์ลันเชอร์นี้เป็นปืนยาวอานุภาพสูงที่สามารถปรับโหมดการยิงได้ แม้ว่า Lไกม์มาร์คทูว์จะมีพลังในการต่อสู้ที่สูงมาก แต่เมื่อเทียบกับ Lไกม์แล้วก็นับว่าบังคับยากกว่าและแม้แต่ดาบาเองในช่วงแรกก็มีปัญหาที่ไม่ชินกับสมดุลเครื่อง

อามันดรา คามันดราเองก็ได้ใช้ข้อมูลของ Dเซิร์ดสร้างเป็น นูเวล Dเซิร์ด โดยการผสมเทคโนโลยีของโพเซดัลกับยามันเข้าด้วยกันเช่นกันและนับเป็นต้นแบบของอามอนดูล ซึ่งต่อมานั้นก็ได้ให้กาว ฮา เรซซี อดีตกลุ่ม 13 คนที่ไปเข้ากับพวกดาบานำไปใช้โดยดัดแปลงค็อกพิตเป็นสไปรัลโฟลแบบเดียวกับของ Dเซิร์ด จุดเด่นของนูเวล Dเซิร์ดก็คือใช้ไบน์เดอร์ซึ่งที่ปลายเป็นพาวเวอร์ลันเชอร์ติดไหล่ทั้งสองข้าง

noveld-sserd.jpg

Nouvel D-Sserd

First appearance Heavy Metal L-Gaim
Designer Mamoru Nagano
Head height 19.8 m
Weight 24.9 t
Armaments

  • saber
  • S-mine
  • binder (power launcher)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License