จักเกอร์น็อต
lh-009-b.jpg

LH-009-B Juggernaut

First appearance Steel Battalion
Designer Okubo Junji
Height 23.5 m
Armaments

 • 100 mm chain gun
 • 135 mm machine gun
 • 355 mm smooth bore cannon
 • 355 mm rapid rifle
 • 430 mm smooth bore cannon
 • self-guided missile
 • dual pod missile
 • triple pod missile
 • dual guided missile launcher
 • railgun

VTรุ่นที่สามของบริษัทไลคัมมิงดีเฟนส์ซิสเต็มซึ่งเป็นไพ่ตายของกองกำลังเกาะไหฉีเถา โดยใช้ OSรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมทำให้สมรรถนะขสูงขึ้นอย่างมาก ระบบ override มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ค็อกพิตของ VTรุ่นที่สามนั้นเป็นได้รับการปรับปรุงให้บังคับได้ดีขึ้นและมอนิเตอร์จะเป็นจอเล็กเก้าจอประกอบกันทำให้มีมุมมองที่กว้างกว่า VTสองรุ่นแรกมาก ระหว่างการพัฒนาจักเกอร์น็อตนั้นบริษัทไลคัมมิงได้ทำการผลิต LF-008 รีกัลเดรส เพื่อใช้เก็บข้อมูลภาคสนามโดยมีสองรุ่นย่อยคือ รีกัลเดรส N สำหรับต่อสู้ทั่วไป กับ รีกัลเดรส A สำหรับใช้ยิงสนับสนุนระยะไกล เนื่องจากมีปัญหาด้านระบบจ่ายพลังงานรีกัลเดรสจึงไม่สามารถใช้เรลกันได้และไลคัมมิงก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยซื้อสิทธิการผลิตสไนเปอร์ไรเฟิลของสคาร์เฟซทูว์มาจากบริษัทกูดแมนแล้วติดตั้งให้รีกัลเดรส N แต่แม้จะมีสมรรถนะสูงขึ้นมาก เกราะของรีกัลเดรสก็ยังมีพลังป้องกันอยู่ในระดับเดียวกับ VTรุ่นที่สองขนาดกลางอยู่ เนื่องจาก VTแบบยิงสนับสนุนระยะไกลไม่จำเป็นต้องมีความเร็วสูงนักอยู่แล้ว รีกัลเดรส Aจึงนับว่าด้อยกว่าเบฮีมอธที่มีเกราะหนาและบรรทุกอาวุธได้มากกว่าไปด้วย ปกติแล้วจะใช้รีกัลเดรส Aจึงมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องทำการสนับสนุนหน่วยจู่โจมด้วยความเร็วเท่านั้น เนื่องจากมีราคาแพง กองกำลังไหฉีเถาจึงให้นักบินมีฝีมือและผู้บังคับบัญชาใช้รีกัลเดรสเท่านั้นและส่วนใหญ่แล้วก็เก็บไว้ใช้ป้องกันเมือง

จักเกอร์น็อตนั้นมีพลังที่เหนือกว่ารีกัลเดรสในทุกด้านและใช้เรลกันที่มีอานุภาพมากกว่าของโปรมิเนนซ์ แต่แม้จะเป็นโครงการลับสุดยอดของไลคัมมิงกับไหฉีเถาก็ยังมีสายลับแฝงตัวรายงานข่าวให้กองกำลังแปซิฟิกริมได้ ซึ่งเมื่อแปซิฟิกริมซึ่งได้เห้นข้อมูลการทดสอบของจักเกอร์น็อตรุ่นต้นแบบที่ใช้งานได้ของไลคัมมิงก็รู้ตัวว่าถ้าไหฉีเถาผลิตจักเกอร์น็อตออกมาได้ล่ะก็จะเป็นผู้ชนะสงครามคราวนี้แน่นอน จึงได้ดำเนินปฏิบัติการลับส่งหน่วยพิเศษพร้อมกับจ้างทหารรับจ้างจาราแลคส์เข้าโจมตีฐานที่พัฒนาจักเกอร์น็อต หน่วยพิเศษของแปซิฟิกริมทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดของจักเกอร์น็อตก่อนทำลายเครื่องต้นแบบพร้อมกับข้อมูลทั้งหมดไม่ให้ไหฉีเถาเอาไปใช้ได้และฆ่าทีมพัฒนาทั้งหมด ส่วนทหารรับจ้างจาราแลคส์นั้นก็แอบบันทึกข้อมูลเรลกันของจักเกอร์น็อตไว้ ซึ่งต่อมาก็ได้เอาไปใช้สร้างให้จาราแลคส์มาคาเบิรใช้และขายให้บริษัทออคแทเดอร์ไป แปซิฟิกริมได้ใช้แก้ดีไซน์ของจักเกอร์น็อตรุ่นต้นแบบให้สามารถใช้พลาสมาทอชได้แล้วผลิตออกมาเอง เรียกว่า LH-007-Y-B เควซาร์ ฝ่ายไลคัมมิงกับไหฉีเถานั้นแม้จะต้องสูญเสียข้อมูลการพัฒนาจักเกอร์น็อตไปหมด แต่ก็เร่งพัฒนาใหม่อีกรอบโดยไหฉีเถานั้นให้งบประมาณกับไลคัมมิงแบบไม่จำกัดและไลคัมมิงเองก็เพิ่มจำนวนทีมพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม จักเกอร์น็อตที่สมบูรณ์นั้นแม้จะไม่มีอาวุธประชิดตัวแต่ก็สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่าเควซาร์และสามารถใช้เรลกันได้พร้อมกันสองกระบอก เนื่องจากดีไซน์ของรุ่นต้นแบบที่ใช้สร้างเป็นเควซาร์นั้นยังไม่ได้รับการออกแบบเกราะและตั้งศูนย์ถ่วงให้สมบูรณ์ จักเกอร์น็อตจึงมีเกราะที่หนากว่าและสมดุลเครื่องดีกว่าด้วยเช่นกัน

lf-008-b.jpg

LF-008-B Regal Dress N

Height 22.3 m
Armaments

 • 100 mm chain gun
 • 135 mm machine gun
 • grenade launcher
 • triple grenade launcher
 • 355 mm smooth bore cannon
 • 430 mm smooth bore cannon
 • 320 mm sniper rifle
 • 370 mm sniper rifle
 • self-guided missile
 • high velocity missile launcher
 • 6-guided missile launcher
lf-008-a.jpg

LF-008-A Regal Dress A

Height 22.64 m
Armaments

 • 100 mm chain gun
 • 120 mm machine gun
 • 135 mm machine gun
 • 140 mm machine gun
 • grenade launcher
 • triple grenade launcher
 • rocket launcher
 • self-guided missile
 • 550 mm howitzer
 • multiple launch rocket system
 • 6-guided missile launcher
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License