ซาเครลโล
ma-04x.jpg

MA-04X Zakrello

First appearance Mobile Suit Gundam
Designer Kunio Okawara
Overall length 25 m
Full weight 185 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments

  • heat blade
  • 4-tube missile launcher
  • scatterring mega particle cannon

หนึ่งใน MAรุ่นแรกๆที่บริษัท MIPพัฒนาก่อนบิโกรและมีขนาดเล็กกว่ามาก เซนเซอร์หลักเป็นตาประกอบคล้ายกับแมลงสองข้าง อาวุธหลักของซาเครลโลคือปืนอนุภาคแบบสาดกระจายที่ยิงได้ต่อเนื่องในปากกับใบมีดความร้อนขนาดใหญ่ที่แขนสองข้าง ซึ่งตามที่ออกแบบไว้นั้นซาเครลโลจะเป็น MAความเร็วสูงและใช้ความเร็วเพิ่มพลังทำลายในการฟันโจมตีศัตรูพร้อมกับมีมิสไซล์ลันเชอร์สี่ลำกล้องข้างลำตัวสองด้านเป็นอาวุธเสริม แต่ซาเครลโลนั้นเป็น MAที่มีปัญหาระหว่างการพัฒนามาก นอกจากจะเร่งความเร็วได้ไม่มากเท่าที่ต้องการแล้วความคล่องตัวยังต่ำมาก หลังจากที่ล่าช้าจนบิโกรได้เข้าประจำการก่อน MIPก็ได้ตัดสินใจส่งซาเครลโลทดสอบภาคสนามในอวกาศก่อนยุติการพัฒนาไป

หลังจากที่สถาบันฟลานากันทำการทดสอบ MAสำหรับนิวไทป์ บราวโบร ก็ได้ทำการดัดแปลงซาเครลโลที่เก็บไว้โดยตั้งใจให้เป็นรุ่นผลิตจำนวนมากของบราวโบร เรียกว่า MAN-00X-2 บราเรลโล โดยติดปืนอนุภาคแบบควบคุมด้วยระบบไซอมมิวผ่านสายเคเบิลไว้ด้านหลังกับดัดแปลงใบมีดเป็นแบบปล่อยออกไปด้วยสายเคเบิลได้ ส่วนปากนั้นแก้ให้มีชัตเตอร์ปิดในเวลาที่ไม่ใช้ปืนอนุภาค ค็อกพิตของบราเรลโลยังมีที่นั่งสำหรับนักบินผู้ช่วยซึ่งทำหน้าที่ช่วยบังคับระบบอาวุธในกรณีที่นักบินเป็นคนธรรมดา สถาบันฟลานากันนั้นได้ส่งบราเรลโลไปประจำการที่อบาวอากูเพื่อเป็นเครื่องฝึกนักบินนิวไทป์และไม่มีบันทึกว่าเคยใช้ในการต่อสู้จริง

หลังสงครามหนึ่งปี นักวิจัยของฟลานากันที่หลบหนีไปยังดาวเคราะห์น้อยแอ็กซิสก็ได้ออกแบบ กาซาเรลโล เป็น MAสำหรับนิวไทป์ที่พัฒนารูปแบบมาจากซาเครลโลกับเอลเมธ โดยมีลักษณะเด่นคือทรานสปอร์เตอร์บิตขนาดใหญ่สองข้างซึ่งใช้บรรทุกบิตขนาดเล็กไว้เป็นจำนวนมากและสามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องปล่อยออกไป เสริมด้วยปืนอนุภาคสองประบอก กาซาเรลโลนั้นไม่ได้รับอนุมัติให้พัฒนาจริงแต่ก็ได้ใช้แนวคิดของทรานสปอร์เตอร์บิตในการพัฒนาเกมาล์ค ทหารเดนตายของซีอ้อนกลุ่มฟาลัคซึ่งปฏิบัติการเป็นผู้ก่อการร้ายในไซด์ 4 ยังได้พัฒนา MA-04X-3 อุมการ์นา โดยออกแบบให้สามารถเก็บแขนและหุบปากเพื่อใช้ความเร็วสูงได้ พร้อมกับติดหางซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์อาวุธ

man-00x-2.jpg

MAN-00X-2 Brarello

First appearance MSV-R
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments

  • 4-tube missile launcher
  • scatterring mega particle cannon
  • wire-guided heat blade
  • wire-guided mega particle gun
ma-04x-3.jpg

MA-04X-3 Umgarna

First appearance Mobile Suit Gundam: The Blazing Shadow

gazarello.jpg

Gazaraello

First appearance SD Gundam: G Generation Gather Beat 2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License