เมกาวอยเจอร์
mega_voyager.jpg

Mega Voyager

First appearance Denji Sentai Megaranger
Overall height 70 m
Weight 40000 t
Power output 65000000 hp
Armaments

  • mega saber
  • voyager pulsar
  • voyager spartan
  • voyager shield

หุ่นยนต์ตัวที่สามของทีมเมกาเรนเจอร์และพัฒนาบนดวงจันทร์ตามโครงการ เมกาสเปซโปรเจ็คท์ โดยมียูซากุ ฮายาคาวะเป็นผู้ดูแลโครงการ แต่ยูซากุนั้นชอบงานภาคสนามมากกว่าและได้เอาเมกาสูทรุ่นต้นแบบไปช่วยพวกเมกาเรนเจอร์ต่อสู้เป็นเมกาซิลเวอร์ทำให้การพัฒนาเมกาวอยเจอร์ล่าช้าไปพอสมควร จนกระทั่งกาแล็กซีเมกาได้รับความเสียหายอย่างหนักในการต่อสู้กับแมดกิเรล ยูซากุจึงให้เมกาเรนเจอร์เอาเมกาวอยเจอร์ไปใช้แม้จะยังไม่เคยทดสอบ เมกาวอยเจอร์นั้นใช้การประกอบร่างจากวอยเจอร์มาชีนห้าเครื่อง คือ หุ่นยนต์มนุษย์อวกาศ โรวอยเจอร์ 1, กระสวยอวกาศ ชัทเทิลวอยเจอร์ 2, จรวด ร็อคเก็ตวอยเจอร์ 3, จานบิน ซอเซอร์วอยเจอร์ 4, และ รถถัง แทงก์วอยเจอร์ 5 เมกาวอยเจอร์นั้นมีพลังที่เหนือกว่าซูเปอร์กาแล็กซีเมกา ที่หน้าอกมีปืนวอยเจอร์พัลซาร์สี่กระบอก และมีอาวุธหลักคือวอยเจอร์สปาตันซึ่งเป็นส่วนหัวจรวดของร็อคเก็ตวอยเจอร์ที่สามารถถ่ายทอดพลังงานจากเมกาวอยเจอร์เพื่อเพิ่มพลังทำลายแล้วยิงออกไปเป็นมิสไซล์นำวิถีได้ เมกาวอยเจอร์มีโล่ไว้ป้องกันตัวและสามารถใช้เมกาเซเบอร์ได้

ยูซากุยังได้แอบใช้ทรัพยากรของเมกาสเปซโปรเจ็คท์สร้าง เมกาวิงเกอร์ ขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์ประจำตัว เมกาวิงเกอร์นั้นสามารถแปลงร่างได้ระหว่างร่างยาน ฟลายเยอร์โหมด ซึ่งสามารถพับปีกขึ้นเป็นร่างรถ แลนเดอร์โหมด สำหรับใช้ภาคพื้นดินได้ กับร่างหุ่นยนต์ ไฟเตอร์โหมด ในร่างฟลายเยอร์โหมดนั้นจะมีปืนกลเลเซอร์เป็นอาวุธ ส่วนไฟเตอร์โหมดนั้นจะมีปืนสี่ลำกล้อง วิงเกอร์แคนน่อน เป็นอาวุธ และกางบาเรียร์แม่เหล็กไฟฟ้าจากมือได้ ส่วนปีกของเมกาวิงเกอร์นั้นสามารถถอดแยกออกมาเป็นเมกาวิงแล้วประกอบกับเมกาวอยเจอร์ กลายเป็น วิงเมกาวอยเจอร์ ซึ่งสามารถบินบนฟ้าได้และวอยเจอร์สปาตันก็จะกลายเป็นวิงเกอร์สปาตันที่มีพลังทำลายสูงขึ้นด้วย

rovoyager-1.jpg

Rovoyager-1

Overall height 40 m
Weight 8500 t
Power output 18000000 hp
Armaments

  • voyager missile
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License