อ็อกโก

MP-02A Oggo

First appearance Mobile Suit Gundam MS IGLOO: Apocalypse 0079
Overall width 14.7 m
Full weight 57.8 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 976 kW
Armaments

  • 120 mm machine gun
  • 280 mm bazooka
  • 6-tube rocket pod

โมบิลพ็อดที่กองทัพซีอ้อนพัฒนาในช่วงท้ายสงครามหนึ่งปีขณะที่เหลือทรัพยากรในการต่อสู้เพียงน้อยนิดและต้องนำสายการผลิตทั้งหมดที่มีมาใช้งาน อ็อกโกนั้นได้รับการออกแบบโดยได้แนวคิดจากบอลของสหพันธ์โลกให้มีราคาถูกและสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนของซาคุภาคพื้นดินที่ซีอ้อนสร้างเหลือไว้และสามารถใช้เครื่องกำเนิดพลังงานของซาคุภาคพื้นดินโดยไม่ต้องติดระบบหล่อเย็นได้ โครงสร้างของอ็อกโกมีตัวถังเป็นทรงกระบอกซึ่งค็อกพิตอยู่ใต้เซนเซอร์แบบโมโนอายซึ่งใช้วิธีติดให้หมุนได้แทนเลื่อนไปตามรางแบบ MS ส่วนปลายทั้งสองด้านของตัวถังเป็นป้อมที่สามารถหมุนได้รอบซึ่งติดท่อขับดันและแขนกลกับอาวุธไว้ อ็อกโกสามารถติดตั้งมิสไซล์ลันเชอร์หกลำกล้องเป็นอาวุธและใช้ปืนกล จรวดมือถือ และบาซูก้าของซาคุได้ ซึ่งการหมุนของป้อมทำให้สามารถยิงศัตรูที่อยู่ด้านหลังก็ได้ โดยรวมแล้วนับว่ามีพลังในการต่อสู้สูงกว่าบอล

อ็อกโกนั้นได้รับการอนุมัติให้ผลิตจำนวนมากโดยไม่ได้ผ่านการประเมินตามขั้นตอนก่อน อ็อกโก 35 เครื่องนั้นเป็นของหน่วยรบใต้บังคับบัญชาของพันเอกเฮอเบิร์ต ฟอน คัสเพนซึ่งประจำการบนยานโยทุนไฮม์พร้อมนักบินเป็นพลทหารวัยรุ่นจากวิทยาลัยนักบินโดยให้ทำงานร่วมกับ MA บิ๊กแรงก์ ซึ่งอ็อกโกสามารถพักซ่อมบำรุงในสเกิร์ตเชลของบิ๊กแรงก์ได้จึงสามารถต่อสู้ในสนามรบได้เป็นเวลานาน เมื่อสงครามสิ้นสุดลงก็มีอ็อกโกของหน่วยคัสเพนเหลือรอดมาเพียง 9 เครื่องเท่านั้น หลังสงครามหนึ่งปีนั้น กองกำลังของซีอ้อนซึ่งอยู่บนดาวเคราะห์น้อยแอ็กซิสก็ได้ดัดแปลงรูปแบบของอ็อกโกไปเป็นโมบิลพ็อดสำหรับทำงาน AMX-001 กาซา A ซึ่งเป็นต้นแบบของกาซาซีรีส์ โดยปรับแขนกลไปเป็นขาติดกรงเล็บและติดไบน์เดอร์ไว้เหมือนโล่ป้องกันข้างตัวถัง กลุ่มซีอ้อนมาร์สยังได้ปรับแต่งกาซา Aให้ใช้งานบนดาวอังคารได้และติดอุปกรณ์ได้มากขึ้น และกลุ่มเรซีอ้อนที่แยกตัวจากซีอ้อนมาร์สก็ได้ดัดแปลงกาซา Aต่อไปอีกเป็น กาซา M ซึ่งเป็น MAสำหรับใช้งานในน้ำแต่ใช้รหัสว่า AMX-003M ตามกาซา C และใช้ไบน์เดอร์กับแขนที่ดัดแปลงมาจากชิ้นส่วนของกาซา D ส่วนเซนเซอร์และระบบขับเคลื่อนนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นแบบใช้ในน้ำ

mp-02a-reboot.jpg

Advance of Zeta Re-Boot verson

Designer Kenki Fujioka

amx-001.jpg

AMX-001 Gaza A

First appearance Advance of Zeta Re-Boot
Designer Kenki Fujioka

amx-003m.jpg

AMX-003M Gaza M

First appearance Advance of Zeta Re-Boot
Designer Kenki Fujioka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License