ว็อด
mrc-u11d.jpg

MRC-U11D WaD

First appearance ∀ Gundam
Designer Kunio Okawara
Head height 7 m
Armaments

  • joint buster
  • machine cannon
  • 3-barrel arm machine gun
  • machine gun
  • gatling gun
  • ricket launcher

MSซึ่งเป็นกำลังหลักของไดอานาเคาเตอร์ ชื่อว็อด (WaD) มาจากคำว่า Walking Dumpling รูปแบบของว็อดนั้นพัฒนาต่อมาจาก MRC-C03 เบโลนา ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สำหรับใช้ทำงานบนดวงจันทร์และใช้โครงสร้างแบบสไปน์เฟรมซึ่งมีแกนกลางคล้ายกับกระดูกสันหลังเป็นรางที่โค้งงอได้เชื่อมส่วนลำตัวและเอวไว้ด้วยกัน การเลื่อนสไปน์เฟรมนี้ทำให้สามารถยืดหรือหดตัวส่วนลำตัวกับเอวได้ เบโลนานั้นมีแขนขาที่ยาวเนื่องจากทำงานบนดวงจันทร์ซึ่งมีแรงโน้มถ่วงต่ำ เมื่อดัดแปลงเป็นว็อดก็กลายเป็น MSขนาดเล็กที่สูงเพียง 7 เมตรซึ่งส่วนหัวของว็อดนั้นเป็นค็อกพิตแบบสองที่นั่ง เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงใช้ในการต่อสู้กับทหารราบหรือพาหนะขนาดเล็กกว่า MS โดยมีอาวุธติดตัวเป็นปืนกลต่อต้านบุคคลสองกระบอกใต้คางและปืนกลสามลำกล้องที่แขนแต่ละข้าง นอกจากนั้นยังสามารถใช้อาวุธมือถืออย่างร็อคเก็ตลันเชอร์ ปืนแก็ตลิ่ง หรือปืนกลได้ ส่วนในระยะประชิดนั้นจะใช้มีดง่ามที่เรียกว่าจอยท์บัสเตอร์ซึ่งสามารถปล่อยไฟฟ้าออกมาได้ อิงเกลสซามิลิชายังได้ยึดว็อดไปใช้งานโดยทาสีแดงและเรียกว่าอามาดิลโล ซึ่งปกตินั้นก็จะใช้ทำงานขนพัสดุแทนที่จะใช้ในการต่อสู้

นอกจากเบโลนาแล้วชาวจันทรายังมีหุ่นยนต์ทำงานอีกรุ่นคือ MR-Spi05Ω ซึ่งปกติแล้วจะเรียกว่าโมบิลริบตามชื่อโดยทั่วไปของหุ่นยนต์สำหรับทำงานก่อสร้าง แต่ชื่อจริงๆคือ เจ็ตสตรีม เจ็ตสตรีมมีโครงสร้างแบบโครงเหล็กเหมือนเครื่องมือก่อสร้างในสมัยปัจจุบันกับค็อกพิตซึ่งต่อกับลำตัวด้วยสไปน์เฟรม มือสองข้างเป็นแบบคีม เจ็ตสตรีมนั้นมีกำลังมากและมีล้ออยู่ใต้เท้าแต่ก็เคลื่อนที่ได้ช้ามาก เวลาใช้งานนั้นจะติดอุปกรณ์อย่างรั้วเหล็กที่ม้วนไว้ที่ส่วนลำตัวกลวงๆ แม้จะเป็นหุ่นยนต์ทำงานและไม่ติดอาวุธ แต่กองทหารของมิลิชาก็สามารถยึดเจ็ตสตรีมจำนวนหนึ่งไปใช้งานโดยติดอาวุธอย่างมิสไซล์ลันเชอร์หรือปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานไว้ด้วย

mrc-c03.jpg

MRC-C03 Bellona

First appearance ∀ Gundam

mr-spi05.jpg

MR-Spi05Ω Jet Stream

First appearance ∀ Gundam
Designer Kunio Okawara
Head height 20 m

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License