ไซโคกันดั้มมาร์คทูว์

MRX-010 Psyco Gundam Mark II

First appearance Mobile Suit Z Gundam
Designer Kazumi Fujita
Head height 39.98 m
Base weight 187.8 t Full weight 283.9 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 19760 kW
Special feature I-field barrier, Minovsky craft, Psycommu system
Armaments

 • wire-guided psycommu beam sword
 • head beam cannon
 • finger beam gun
 • mega beam gun
 • 3-barrel scattering mega particle gun
 • shield
 • reflector bit

ไซโคกันดั้มที่สถาบันมุราซาเมะพัฒนาจากข้อมูลของเครื่องแรก โดยยังคงโครงสร้างของไซโคกันดั้มมาร์คทูว์นั้นยังใช้แบบเดียวกับของไซโคกันดั้มแต่ได้ปรับปรุงระบบอาวุธและการขับเคลื่อนให้ดีกว่าเดิม ไซโคกันดั้มมาร์คทูว์นั้นมีกำลังเครื่องลดลงเนื่องจากระบบบินด้วยมินอฟสกีคราฟท์นั้นใช้พลังงานจากเครื่องยนต์รองแยกต่างหากทีโล่ ตามตัวของไซโคกันดั้มนั้นมีปืนเมกาบีมติดเพิ่มไว้รวม 20 กระบอก ปืนอนุภาคแบบสาดกระจายที่ท้องมีกำลังมากกว่าของไซโคกันดั้ม ส่วนแขนของไซโคกันดั้มมาร์คทูว์นั้นสามารถปล่อยให้แยกออกไปจากตัวโดยบังคับผ่านสายเคเบิลได้แบบแขนของซีอองก์ โดยนอกจากปืนติดนิ้วแล้วส่วนข้อมือยังสามารถพับและปล่อยบีมซอร์ดขนาดใหญ่ออกมาหรือยิงเป็นปืนใหญ่ก็ได้ ไซโคกันดั้มมาร์คทูว์ยังมีรีเฟลคเตอร์บิท ซึ่งเป็นอาวุธบังคับระยะไกลผ่านระบบไซคอมมิวที่ใช้สร้าง Iฟิลด์บาเรียร์ขนาดเล็กเพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูหรือสะท้อนบีมของไซโคกันดั้มมาร์คทูว์เองให้โดนศัตรูจากมุมอื่นๆได้ ส่วนหัวของไซโคกันดั้มมาร์คทูว์ยังสามารถแยกจากลำตัวและใช้เป็นยานหนีภัยได้เหมือนกับซีอองก์ นักบินเดิมของไซโคกันดั้มมาร์คทูว์นั้นก็คือมนุษย์ดัดแปลง โรซาเมีย บาดัม แต่ในขณะนั้นระบบของไซโคกันดั้มมาร์คทูว์ยังไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถแปลงร่างเป็นโมบิลฟอเทรสบินบนโลกได้และสภาพจิตของโรซาเมียก็ทำให้ไม่สามารถบังคับอาวุธไซคอมมิวได้ด้วย ไซโคกันดั้มมาร์คทูว์นั้นได้รับความเสียหายจากที่ถูกเซต้ากันดั้มยิงแต่ถูกเก็บกลับไปไว้ในฐานของทิทานส์ที่คิริมันจาโรซึ่งต่อมานั้นถูกกองทัพนีโอซีอ้อนยึดไปพัฒนาต่อมาจนสมบูรณ์โดยมี เพิล ทูว์ เป็นนักบินในการต่อสู้ที่ดับลินหลังจากที่นีโอซีอ้อนได้ทิ้งโคโลนีใส่โลก

ก่อนการล่มสลายของทิทานส์นั้น สถาบันมุราซาเมะยังได้พัฒนา MRX-011 ไซโคกันดั้มรุ่นผลิตจำนวนจำนวนมาก โดยตั้งใจให้เป็นเหมือนไซโคกันดั้มมาร์คทูว์ที่ลดขนาดลงมาให้นักบินฝีมือดีของทิทานส์ใช้ต่อสู้กับเอวโก เมื่อเทียบกับ MSทั่วๆไปแล้วมีขนาดที่ใหญ่กว่าประมาณครึ่งหนึ่ง ไซโคกันดั้มรุ่นผลิตจำนวนมากนี้มีไฮเปอร์บีมเซเบอร์แบบใช้ยิงเป็นบีมแคนน่อนได้ติดที่ขาทั้งสองข้างและใช้อินคอมคล้ายกับของกันดั้มมาร์คไฟฟ์แทนอาวุธไซคอมมิว ที่หน้าอกนั้นนอกจากปืนใหญ่มหาอนุภาคแบบสาดกระจายแล้วยังมีปืนไฮเมกาบัสเตอร์ที่มีอานุภาพสูงมากติดไว้ แต่ไฮเมกาบัสเตอร์นี้ใช้พลังงานมากจนในขณะที่เตรียมยิงนั้นจะไม่สามารถใช้งานอาวุธอื่นๆได้เลย แนวคิดในการพัฒนาไซโคกันดั้มขนาดเล็กนี้ต่อมาทหารเดนตายของทิทานส์ได้พัฒนาเป็น MRX-013-3 ไซโคกันดั้มมาร์คโฟว์ Gดอร์ ซึ่งใช้โครงสร้างแบบกันดั้มมาร์คทูว์ที่มีขนาดเท่า MSทั่วๆไปและไม่มีระบบแปลงร่างแต่ยังคงพลังทำลายของไซโคกันดั้มไว้โดยใช้ไซโคเฟรมสร้างเป็นอาวุธที่เรียกว่าไซโคเพลทติดไว้เป็นแผงด้านหลัง ซึ่งไซโคเพลทนี้พัฒนาจากรีเฟลคเตอร์บิทโดยติดปืนอนุภาคไว้จึงสามารถใช้ได้ทั้งป้องกันตัวและโจมตี

ในเกม The Battle Master ยังมี MRX-012 ไซโคกันดั้มมาร์คทรี ซึ่งเป็น MSประจำตัวของสมาชิกกลุ่มต่อต้านสหพันธ์โลก มาเรีย นิโคลส์ ไซโคกันดั้มมาร์คทรีนั้นไม่สามารถแปลงร่างบินได้ แต่ก็มีอาวุธติดตั้งไว้จำนวนมากทั้งตัวและมีบีมซอร์ดขนาดใหญ่ติดข้อมือเหมือนกับไซโคกันดั้มมาร์คทูว์ ที่ขาและตัวตัวนั้นมีปืนมหาอนุภาคติดไว้และที่ไหล่ทั้งสองข้างก็มีพัลส์บีมสามลำกล้องติดด้านข้าง ไซโคกันดั้มมาร์คทรียังมีพลังในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่สูงกว่าไซโคกันดั้มเครื่องอื่นๆ

mrx-011.jpg

MRX-011 Mass Production Type Psyco Gundam

First appearance MS Collection
Designer Kunio Okawara
Head height 27.2 m
Base weight 83 t Full weight 136.4 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 15280 kW
Armaments

 • hyper beam saber/beam cannon
 • grenade launcher
 • wire-guided beam gun
 • 3-barrel mega particle cannon
 • high mega buster
 • incom
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License