ซาคุรุ่นต้นแบบ
ms-04-msv.jpg

MS-04 Prototype Zaku

First appearance MS Collection
Designer Kunio Okawara
Head height 17.5 m
Base weight 57.4 t Full weight 72.5 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 953 kW
Armaments

  • 100 mm machine gun

MSรุ่นต้นแบบเครื่องแรกที่นับได้ว่าสามารถใช้ในการต่อสู้ได้จริง ซาคุรุ่นต้นแบบนั้นมีเหราะที่หนากว่า MS-03 ซึ่งเป็นรุ่นทดลองก่อนหน้าแต่ก็ติดตั้งเตาปฏิกรณ์ในตัวจึงมีกำลังมากกว่าถึงสองเท่าและมีมือแบบห้านิ้วเหมือนมนุษย์แม้ว่าการเคลื่อนไหวจะจำกัดเพราะเกราะก็ตาม ซาคุรุ่นต้นแบบนั้นมีอาวุธเป็นปืนกล 100 มม.ซึ่งจากการทดสอบด้วยซิมูเลเตอร์นั้นพบว่าไม่มีอานุภาพเพียงพอในการต่อสู้กับยานแม่จึงได้พัฒนาบาซูก้าต่อมา เนื่องจากว่าซาคุรุ่นต้นแบบนั้นมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงและซีอ้อนเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้ MSเป็นกำลังหลักหรือไม่ จึงได้พัฒนาต่อมาโดยการทำงานที่ไม่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่ายเป็นซาคุวัน

ในภาค The Origin นั้นได้เปลี่ยนไปเป็น YMS-03 วาฟ ซึ่งพัฒนาต่อมาจากโมบิลเวิร์คเกอร์ 01 โดยใช้ระบบบังคับการเคลื่อนไหวแบบของเหลวและใช้เตาปฏิกรณ์แบบใหม่ที่ศจ. เทเรนอฟ Y. มินอฟสกีพัฒนาขึ้นให้มีขนาดเล็กจนสามารถติดตั้งภายในตัววาฟได้ ทำให้สมรรถนะของวาฟนั้นอยู่ในระดับที่ดีพอให้ทำการพัฒนาต่อไปได้ วาฟนั้นติดตั้งอาวุธมือถือเป็นบาซูก้ารุ่นทดลองกับขวานความร้อนและมีโล่ติดแขน ซึ่งที่แขนของวาฟนั้นสามารถถอดเปลี่ยนมือเป็นแบบอื่นๆได้เหมือนโมบิลเวิร์คเกอร์ 01 ซีอ้อนนั้นได้ทำการผลิตวาฟออกมาเพื่อทำการทดสอบและพัฒนาเท่านั้นจึงมีจำนวนไม่มากนัก บริษัทซีโอนิคได้ใช้ข้อมูลของวาฟพัฒนาต่อมาเป็น MS-04 บุกุ ซึ่งใช้การต่อสายพลังงานภายนอกตัวเครื่องเพื่อให้ส่งพลังงานไปยังส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นทำให้ความคล่องตัวสูงขึ้นอีก เนื่องจากว่าซีอ้อนเห็นว่าการใช้อาวุธมือถือจะมีประสิทธิภาพกว่าบุกุจึงไม่มีระบบเปลี่ยนมืออีก ด้านอาวุธนั้นมีปืนกลเพิ่มขึ้นมา บุกุนั้นเป็น MSที่ได้รับความนิยมจากนักบินทดสอบมาก แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นค่อนข้างสูงและระบบยังมีปัญหาอยู่จึงไม่ได้รับการผลิตใช้งานเป็นกำลังหลักและพัฒนาซาคุวันซึ่งลดสเป็กลงมาแทน

yms-03.jpg

YMS-03 Waff

First appearance Mobile Suit Gundam: The Origin
Head height 17.34 m
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments

  • heat hawk
  • experimental bazooka
  • shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License