ดีเซิร์ทซาคุ

MS-06D Desert Zaku

First appearance Mobile Suit Gundam ZZ
Designer Masahiro Oda
Head height 18.5 m
Base weight 44.7 t Full weight 69.5 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 976 kW
Armaments

  • heat hawk
  • 60 mm vulcan gun
  • 120 mm machine gun
  • cracker grenade
  • 290 mm rocket launcher

ซาคุทูว์ซึ่งวิศวกรภาคสนามของซีอ้อนที่ฐานแคลิฟอร์เนียพัฒนาจากซาคุทูว์ภาคพื้นดินสำหรับใช้ต่อสู้ในพื้นที่ทะเลทรายของแอฟริกาโดยเฉพาะและเรียกว่า MS-06D ซาคุรุ่นทะเลทราย โดยเปลี่ยนแบ็คแพ็คเป็นแบบติดระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่ ที่เอวและที่ขาติดท่อขับดันเสริมและเสริมเกราะบางจุดให้หนาขึ้น ส่วนข้อต่อจะบุฉนวนป้องกันสิ่งฝุ่นทราย ส่วนหัวของซาคุรุ่นทะเลทรายนั้นจะติดเสาอากาศซึ่งมีทั้งแบบเสาเดี่ยวและเสาคู่ ปืนกลที่ใช้จะมีลำกล้องสั้นกว่ารุ่นมาตรฐานและเอากล้องเล็งออกเพื่อให้เบากว่าเดิม ที่แขนซ้ายติดมิสไซล์ไว้และส่วนหัวก็มีปืนวัลแคนเป็นอาวุธมาตรฐาน ทั้งยังสามารถเสริมมิสไซล์หรือกล่องเก็บระเบิดแคร็กเกอร์ไว้ที่เอวได้ เมื่อเทียบกับซาคุภาคพื้นดินแล้วจึงนับว่ามีพลังในการต่อสู้ที่สูงกว่า

หลังสงครามหนึ่งปี กลุ่มปลดปล่อยแอฟริกาใต้การบังคับบัญชาของดีเซิร์ท รอมเมลก็ยังใช้งาน MS-06D จนถึงสงครามนีโอซีอ้อนครั้งที่หนึ่ง โดยใช้ชิ้นส่วนที่ดัดแปลงมาจากของสหพันธ์โลกให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เรียกว่าดีเซิร์ทซาคุ โดยส่วนเท้าจะติดสกีเจ็ตให้แล่นไปบนพื้นทรายด้วยความเร็วสูงได้ รอมเมลเองนั้นก็เคยมีดีเซิร์ทซาคุของตนเองเป็นรุ่น MS-06DRC ซึ่งมีลักษณะที่ดูคล้ายกับรุ่นมาตรฐานมากกว่าและใช้โล่แบบติดเล็บ ในปี 0096 นั้นก็มีดีเซิร์ทซาคุที่กลุ่มทหารเดนตายของซีอ้อนใช้ในการบุกโจมตีฐานโทรินตัน ซึ่งในภาค EXA VS ยังมี MS-06DX ซาคุแบบทะเลทรายรุ่นปรับปรุงของเอ็กซ์ทรีมซึ่งใช้แบ็คแพ็คที่ต่างจากปกติและติดลิเนียกันไว้ที่แขนที่ร่วมในการโจมตีครั้งนี้ด้วย แต่ไม่แน่ชัดว่าเป็น MSที่ร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้จริงๆหรือเป็นข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาในจักรวาลจำลองของ GA

ms-06d-uc.jpg

Gundam UC version

Designer Hajime Katoki

ms-06drc.jpg

MS-06DRC Desert Zaku Rommel Custom

First appearance Gundam ZZ Mobile Suit Variations
Head height 17.8 m
Base weight 58.7 t
Armaments

  • long range rifle
  • claw shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License