ซาคุรุ่นทดลองระบบไซคอมมิว
ms-06z.jpg

MS-06Z Psycommu System Test Type Zaku

First appearance Mobile Suit Variations
Designer Kunio Okawara
Head height 17.7 m
Base weight 60.4 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Special feature Psycommu system
Armaments

  • wired-guide finger mega particle cannon

MSที่ได้รับการออกแบบให้นิวไทป์ใช้งานตามโครงการบิชอปหลังจาก MA อย่างบราวโบรกับเอลเมธ และเป็นต้นแบบของซีอองก์ MSรุ่นแรกสุดในโครงการนี้ก็คือ YMS-06Z ซาคุรุ่นทดสอบระบบไซคอมมิวรุ่นแรกซึ่งศจ.ครุสต์ โมเซสออกแบบโดยเน้นที่การใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาที่รวดเร็วกว่าปกติของนิวไทป์และมีมาเรียน เวลช์เป็นนักบินทดสอบ ซาคุรุ่นทดสอบระบบไซคอมมิวจึงมีท่อขับดันอยู่ทั่วตัวและส่วนเท้าทั้งสองก็เป็นท่อขับดันส่วนอาวุธนั้นเป็นบิทแบบบังคับผ่านสายเคเบิลขนาดใหญ่สองอันด้านหลังซึ่งแม้จะเรียกว่าบิทแต่ก็ใช้กระสุนธรรมดาแทนที่จะเป็นบีม

ข้อมูลของซาคุรุ่นทดสอบระบบไซคอมมิวรุ่นแรกนั้นต่อมาได้ใช้ในการพัฒนา MS-06Z ซาคุทูว์รุ่นทดลองติดตั้งระบบไซคอมมิว ซึ่งใช้โครงสร้างที่ดัดแปลงมาจากซาคุทูว์รุ่นมาตรฐาน แต่ได้ออกแบบอาวุธไว้เป็นปืนอนุภาคติดนิ้วทั้งห้าแบบเดียวกับของซีอองก์แล้ว เนื่องจากต้องออกแบบให้ใช้งานอาวุธบีมและระบบไซคอมมิวได้ ไซคอมมิวซาคุจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากซาคุทูว์อย่างมากจนนอกจากส่วนหัวแล้วก็แทบไม่เหมือนซาคุเลย เซนเซอร์โมโนอายของส่วนหัวนี้สามารถเลื่อนไปมองถึงด้านหลังได้ ส่วนแขนนั้นประสบปัญหาระหว่างการพัฒนาเพื่อลดขนาดจึงมีขนาดใหญ่ผิดสัดส่วน และส่วนขานั้นจริงๆแล้วก็มีไว้ใช้ในเวลาลงจอดเท่านั้นและเดินได้แย่มาก ในการทดสอบนั้นไซคอมมิวซาคุยังมีสมรรถนะที่ต่ำกว่าที่ต้องการมาก โดยเฉพาะปํญหาที่จุเชื้อเพลิงได้น้อยจนใช้ปฏิบัติการได้ประมาณ 10 นาทีเท่านั้นและแทบเก็บข้อมูลการใช้งานขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงไม่ได้เลย กองทัพซีอ้อนจึงได้รพัฒนาุ่นใหม่คือซาคุรุ่นติดตั้งระบบไซคอมมิวแบบการขับเคลื่อนสูง ซึ่งได้รหัส MSN-01 ตามที่เริ่มการพัฒนาซีอองก์แล้ว ส่วนขาทั้งสองนั้นเปลี่ยนเป็นท่อขับดันขนาดใหญ่ ทำให้สามารถต่อสู้ด้วยความเร็วสูงได้ตามที่ต้องการ แต่เนื่องจากเป็นรุ่นทดสอบที่ต้องการให้มีความเร็วสูงเท่านั้นจึงยังมีปัญหาด้านระยะเวลาในการปฏิบัติการเหมือนเดิม

yms-06z.jpg

YMS-06Z Psycommu Early Test Type Zaku

First appearance Mobile Suit Gundam : The Blue Destiny
Designer Kunio Okawara

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License