ดวาจ
ms-09g.jpg

MS-09G Dwadge

First appearance Mobile Suit Gundam ZZ
Designer Masahiro Oda
Head height 18.2 m
Base weight 43.5 t Full weight 81.7 t
Armor titanium alloy/gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1440 kW
Armaments

  • heat saber
  • 30 mm vulcan gun
  • heat tomahawk
  • 380 mm giant bazooka

ดอมซีรีส์รุ่นสุดท้ายที่ทำการผลิตใช้งานในช่วงท้ายของสงครามหนึ่งปีและเน้นการใช้งานในพื้นที่ทะเลทรายมากกว่าเดิม เครื่องยนต์เทอร์โมเจ็ตซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนของดอมนั้นได้รับการปรับปรุงให้มีกำลังมากขึ้นพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายความร้อนและติดถังเชื้อเพลิงเสริมซึ่งทำให้ดวาจสามารถลอยตัวได้นานกว่าดอมและนับเป็น MSที่มีการขับเคลื่อนสูงสุดในสมัยสงครามหนึ่งปี ซึ่งสมรรถนะที่สูงขึ้นนั้นทำให้ต้องต่อสายพลังงานภายนอกไว้ลำตัวเพื่อให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้ตามที่ต้องการ ส่วนอาวุธนั้นนอกจากดาบความร้อนกับไจแอนท์บาซูกาแล้วยังมีปืนวัลแคนติดหัวกับขวานความร้อนแบบสองคม ในช่วงสงครามหนึ่งปีนั้นซีอ้อนได้ผลิตดวาจออกมาทั้งหมด 88 เครื่อง

หลังสงครามหนึ่งปี ดวาจจำนวนหนึ่งก็ยังมีการใช้งานโดยเหล่าทหารเดนตายของซีอ้อน โดยในจำนวนนั้นก็มีกลุ่มปลดปล่อยแอฟริกาภายใต้การบังคับบัญชาของดีเซิร์ท รอมเมล โดยเครื่องของรอมเมลเองนั้นเป็นรุ่น MS-09H ดวาจรุ่นปรับปรุง ซึ่งติดบูสเตอร์ด้านหลังให้มีความเร็วสูงขึ้นอีก 20% และเสริมเกระาให้ทนทานขึ้น ค็อกพิตเปลี่ยนเป็นแบบพาโนรามิกมองได้รอบตัวและสามารถใช้บีมแคนน่อนเป็นอาวุธได้ ในช่วงหลังสงครามนี้ สถานีอวกาศเพซุนของซีอ้อนยังได้พัฒนา MS-10 เพซุนดวาจ ซึ่งปรับปรุงมาจากริคดอมแต่เรียกว่าดวาจตามที่ดวาจพัฒนามาจากดอม โดยเสริมเกราะให้ทนทานขึ้นและสามารถใช้งานได้ทั้งในอวกาศและลอยตัวบนโลกแบบดอม ที่เกราะแขนของเพซุนดวาจมีหนามติดไว้ด้วยและสามารถใช้บีมแคนน่อนกับเครื่องยิงจรวดแปดลำกล้องขนาดใหญ่ได้

ms-09g-uc.jpg

Gundam UC Version

Designer Hajime Katoki

ms-09h.jpg

MS-09H Dwadge Custom

First appearance Mobile Suit Gundam ZZ
Head height 18.2 m
Base weight 44.2 t Full weight 87.4 t
Armor titanium alloy/gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1440 kW
Armaments

  • heat saber
  • 30 mm vulcan gun
  • heat tomahawk
  • 380 mm giant bazooka
  • beam cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License