ริคดอม
ms-09.jpg

MS-09R Rick Dom

First appearance Mobile Suit Gundam
Designer Kunio Okawara
Head height 18.6 m
Base weight 43.8 t Full weight 78.6 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1199 kW
Armaments

  • heat saber
  • scatter beam gun
  • 360 mm giant bazooka

MSที่เป็นกำลังหลักของซีอ้อนแทนซาคุทูว์หลังจากที่สูญเสียกำลังพลไปในยุทธการลูมและต้องแบ่งกำลังพลในการโจมตีโลก ซึ่งบริษัทซิมมัดได้พัฒนาโดยใช้ดอมแต่เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากเทอร์โมเจ็ตเป็นครื่องยนต์จรวดแทนเพื่อให้ใช้ในอวกาศได้และติดถังเชื้อเพลิงในส่วนที่ว่างอยู่แทน รูปร่างภายนอกของริคดอมนั้นไม่ต่างจากดอม ซึ่งในการทดสอบแข่งกับซาคุรุ่นการขับเคลื่อนสูง R-2 ของบริษัทซีโอนิคนั้นริคดอมมีสมรรถนะโดยรวมที่สูงกว่าและยังสามารถผลิตได้ง่ายโดยใช้สายการผลิตของดอมที่มีอยู่แล้ว ริคดอมเครื่องหนึ่งนั้นเป็น MS ประจำตัวของโดซูล ซาบีซึ่งแต่งตามแบบของซาคุทูว์ที่โดซูลเคยใช้ คือใช้ค็อกพิตที่กว้างกว่าปกติ ติดหนามไว้ที่บ่าและหมัด รวมถึงใช้ขวานความร้อนเล่มใหญ่แทนดาบด้วย ในภาคนิยายของกันดั้มนั้น ริคดอมใช้บีมบาซูก้าเป็นอาวุธแทนไจแอนท์บาซูก้าและมี MS-09RS ซึ่งเป็นเครื่องสีแดงที่ชาร์ อัสนาเบิลใช้ ในภาค Thunderbolt ยังมีริคดอมของหน่วยลิฟวิงเดดซึ่งปรับแต่งสำหรับใช้งานในธันเดอร์โบลท์เซคเตอร์ ซากอาณานิคมมัวร์ที่ไซด์ 4 โดยตามข้อต่อและสายส่งพลังงานจะหุ้มฉนวนกันเศษเทหวัตถุซึ่งมีมากในธันเดอร์โบลท์เซคเตอร์ไว้ แบ็คแพ็คเติดท่อขับดันเสริมกับถังเชื้อเพลิงและมีแขนกลสำหรับทำงานเล็กน้อยๆ ส่วนไหล่นั้นจะเป็นแบบดอมโทรเพนและมีสายส่งพลังงานที่คอและลำตัว ใช้ขวานความร้อนแทนดาบ

ในช่วงท้ายของสงครามหนึ่งปี รูปแบบของริคดอมก็ได้รับการปรับปรุงตามแผนการบำรุงกำลังรวมเป็นริคดอมซไวและมีเครื่องต้นแบบคือ YMS-09R-2 ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับดอมฟุนฟ์ หลังปฏิบัติการสตาร์ดัสต์ ทหารเดนตายของซีอ้อนที่หลบซ่อนการตามล่าของทิทานส์ก็ได้ปรับปรุงริคดอมที่มีอยู่เป็นริคดอม "ชทุตเซอร์" โดยติดตั้งแขนกลควบคุมด้วยสายเคเบิลติดรอกซึ่งสามารถใช้พันตัวศัตรูหรือควบคุมให้ออกไปขว้างระเบิดในขณะที่ริคดอมชทุตเซอร์หลบอยู่ก็ได้ ส่วนลำตัวของริคดอมชทุตเซอร์นั้นจะกล้ายกับดอมโทรเพนแต่ส่วนจาจะเป็นแบบริคดอมซไว ริคดอมชทุตเซอร์ยังมีมิสไซล์พ็อดและเครื่องปล่อยทุ่นระเบิดติดไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างและใช้ที่สามารถบรรจุเชื้อเพลิงได้มากกว่าเดิม เนื่องจากอาวุธที่เสริมเข้าไปนั้นไม่ใช่แบบเชื่อมต่อภายในจึงต้องใช้มือของริคดอมในการกดสวิตช์เพื่อทำการยิงเองทำให้การควบคุมริคดอมชทุตเซอร์ซับซ้อนกว่าปกติมาก ทหารเดนตายของซีอ้อนอีกกลุ่มบนยานเมลเมลยังได้ดัดแปลงริคดอมเป็น ATMS-09R ซุออมโดยใช้ชิ้นส่วนที่เก็บรวบรวมมากจากการสู้รบเป็นเวลาหลายปีทำให้แตกต่างจากริคดอมมากและซุออมที่มีอยู่สองเครื่องก็แตกต่างกันทั้งหน้าตาและสมรรถนะโดยเครื่องหมายเลข 1 นั้นมีกำลังพอใช้อาวุธบีมของเกลกุ๊กได้และติดเขาเสาอากาศ ส่วนเครื่องหมายเลข 2 จะใช้ฆ้อนลูกซองเป็นอาวูธ ซุออมมีเซนเซอร์เสริมที่หน้าอกสำหรับใช้หาเป้าหมาย

ริคดอมอีกเครื่องก็คือ MS-09R4 "ชเนไวส์" หรือ ไซคอมมิวริคดอม ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบของ MSแบบติดตั้งระบบไซคอมมิวและมีฮามาน คาห์นเป็นนักบินทดสอบ ระบบไซคอมมิวของชเนไวส์นั้น แม้จะลดขนาดลงมาเหลือเพียงหนึ่งในสามของที่เอลเมธใช้ก็ยังนับว่ามีขนาดใหญ่มากจึงใช้เป็นแบบแบ็คแพ็คเสริมให้ตัว MS ชเนไวส์จึงได้รับการดัดแปลงโครงสร้างโดยเฉพาะส่วนขาให้มีท่อขับดันมากกว่าเดิมเพื่อให้เคลื่อนไหวขณะติดตั้งระบบไซคอมมิวได้ดีขึ้น ในเวลาคับขันนั้นชเนไวส์จะสามารถปลดเกราะไหล่และแบ็คแพ็คไซคอมมิวออกไปได้ และในสภาพนี้ชเนไวส์ก็จะควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเป็น 120% ชเนไวส์นั้นไม่มีอาวุธในตัว และเนื่องจากว่าในขณะนั้นยังใช้บิทที่มีขนาดใหญ่เป็นอาวุธจึงใช้ยานบรรทุกบิทให้แทนชเนไวส์ แอ็กซิสยังได้สร้าง MS-09SS ดวาสรุ่นปรับปรุง ตามแบบของ MS-09S ดวาส ซึ่งเป็นดีไซน์ของริคดอมรุ่นการขับเคลื่อนสูงที่ไม่มีข้อมูลการใช้งานในสมัยสงครามหนึ่งปีและเพิ่มสมรรถนะขึ้นไปอีกโดยเปลี่ยนโครงสร้างจากริคดอมเป็นริคดอมซไวพร้อมกับเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์และท่อขับดันให้สูงขึ้น ดวาสรุ่นปรับปรุงยังใช้เกราะที่ทำจากโลหะผสมกันดาเรียมแกมมา ดวาสรุ่นปรับปรุงนี้ถูกส่งจากแอ็กซิสไปให้แอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์และใช้พัฒนาเป็นริคดิแอส

ms-09r-thunder.jpg

MS-09R Rick Dom (Thunderbolt Sector)

First appearance Mobile Suit Gundam Thunderbolt
Designer Yasuo Ohtagaki

ms-09r-dozle.jpg

MS-09R Rick Dom Dozle Zabi Custom

First appearance MSV-R
Designer Kunio Okawara
Head height 18.6 m
Weight 63.7 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments

  • large heat hawk
  • scatter beam gun
  • 360 mm giant bazooka
ms-09rs.jpg

MS-09RS Rick Dom

First appearance Mobile Suit Gundam (novel)

ms-09rs-gato.jpg

Anavel Gato colours

First appearance Mobile Suit Gundam: Encounters in Space

ms-09r-stutzer.jpg

MS-09R Rick Dom [Stutzer]

First appearance Advance of Zeta: The Flag of Titans
Designer Kenki Fujioka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License