กันดั้มมาร์คทรี
msf-007.jpg

MSF-007 Gundam Mark III

First appearance Z Gundam Mobile Suit Variations
Designer Kazumi Fujita
Head height 19.5 m
Base weight 32.1 t Full weight 48.2 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 2022 kW
Armaments

  • beam saber/beam cannon
  • beam rifle
  • shield (beam saber)

MSที่แอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาหลังจากที่ได้กันดั้มมาร์คทูว์มาศึกษาโครงสร้างแบบมูฟเอเบิลเฟรมแล้วโดยมีศจ.ฟุจิตะเป็นหัวหน้าโครงการ กันดั้มมาร์คทรีนั้นตั้งใจให้ใช้ในการปรับปรุงมูฟเอเบิลเฟรมโดยลดความซับซ้อนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและให้ผลิตได้ง่ายขึ้น ส่วนข้อต่อได้รับการปรับปรุงให้เคลื่อนไหวได้คล้ายกับมนุษย์มากขึ้น แอนาไฮม์ยังใช้โลหะผสมกันเรียมแกมมาเป็นวัสดุเกราะพร้อมกับออกแบบให้สามารถถอดส่วนแบ็คแพ็คและท่อขับดันทั้งหมดได้ซึ่งโดยปกตินั้นจะใช้แบ็คแพ็คแบบเวอร์เนียสี่ข้างและมีท่อขับดันเสริมที่ขา อาวุธของกันดั้มมาร์คทรีนั้นประกอบด้วยบีมไรเฟิล บีมแคนน่อนแบบประทับบ่าสองกระบอกซึ่งมีระบบควบคุมการจ่ายพลังงานเพื่อไม่ให้กำลังเครื่องตกลงขณะที่ยิงบีมแคนน่อนและยังสามารถดึงมาใช้เป็นบีมเซเบอร์ได้ และในโล่ก็มีบีมเซเบอร์เก็บไว้อีกสองกระบอกซึ่งสามารถเปิดใช้งานโดยที่ยังติดกับโล่ได้ โล่ของกันดั้มมาร์คทรียังได้รับการออกแบบให้เหมาะจะใช้กระแทกอีกด้วย แอนาไฮม์นั้นได้ทดลองผลิตกันดั้มมาร์คทรีออกมาอย่างน้อยแปดเครื่อง ซึ่งเครื่องหมายเลข 8 นั้นก็ได้ทดลองฉาบบีมโคตแบบเฮียกุชิกิและทาสีแดงโดยตั้งใจว่าจะให้ร้อยโทควอโทร บาจินาใช้งาน เนื่องจากกันดั้มมาร์คทรีนั้นได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากมูฟเอเบิลเฟรมให้มากที่สุด เมื่อแอนาไฮม์ออกแบบเกราะฟุลอาเมอร์ให้เป็น FA-007GIII ภายในเกราะฟุลอาเมอร์ของกันดั้มมาร์คทรีจึงมีเครื่องกำเนิดพลังงานและท่อขับดันเสริมติดตั้งไว้ด้วยทำให้สมรรถนะไม่ได้ลดลงมาแบบเกราะฟุลอาเมอร์ของกันดั้มรุ่นก่อนๆ

นอกจากแอนาไฮม์แล้ว ทั้งสหพันธ์โลกและทิทานส์ก็ได้พัฒนากันดั้มมาร์คทรีของตนเองจากข้อมูลของกันดั้มมาร์คทูว์ โดยของสหพันธ์โลกนั้นคือ RX-166 "อีเกลย์" ซึ่งพัฒนาที่ฐานคิริมันจาโรซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกันดั้มมาร์คทูว์ที่เปลี่ยนมาใช้โลหะผสมกันดาเรียมและเน้นให้สามารถใช้งานอาวุธหนักได้มากขึ้น แต่ข้อมูลการพัฒนาอิเกลย์นั้นได้เสียไปหมดหลังจากที่ฐานคิริมันจาโรถูกทำลาย ส่วนของทิทานส์นั้นคือ RX-272 "ฮาพิวเลย์" ซึ่งเดิมเป็นดีไซน์ของแฟรงคลิน บิแดนออกแบบไว้ก่อนเสียชีวิตและสามารถแปลงร่างเป็น MAได้ แต่เครื่องทดลองของฮาพิวเลย์นั้นได้สร้างขึ้นก่อนจะได้ข้อมูลของกันดาเรียมแกมมามาและใช้โลหะผสมไททาเนียมกับเซรามิกเหมือนกันดั้มมาร์คทูว์จึงมีสมรรถนะที่ต่ำกว่าที่ต้องการ ทิทานส์ยังได้ใช้กำลังบังคับให้แอนาไฮม์ส่งมอบกันดั้มมาร์คทรีเครื่องหนึ่งให้สถาบันออกัสตาซึ่งได้พัฒนาเป็น ORX-012 (หรือ MSF-008) กันดั้มมาร์คโฟว์ซึ่งเป็น MSสำหรับทดสอบระบบอาวุธกึ่งไซคอมมิว อินคอม เครื่องแรก กันดั้มมาร์คโฟว์นั้นไม่เคยใช้ในการต่อสู้จริงแต่ก็พัฒนาเป็นกันดั้มมาร์คไฟฟ์ในเวลาต่อมา

msf-007-1.jpg

Anaheim Laboratory Log version

Designer yoshi Takigawa

msf-007-red.jpg

Unit 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License