เที่ยเหริน
msj-06ii-a.jpg

MSJ-06II-A Tieren Ground Type

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kenji Teraoka
Overall height 18.3 m
Weight 121.3 t
Armaments

  • carbon blade
  • 30 mm machine gun
  • 200 mm smoothbore gun
  • 550 mm missile launcher
  • shield

MSซึ่งเป็นกำลังหลักของสันนิบาตปฏิรูปมนุษย์ซึ่งเป็น MSภาคพื้นดินซึ่งมีจุดเด่นที่เกราะป้องกันที่หนาแต่มีความคล่องแคล่วด้อยกว่าและใช้อุปกรณ์ที่ล้าสมัยกว่าของอีกสองขั้วอำนาจ ค็อกพิตของเที่ยเหรินนั้นแคบและนักบินจะบังคับในท่ายืนจึงค่อนข้างลำบาก ค็อกพิตของเทีนเรนยังไม่มีจอภาพโดยนักบินจะมองผ่านกล้องซึ่งเชื่อมกับหมวกนักบินโดยตรงแทน ในตอนที่เซอเลสเทียลบีอิงเปิดตัวต่อสาธารณชนนั้น เที่ยเหรินเป็นรุ่น 06 ซึ่งเข้าประจำการแทนรุ่น 05 โดยเที่ยเหรินรุ่นพื้นฐานนั้นก็คือ MSJ-06II-A สำหรับใช้งานภาคพื้นดิน อาวุธหลักของเที่ยเหรินเป็นปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ 200 มม.ติดแขน ที่ปืนใหญ่นี้จะมีปืนกล 12.7 มม.ติดไว้ซึ่งไม่ได้ใช้สร้างความเสียหายแต่ใช้ยิงระบุตำแหน่งที่จะโดนเป้าหมายเพื่อเพิ่มความแม่นยำของปืนหลัก ที่ลำตัวมีปืนกล 30 มม.สำหรับใช้โจมตีเป้าหมายขนาดเล็ก และที่เอวก็จะติดใบมีดคาร์บอนขนาดใหญ่เอาไว้ ใบมีดนี้มีความทนทานสูงและด้วยกำลังของเที่ยเหรินก็เรียกได้ว่าใช้ฟาดให้ศัตรูล้มมากกว่าจะใช้เฉือนเป้าหมาย ที่ขาข้างหนึ่งจะมีแผ่นโล่และที่ไหล่ทั้งสองข้างก็มีโล่ขนาดเล็ก เที่ยเหรินยังสามารถใช้มิสไซล์ลันเชอร์ 550 มม.ที่ดูเหมือนบาซูก้าได้

เที่ยเหรินที่ใช้งานในอวกาศนั้นจะเป็นรุ่น MSJ-06II-E ซึ่งเสริมท่อขับดันแบบหมุนปรับตำแหน่งได้ตามจุดต่างๆเพื่อใช้งานในสภาพไร้น้ำหนัก ที่ขาทั้งสองข้างติดตั้งถังน้ำซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแทนโล่เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้นานขึ้น ที่ปืนลำกล้องเรียบนั้นมีดาบคาร์บอนติดไว้ยาวตลอดลำกล้องปืนเพื่อช่วยระบายความร้อนและก็ยังคงใช้เป็นอาวุธได้ เที่ยเหรินรุ่นใช้ในอวกาศนี้มีรุ่นจ่าฝูงคือ MSJ-06II-ET ซึ่งใช้โล่ติดไหล่แบบมีท่อขับดันในตัวและส่วนหัวซึ่งมีเซนเซอร์ดีกว่า

สันนิบาตปฏิรูปมนุษย์ยังได้ปรับปรุงเที่ยเหรินภาคพื้นดินเป็น MSJ-06II-C ซึ่งเป็นรุ่นที่ตั้งใจให้บินได้และลดน้ำหนักด้วยการถอดโล่ที่ขากับไหล่ออกแล้วติดตั้งเครื่องยนเจ็ตที่ขาและปีกด้านหลังซึ่งสามารถหมุนปรับตำแหน่งได้ แม้จะสามารถบินได้แต่เนื่องจากความคล่องแคล่วกลางอากาศต่ำกว่าที่ต้องการจึงใช้งานเป็น MSแบบการขับเคลื่อนสูงโดยลอยตัวในระดับต่ำแทน เที่ยเหรินรุ่นการขับเคลื่อนสูงนี้ได้รับการปรับปรุงต่อมาเป็น MSJ-06II-C/B ซึ่งไม่สนใจจะให้บินได้อีกจึงได้เอาปีกด้านหลังออกแต่ติดโล่ไว้เหมือนรุ่นใช้งานภาคพื้นดิน เดิมทีนั้นเที่ยเหรินรุ่นการขับเคลื่อนสูงแบบ Bนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานในพื้นที่ทะเลทรายจึงบุฉนวนป้องกันสิ่งแปลกปลอมไว้ในส่วนต่างๆและใช้ปืนใหญ่ติดดาบคาร์บอนระบายความร้อนเหมือนรุ่นใช้ในอวกาศ แต่ต่อมาก็ได้เตรียมเข้าประจำการเป็นกำลังหลักแทน เที่ยเหรินรุ่นการขับเคลื่อนสูงแบบ Bนี้ก็มีรุ่นจ่าฝูงคือ MSJ-06II-C/BT ซึ่งใช้ลำตัวแบบเครื่องจ่าฝูงของรุ่นที่ใช้ในอวกาศ

เที่ยเหรินยังมีอีกสองรุ่นคือ MSJ-06II-LC ซึ่งแต่งส่วนลำตัวให้ยื่นออกไปด้านหน้ามากกว่าเดิมเและติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ 300 มม.แทนส่วนหัว โดยได้ติดเซนเซอร์โมโนอายไว้ที่ลำตัวทั้งสองด้านแทน ที่ขาจะติดโล่ไว้ทั้งสองข้างเพื่อลดศูนย์ถ่วงและเมื่อจะยิงปืนใหญ่ก็จะยื่นขาตั้งออกมาจากส่วนก้น เที่ยเหริยนุ่นปืนใหญ่พิสัยไกลนี้มีความเร็วที่ต่ำกว่ารุ่นใช้งานภาคพื้นดินและเมื่อเตรียมยิงปืนใหญ่นั้นก็จะไม่สามารถขยับไปไหนได้ กับ MSJ-06II-AC รุ่นต่อต้านอากาศยานซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ต่อสู้กับ MSแบบแปลงร่างได้ของมหาอำนาจอีกสองฝ่าย โดยติดตั้งอาวุธต่อต้านอากาศยาน เช่น ปืนใหญ่ลำกล้องเรียบสี่กระบอกแบบสวมหัว มิสไซล์ต่อต้านอากาศยานสี่ลำกล้อง และปืนวัลแคนหกลำกล้องซึ่งมีดาบคาร์บอนติดไว้ป้องกันตัวในกรณีที่ศัตรูเข้าประชิดตัวได้ ทั้งยังเสริมเซนเซอร์ให้เหมาะกับการต่อสู้กับศัตรูที่มาจากภาคอากาศและติดเครื่องปล่อยควันไว้

msj-06ii-e.jpg

MSJ-06II-E Tieren Space Type

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kenji Teraoka
Overall height 18.2 m
Weight 127.5 t
Armaments

  • 30 mm machine gun
  • 200 mm smoothbore gun (carbon blade)
msj-06ii-e-katharon.jpg

Katahron Colours

msj-06ii-et.jpg

MSJ-06II-ET Tieren Space Commander Type

Overall height 18.3 m
Weight 131.6 t

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License