เที่ยเหรินท้อจื่อ
msj-06ii-sp.jpg

MSJ-06II-SP Tieren Taozi

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kenji Teraoka
Overall height 18.7 m
Weight 112.1 t
Armaments

  • 30 mm machine gun
  • 200 mm smoothbore gun (carbon blade)

เที่ยเหรินซึ่งสันนิบาตปฏิรูปมนุษย์ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนโลกและในอวกาศโดยไม่ต้องดัดแปลงชิ้นส่วน โดยมีเครื่องต้นแบบคือ MSJ-06YIII-B เที่ยเหรินรุ่นทดสอบการใช้งานทุกสภาวะ หรือเที่ยเหรินฮู่จื่อ ซึ่งมีเกราะไหล่ติดท่อขับดันขนาดใหญ่ที่สามารถติดถังน้ำได้ ส่วนอาวุธนั้นนอกจากปืนลำกล้องเรียบติดดาบคาร์บอนแบบเดียวกับเที่ยเหรินรุ่นอวกาศแล้วยังมีปืนใหญ่เร่งกำลังหลายระดับ 500 มม.เป็นอาวุธหลัก เนื่องจากปืนนี้หนักมากจึงติดไว้ที่เอวและมีลิ่มขนาดใหญ่ซึ่งจะพับลงในขณะที่ยิงเพื่อถ่วงให้ศูนย์เล็งนิ่ง เนื่องจากเป็น MSรุ่นต้นแบบที่สำคัญมาก เที่ยเหรินรุ่นทดลองใช้งานทุกสภาวะจึงใช้ค็อกพิตแบบสองที่นั่งซึ่งเป็นแบบมอนิเตอร์เหมือน MS ของยูเนียนและ AEU โดยมีมนุษย์ดัดแปลง เลโอนาร์ด ฟีนเนส เป็นนักบินหลัก ส่วนนักบินผู้สังเกตการณ์ เดลฟิเน เดเบเลียนั้นจะใช้กล้องแบบปกติช่วยควบคุม

รูปแบบของชีซูนั้นพัฒนาต่อไปเป็น MSJ-06II-SP เที่ยเหรินท้อจื่อโดยดัดแปลงรูปร่างให้คล่องตัวขึ้น ตามตัว ขาและเกราะไหล่ซึ่งปรับตำแหน่งได้นั้นติดท่อขับดันไว้ บนหัวของท้อจื่อมีเซนเซอร์โมโนอายและประสิทธิภาพของเซนเซอร์ทั้งหมดก็สูงกว่าเดิม ที่เอวด้านหลังติดถังน้ำแบบรุ่นอวกาศ เนื่องจากสมรรถนะของเที่ยเหรินท้อจื่อนั้นสูงมากจึงมีเพียงมนุษย์ดัดแปลงอย่างโซมา พีริสที่สามารถใช้งานท้อจื่อได้อย่างเต็มที่ รูปแบบของเที่ยเหรินท้อจื่อนั้นเดิมมีแผนปรับปรุงให้คนธรรมดาใช้งานได้เพื่อเข้าประจำการเป็นกำลังหลักแทนเที่ยเหริน แต่หลังการตั้งสหพันธ์โลกจึงได้ล้มเลิกแผนไปและมีการผลิตออกมาเป็น MSJ-06III-A เที่ยเหรินรุ่นใช้งานทุกสภาวะ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เที่ยเหรินรุ่นใช้งานทุกสภาวะมีกำลังขับเคลื่อนที่สูงขึ้นและสามารถบินได้ พร้อมกับใช้อาวุธหลักเป็น GN บีมไรเฟิลรุ่นทดลองที่ใช้ GN คอนเดนเซอร์เป็นเหมือน Eแคปและมีบีมเซเบอร์ติดไว้เหมือนดาบปลายปืน ซึ่งระบบ OSที่ใช้นั้นไม่รองรับการควบคุมอนุภาค GNของปืนนักบินของเที่ยเหรินรุ่นใช้งานทุกสภาวะจึงต้องบังคับเองผ่านเซนเซอร์แสงจึงใช้งานยากมาก

ก่อนการตั้งสหประชาชาติ สันนิบาตปฏิรูปมนุษย์ยังได้พัฒนาเที่ยเหรินอีกรุ่นคือ MSJ-06II-ED เที่ยเหรินจือจู่สำหรับใช้ป้องกันลิฟท์อวกาศ โดยมีลูกรอกอยู่ที่ขาและด้านหลังซึ่งใช้แล่นขึ้นลงไปตามสายเคเบิลของลิฟท์อวกาศได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถชาร์จพลังงานจากลิฟท์อวกาศได้โดยตรงจึงใช้ลิเนียร์กันเป็นอาวุธหลัก และมีปืน 30 มม.และมิสไซล์พ็อดหกลำกล้องเป็นอาวุธเสริม ส่วนขาของเที่ยเหรินจือจู่นั้นไม่สามารถเดินได้ เมื่อจะใช้งานภาคพื้นดินจึงใช้วิธีหุ้มยางไว้กับลูกรอกเป็นล้อ หลังจากที่สันนิบาตปฏิรูปมนุษย์ได้ร่วมเป็นสมาชิกของสหพันธ์โลกเที่ยเหรินจือจู่จึงได้ประจำการป้องกันลิฟท์อวกาศทั้งสาม

msj-06yiii-b.jpg

MSJ-06YIII-B Tieren All-Region Trial Type

First appearance Mobile Suit Gundam 00P
Designer Kenji Teraoka
Overall height 17.3 m
Weight 134.9 t
Armaments

  • 30 mm machine gun
  • 30 mm machine gun turret
  • 200 mm smoothbore gun (carbon blade)
  • 500 mm multistep acceleration cannon
msj-06iii-a.jpg

MSJ-06III-A Tieren All-Region Type

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kenji Teraoka
Overall height 18.7 m
Weight 112.1 t
Armaments

  • 30 mm machine gun
  • GN beam rifle
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License