แอ็คไก
msm-04.jpg

MSM-03 Acguy

First appearance Mobile Suit Gundam
Designer Kunio Okawara
Head height 19.2 m
Base weight 91.6 t Full weight 129 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1870 kW
Armaments

  • claw
  • 105 mm vulcan gun
  • mega particle gun
  • arm vulcan gun
  • 6-tube rocket launcher

MSแบบสะเทินน้ำสะเทินบกที่บริษัทซีโอนิคโดยใช้ชิ้นส่วนหลายๆชิ้นป็นแบบเดียวกับซาคุทูว์เพื่อให้ผลิตได้ง่าย เครื่องกำเนิดพลังงานของแอ็คไกนั้นใช้เตาปฏิกรณ์ของซาคุทูว์สองเตามาติดระบบหล่อเย็นแบบถังน้ำซึ่งเมื่อเทียบกับ MSแบบสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นอื่นๆนั้นจะปล่อยความร้อนออกมาน้อยกว่าทำให้ตรวจจับได้ยากจึงตั้งใจให้เน้นการใช้งานแบบสอดแนมหรือหน่วยลับ แอ็คไกทาสีชั้นนอกให้ดูดซับเรดาร์และแสงอินฟราเรดและรูปร่างของแอ็คไกนั้นเมื่อสะท้อนกับโซนาร์ในน้ำก็ไม่ต่างจากวาฬ ส่วนแขนของแอ็คไกนั้นใช้แบบงวงหลายข้อที่ยืดหดได้เหมือนก็อกและสามารถเปลี่ยนส่วนแขนได้ตามแต่ภารกิจคือเครื่องยิงจรวด 6 ลำกล้อง ปืนอนุภาค และปืนวัลแคน ซึ่งแบบปืนอนุภาคและปืนวัลแคนนั้นยังสามารถกางกรงเล็บออกมารอบปืนได้ ที่หัวของแอ็คไกยังติดปืนวัลแคน105 มม.ไว้สี่กระบอก

ในภาค Thunderbolt หลังสงครามหนึ่งปีแล้วเหล่าทหารเดนตายของซีอ้อนก็ใช้แอ็คไกในการปฏิบัติการสืบข้อมูลในพื้นที่ของกลุ่มพันธมิตรทะเลใต้นั้นเป็นรุ่นที่มีส่วนแขนแบบศอกข้อพับตามปกติซึ่งยืดหดไมไ่ด้แต่ส่วนเท้าจะติดยางให้ใช้งานภาคพื้นดินได้ดีขึ้น นอกจากแขนแล้วยังสามารถเปลี่ยนส่วนหัว และแบ็คแพ็คได้ตามการใช้งาน โดยแขนกรงเล็บจะเป็นแบบสามเล็บที่หยิบจับสิ่งของได้ง่ายขึ้นและปล่อยบีมเซเบอร์ออกจากกลางอุ้งมือได้ ในแอ็คไกของทหารเดนตายนี้ เครื่องของดาริล ลอเรนซ์ซึ่งบังคับ MS ได้ไม่ถนัดแล้วนั้นได้ใช้อุปกรณ์สำหรับสืบหาศัตรูโดยใช้เซนเซอร์ที่มีกำลังสูงขึ้น แบ็คแพ็คแบบอุปกรณ์สื่อสาร และแขนซ้ายแบบเซนเซอร์กำลังสูง

รูปแบบของแอ็คไกยังได้พัฒนาไปโดยเน้นการต่อสู้ภาคพื้นดินในที่ชื่นแฉะมากขึ้นเป็น MSM-04N แอ็กกุไกซึ่งเซนเซอร์โมโนอายเป็นแบบขนาดใหญ่และติดอาวุธแบบเน้นการต่อสู้ในระยะประชิดตัวจึงมีเกราะที่หนาขึ้น โดยที่หัวลดจำนวนวัลแคนเหลือสองกระบอก ส่วนมือนั้นปกติแล้วจะติดแส้ไฟฟ้าคู่ทั้งสองข้าง แต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นกรงเล็บของสก็อกได้ รุ่นพิเศษอีกรุ่นของแอ็คไกก็คือ MSM-04G จูแอ็กที่เน้นการยิงต่อสู้ระยะไกลและมีเกราะที่หนาพอๆกับก็อก ช่องระบายความร้อนที่หัวจะยื่นออกมายาวมากแบบงวงช้าง มือของจูแอ็กนั้นมีนิ้วเป็นร็อคเก็ตลันเชอร์ 320 มม.สามลำกล้อง แต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นมือแบบปกติได้เช่นกัน หลังสงครามนั้นทหารเดนตายของซีอ้อนยังได้ดัดแปลงจูแอ็กที่มีเก็บไว้โดยติดบีมแคนน่อนที่ลำตัวสี่กระบอก

msm-04-1.jpg

08th MS Team Version

Designer Kimitoshi Yamane

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License