ดับเบิลเซต้ากันดั้มรุ่นต้นแบบ
msz-009.jpg

MSZ-009 Prototype ZZ Gundam

First appearance MS Collection
Designer Kunio Okawara
Head height 19.02 m
Base weight 29.5 t Full weight 60.3 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 3140 kW

MSซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับใช้ทดสอบระบบโครงสร้างของดับเบิลเซต้ากันดั้มโดยสามารถแยกเป็นสองส่วนคือ Gท็อปซีโร่ กับ Gเบสซีโร่ ซึ่งประกอบกันเป็นยาน Gอาเมอร์(หรือ Gฟอเทรสซีโร่)ได้ แต่ไม่มีคอร์ไฟเตอร์และยังไม่ได้ติดตั้งไบโอเซนเซอร์ แอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้สร้าง ZZกันดั้มรุ่นต้นแบบสองเครื่อง โดยหลังจากเครื่องแรกซึ่งใช้ทดสอบระบบโครงสร้างเท่านั้นและไม่ได้ติดตั้งอาวุธ ก็ได้สร้างเครื่องที่สองหรือแบบ B ที่นับว่าเป็นรุ่นสมบูรณ์โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานรุ่นใหม่ที่พัฒนาใหม่ให้เล็กลงแต่มีกำลังมากจึงสามารถทดลองติดตั้งอาวุธทั้งไฮเมกาแคนน่อน บีมแคนน่อนที่ใช้เป็นไฮเปอร์บีมเซเบอร์ได้ และดับเบิลบีมไรเฟิล ZZกันดั้มรุ่นต้นแบบหมายเลข 2 นั้นต่อมาได้พัฒนาไปอีกโดยทดลองติดตั้งระบบไนโตรเป็น MSZ-009BX ซึ่งนักบินในยาน Gท็อปซีโร่จะจะสามารถบังคับ Gเบสซีโร่ด้วยระบบไซคอมมิวได้

นอกจากนั้นยังมี FA-010A FAZZ (แฟซซ์) ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบของฟุลอาร์เมอร์ดับเบิลเซต้ากันดั้มและแอนาไฮม์ได้ส่งไปให้หน่วยปฏิบัติการอัลฟาใช้เป็นการทดสอบการทำงาน เนื่องจาก FAZZนั้นใช้ทดสอบเกราะฟุลอาเมอร์เท่านั้น ส่วนโครงสร้างจึงไม่ใช้ระบบคอร์บล็อกและแยกร่างไม่ได้ เกราะของ FAZZยังไม่สามารถถอดออกระหว่างการต่อสู้เหมือนของรุ่นใช้งานจริง ไฮเมกาแคนน่อนทั้งที่ส่วนหัวและท้องนั้นไม่สามารถใช้การได้ ดับเบิลบีมไรเฟิลมีกำลังที่ต่ำกว่าของ ZZกันดั้มและต่อกับเกราะแขนโดยถอดมาใช้แบบถือถือไม่ได้ บีมแคนน่อนด้านหลังชอง FAZZยังไม่สามารถถอดมาใช้เป็นบีมเซเบอร์จึงไม่สามารถต่อสู้ในระยะประชิดตัวได้ แต่ FAZZก็มีปืนไฮเปอร์เมกาแคนน่อนซึ่งมีอานุภาพรุนแรงจึงเป็นยูนิตต่อสู้ระยะไกลที่ทรงพลังมาก โดยไฮเปอร์เมกาแคนน่อนนั้นมีอานุภาพพอๆกับปืนใหญ่มหาอนุภาคของยานแม่และยิงอย่างต่อเนื่องได้ถึงสามวินาที แต่หลังจากนั้นระดับพลังงานจะลดลงมาอย่างมาก

msz-009bx.jpg

MSZ-009BX Prototype Double Zeta Gundam (Nitro)

First appearance Mobile Suit Gundam U.C. 0096: Last Sun
Head height 19.02 m
Base weight 32.1 t Full weight 65.2 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 7200 kW
Special feature NITRO system
Armaments

  • hyper beam saber/double cannon
  • double vulcan
  • double beam rifle
  • high mega cannon
  • wing shield
msz-009bx-armor.jpg

G-Armor Mode

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License