OFอื่นๆ
ardjet.jpg

Ardjet

First appearance Anubis: Zone of the Enders
Designer Yoji Shinkawa
Powerplant anti-proton reactor
Special feature Self-Supporting Armor
Armaments

  • laser sword
  • high wisp
  • common wisp

OFรุ่นใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ ลอยด์พัฒนาให้บาฮรัมจากข้อมูลที่ศึกษาจากอนูบิส อาร์เจตนั้นมีรูปร่างแบบผู้หญิงสวมผ้าคลุมซึ่งจริงๆแล้วผ้าคลุมนี้ประกอบจากอาวุธบังคับระยะไกล วิสป์ โดยมีไฮวิสป์ 36 อันกับคอมมอนวิสป์อีก 72 อัน ซึ่งอาร์เจตสามารถใช้ส่งออกไปโจมตีจากระยะไกลได้ทั้งยิงโจมตีด้วยมิสไซล์หรือจับตัวเป้าหมาย วิสป์ทั้งหมดนั้นยังสามารถประกอบกันล้อมรอบตัวอาร์เจตเหมือนโลงศพซึ่งมีพลังป้องกันสูงมากและในสภาพนี้ก็สามารถรวบรวมพลังงานยิงออกไปเป็น คอฟฟินบลาสเตอร์ ที่รุนแรงได้ จุดอ่อนของอาร์เจตก็คือมีอาวุธในระยะประชิดตัวเพียงดาบเลเซอร์เท่านั้น และหากวิสป์อยู่ไม่ครบก็จะเกิดช่องว่างในแนวป้องกันของวิสป์ อาร์เจตนั้นเป็น OFประจำตัวของเคน มาริเนริส ซึ่งเป็นสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของบาฮรัมและได้ช่วยดิงโก อิเกรทไว้จากที่ถูกนอแมนยิงบาดเจ็บสาหัส โดยเคนโกหกดิงโกว่าเป็นเธอสายลับของสหประชาชาติและบังคับกลายๆให้ดิงโกใช้เจฮูตีช่วยต่อสู้กับบาฮรัม ในตอนที่ดิงโกล้มเนปทิสได้นั้น AIไวโอลาก็ย้ายตนเองเข้าไปในระบบของอาร์เจตและควบคุมให้ต่อสู้กับดิงโก ในที่สุดดิงโกจึงต้องลบระบบ AIสนับสนุนของอาร์เจตไป ปรากฏว่าเคนนั้นไม่เคยฝึกบังคับ OFโดยไม่มี AIสนับสนุนมาก่อนจึงไม่สามารถใช้งานอาร์เจตได้อีกและในที่สุดก็ต้องสละเครื่องไป


inhert.jpg

Inhert

First appearance Anubis: Zone of the Enders
Designer Kazuma Kaneko
Special feature gel armor
Armaments

  • dagger
  • floating mine
  • homing missile

OFรุ่นทดลองที่ลอยด์พัฒนาเอง อินเฮิร์ทนั้นแตกต่างจาก OFทั่วไปอย่างมากและเป็น OFเพียงเครื่องเดียวที่พัฒนาโดยไม่ใช้เทคโนโลยีเมทาตรอนเลย ค็อกพิตของอินเฮิร์ทอยู่ที่ส่วนหัวและใช้โครงสร้างที่เป็นโครงหุ้มด้วยสสารที่คล้ายกับของเหลวทำให้อินเฮิร์ทมีความทนทานที่สูงกว่าปกติมากโดยเฉพาะต่ออาวุธพลังงาน การเคลื่อนไหวของอินเฮิร์ทนั้นบังคับผ่านแนวเส้นสนามแม่เหล็กที่อยู่ตามตัวซึ่งจะยืดและหดตัวตามคลื่นไฟฟ้า ระบบควบคุมบังคับนั้นเป็นแบบเชื่อมต่อโดยตรงกับสมองของลอยด์จึงบังคับได้ง่ายมาก อินเฮิร์ทนั้นมีอาวุธเป็นมีดคู่ มิสไซล์นำวิถี และทุ่นระเบิด รวมทั้งยังมีความสามารถในการใช้เกราะของเหลวสร้างตัวจำลองของตนเองหลอกล่อเป้าหมายได้ด้วย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License