สไปเดอร์ดรอยด์
og-9.jpg

OG-9 Homing Spider

First appearance Star Wars: Jedi Starfighter
Height 7.32 m
Armaments

  • laser turret
  • anti-personal laser gun
  • ion cannon

ดรอยด์แบบวอล์คเกอร์ซึ่งพัฒนาโดยแบคทอยด์อาเมอร์เวิร์คชอป ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสหพันธ์พ่อค้า และเมื่อสมาพันธ์ดวงดาวอิสระได้ทำสงครามแยกตัวจากสาธารณรัฐกาแล็กติกก็ได้ใช้โฮมมิงสไปเดอร์ในสนามรบด้วย โฮมมิงสไปเดอร์นั้นมีขาสี่ข้างซึ่งเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างช้า แต่ก็สามารถเดินบนพื้นที่รูปแบบต่างๆได้ดี สามารถดำน้ำและเดินที่ก้นทะเลได้ ทั้งยังสามารถปีนเขาที่ลาดชันได้ดี โฮมมิงสไปเดอร์มีอาวุธหลักคือป้อมปืนเลเซอร์ที่อยู่ด้านบน เนื่องจากมีขนาดใหญ่และที่ขาก็มีกลไกไฮโดรลิก เมื่อใช้งานบนพื้นราบจึงสามารถยกป้อมปืนขึ้นสูงกว่าระดับความสูงของทหารและยิงสนับสนุนได้ ป้อมเลเซอร์นี้จะติดเซนเซอร์ให้สามารถยิงติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่อยู่ได้และสามารถยิงต่อเนื่องได้จนกว่าพลังงานของโฮมมิงสไปเดอร์จะหมดจึงเป็นอาวุธที่มีประโยชน์มากในการทำลายแนวรบของทหารราบ ทำลายยานพาหนะหุ้มเกราะ หรือทำให้สนามพลังอ่อนกำลังลง โฮมมิงสไปเดอร์ยังมีอาวุธเสริมเป็นปืนบลาสเตอร์ด้านล่างสำหรับป้องกันตัวในระยะประชิด และสามารถติดตั้งอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่อิออนแบบพับลำกล้องได้เพื่อใช้ต่อสู้กับศัตรูที่มีขนาดใหญ่ จุดอ่อนของโฮมมิงสไปเดอร์ก็คือส่วนขานั้นค่อนข้างเปราะบางและถ้าศัตรูทำลายขาได้ข้างหนึ่ง โฮมมิงสไปเดอร์ก็จะล้มอย่างช่วยตัวเองไม่ได้ โฮมมิงสไปเดอร์มีรุ่นปรับปรุงคือเฮฟวีโฮมมิงสไปเดอร์ ซึ่งได้ย้ายเลเซอร์ต่อต้านทหารราบไปไว้ด้านบนและติดตั้งแก็ตลิงเลเซอร์แฝดไว้ด้านล่างแทน

ดรอยด์แบบวอล์คเกอร์อีกรุ่นที่แบคทอยด์อาเมอร์เวิร์คชอปพัฒนาไว้ก็คือ DSD1 ดวอฟสไปเดอร์ ดรอยด์สี่ขาขนาดเล็กที่มีอาวุธเพียงปืนบลาสเตอร์ที่ปากและมีรูปร่างซึ่งเหมาะกับการใช้งานในที่แคบอย่างในเหมือง ในช่วงสงครามโคลนนั้นสมาพันธ์ดวงดาวอิสระจะใช้ดวอฟสไปเดอร์ออกรบเป็นแนวหน้า โดยนอกจากจะเข้าปะทะกับศัตรูโดยตรงแล้วยังเป็นยูนิตชี้เป้าให้โฮมมิงสไปเดอร์ด้วยโดยใช้ประโยชน์จากระบบสแกนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพและเสาอากาศกำลังสูงส่งข้อมูลให้โฮมมิงสไปเดอร์ยิงด้วยป้อมเลเซอร์จากระยะไกล เนื่องจากปืนบลาสเตอร์นั้นเป็นแบบติดตายตัวปรับทิศทางไม่ได้ จึงใช้ต่อสู้กับศัตรูที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วได้ยาก ถ้าทหารโคลนเข้าใกล้ได้ ดวอฟสไปเดอร์ก็จะระเบิดตัวเองให้ตายไปตามกัน ดวอฟสไปเดอร์ยังมีรุ่นที่ได้รับการดัดแปลงให้ใช้ต่อสู้ในพื้นที่น้ำตื้นอย่างหนองบึงได้ และรุ่นที่เพิ่มความสามารถในการสู้รบอย่างเฮฟวีดวอฟสไปเดอร์ และ แอดวานซ์ดวอฟสไปเดอร์ เมื่อสงครามโคลนจบลงหลังจากที่ดาร์ธเวเดอร์สังหารสมาชิกสภาของสมาพันธ์ดวงดาวอิสระ โฮมมิงสไปเดอร์ทั้งหมดก็ถูกปิดระบบไปแต่ดวอฟสไปเดอร์นั้นจักวรรดิเก็บไว้ใช้งานต่อ โดยมักใช้ปฏิบัติการคู่กับหน่วยสตอร์มทรูเปอร์เหมือนเป็นสุนัขทหาร

dsd1.jpg

DSD1 Dwarf Spider

First appearance Star Wars Episode II: Attack of the Clones
Head height 1.98 m
Weight 337 kg
Armaments

  • heavy blaster gun
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License