ดานาซิน

ovv-af Danazine

First appearance Mobile Suit Gundam AGE
Designer Junya Ishigaki
Overall height 18.4 m
Weight 69.5 t
Armor electromagnetic armor
Armaments

  • beam saber/beam vulcan gun
  • beam shooter/beam vulcan gun
  • Danazine cannon
  • Danazine spinner

MSรุ่นที่สามของเวย์กันซึ่งเป็นกำลังหลักแทนโดราโดในการบุกโจมตีโลกคู่กับเรกันเนอร์ ดานาซินนั้นใช้รูปร่างแบบมังกรซึ่งสามารถใช้ในพื้นที่ทุรกันดารได้ดีกว่าเดิม แม้จะดูเทอะทะแต่กลับมีความคล่องแคล่วสูงมาก เมื่อจะบินด้วยความเร็วสูงนั้นดานาซินจะหุบปีกปรับสมดุลที่หัวและหดส่วนขาให้ต้านลมน้อยลง นอกจากบีมแคนน่อนที่ท้องและบีมเซเบอร์กับวัลแคนที่มือซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานของเวย์กันแล้ว ที่ส่วนหัวก็มีบีมวัลแคนที่ใช้เป็นบีมชูตเตอร์สำหรับแทงศัตรูในระยะประชิดตัวได้ หางดานาซินสปินเนอร์นั้นไม่มีอาวุธติดไว้ แต่ก็ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับการฟาดหรือใช้ปลายแทงศัตรูได้ดี

ดานาซินนั้นสามารถใช้งานในอวกาศได้ แต่เวย์กันก็ได้ออกแบบรุ่นย่อยของดานาซินสำหรับต่อสู้ภาคพื้นดินโดยเฉพาะ นั่นคือ ovv-gaf กุรุซิน ซึ่งเปลี่ยนขาสองข้างเป็นโฮเวอร์ยูนิตและแก้ดีไซน์ของลำตัวโดยเอาปีกออก กุรุซินนั้นบินแบบดานาซินไม่ได้แต่สมดุลของเครื่องนั้นดีกว่ามาก นอกจากการลอยตัวเหนือพื้นได้ด้วยความเร็วสูงแล้วยังสามารถใช้อาวุธหนักได้มากกว่าดานาซินด้วย โดยกุรุซินลองแคนน่อนที่เป็นอาวุธหลักนั้นมีระยะหวังผลถึง 8กิโลเมตรและสามารถปล่อยบีมออกมาจากปลายกระบอกปืนได้เหมือนพู่กัน นอกจากนั้นยังมี ovm-gd กลูด ซึ่งพัฒนาพร้อมกับดานาซินแต่เข้าประจำการไม่ทันในช่วงของการโจมตีโลกและได้ใช้งานครั้งแรกในการต่อสู้ที่ลากรามิส กลูดนั้นมีรูปร่างหนาคล้ายกับดานาซินแต่ติดบูสเตอร์ขนาดใหญ่ไว้โดยรอบทำให้มีความเร็วสูงมาก ที่หน้าอกมีบีมบัสเตอร์แบบเซย์ดราและใช้หางแบบบีมแคนน่อน กลูดยังใช้มืสไซล์ลันเชอร์ที่ยิงบีมมิสไซล์ซึ่งดัดแปลงมาจากระบบบิทอนุภาคของ Xราวเดอร์ทำให้มีความแม่นยำสูงมาก กลูดยังสามารถใช้อาวุธปืนมือถือแบบเซย์ดราและโครโนสได้

ovv-gaf.jpg

ovv-gaf Gurruzine

First appearance Mobile Suit Gundam AGE -Unknown Soldiers-
Designer Junya Ishigaki
Overall height 18.2 m
Weight 79 t
Armor electromagnetic armor
Armaments

  • beam saber/beam vulcan gun
  • beam shooter/beam vulcan gun
  • Gurruzine cannon
  • Gurruzine long cannon
  • Gurruzine spinner
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License