เวอร์โก
oz-02md.jpg

OZ-02MD Virgo

First appearance New Mobile Report Gundam W
Designer Hajime Katoki
Head height 16.3 m
Base weight 7.3 t
Armor gundanium alloy
Armaments

  • beam cannon
  • planet defenser

หลังจากที่ OZจับตัวนักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนากันดั้มทั้งห้าได้ก็ได้บังคับให้สร้าง MSที่แข็งแกร่งกว่ากันดั้มขึ้นมา โดยแทนที่จะสร้างให้มีความสามารถรอบด้านในเครื่องเดียวก็ได้ออกแบบเป็น MSที่ทำงานด้วยกันสองเครื่องคือ OZ-13MSX1 ไวเอต และ OZ-13MSX2 เมอคิวเรียส โดยไวเอตนั้นเป็น MSที่ทำหน้าที่ยิงโจมตีเป้าหมายด้วบีมแคนน่อนขนาดใหญ่ซึ่งมีพลังทำลายที่สูงยิ่งกว่าบัสเตอร์ไรเฟิลของวิงกันดั้ม แต่ใช้พลังงานจากเครื่องเร่งอนุภาคที่ติดไว้ด้านหลังจึงสามารถยิงได้โดยไม่มีปัญหาพลังงานหมด ส่วนเมอริวเรียสนั้นทำหน้าที่ป้องกันโดยมีอุปกรณ์พลาเน็ตดีเฟนเซอร์ซึ่งใช้ปล่อยออกไปจากตัวและสร้างสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง สนามพลังของพลาเน็ตดีเฟนเซอร์นั้นสามารถป้องกันการโจมตีได้เกือบทุกรูปแบบทั้งบีมและอาวุธยิงแบบอื่นๆซึ่งนักบินของเมอคิวเรียสจะสามารถจัดรูปแบบแนวป้องกันของพลาเน็ตดีเฟนเซอร์ได้ตามต้องการ เมอคิวเรียสนั้นมีพลาเน็ตดีเฟนเซอร์อยู่ทั้งหมด 10 อันซึ่งสามารถสร้างสนามพลังที่ป้องกันได้แม้แต่ทวินบัสเตอร์ไรเฟิล นอกจากนั้นเมอคิวเรียสยังมีอาวุธเสริมเป็นบีมกันแบบปืนพกกับโล่แครชชิลด์ซึ่งเป็นโล่กลมที่มีบีมเซเบอร์อยู่ตรงกลาง MSทั้งสองเครื่องนั้นยังใช้เกราะโลหะผสมกันดาเนียมจึงมีความทนทานสูงมาก

OZนั้นได้บังคับให้ฮีโร่ ยุย เป็นนักบินทดสอบของเมอคิวเรียส ส่วนไวเอตนั้นได้โทรวา บาร์ตอนที่แฝงตัวเป็นทหารของ OZรับหน้าที่ให้ โดยในภายหลังนั้นกลุ่มกำลังไวท์แฟงก์ก็ได้สร้างไวเอตกับเมอคิวเรียสโดยใช้ระบบ MD ซึ่งเป็นระบบไร้คนบังคับของ MS โดยระบบ MDของไวเอตกับเมอคิวเรียสนั้นใช้ AIที่จำลองรูปแบบการต่อสู้ของฮีโร่กับโทรวา ผู้พัฒนาระบบ MD ทูบารอฟ ยังได้ใช้รูปแบบของไวเอตกับเมอคิวเรียสมารวมกันเป็น OZ-02MD เวอร์โก ซึ่งมาจากราศีกันย์ ระบบ MDของเวอร์โกนั้นเป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์และไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีนักบินกำกับแบบทอรัสอีก โดยเวอร์โกนั้นมีแขนขวาเป็นบีมแคนน่อนซึ่งดัดแปลงมาจากของไวเอตโดยมีเครื่องเร่งอนุภาคติดไว้ที่ไหล่ขวาซึ่งแม้ว่าทำให้กระทัดรัดใช้งานได้ง่ายกว่าแต่พลังทำลายก็ลดลงมาด้วยเช่นกัน ส่วนไหล่ซ้ายนั้นติดพลาเน็ตดีเฟนเซอร์ไว้ 4 อันจึงมีขอบเขตการป้องกันที่ด้อยกว่าเมอคิวเรียส เวอร์โกนั้นใช้เกราะโลหะผสมกันดาเนียมจึงนับว่ามีพลังในการต่อสู้ที่สูงอยู่

ทูบารอฟนั้นได้ออกแบบ OZ-03MD เวอร์โกทูว์ไว้เป็นรุ่นปรับปรุงของเวอร์โกแล้ว แต่ได้เสียชีวิตเสียก่อนและเวอร์โกทูว์ส่วนใหญ่ก็ได้รับการผลิตใช้งานโดยกองกำลังไวท์แฟงก์ซึ่งใช้รหัส WF-02MD เวอร์โกทูว์นั้นเปลี่ยนแขนขวาเป็นมือแบบปกติเพื่อให้สามารถใช้งานอาวุธอื่นได้และติดตั้งแบ็คแพ็คซึ่งทำให้กำลังขับเคลื่อนสูงขึ้น โดยอาวุธมาตรฐานของเวอร์โกทูว์จะเป็นบีมไรเฟิลสองกระบอกซึ่งขณะไม่ใช้งานจะเก็บไว้ในแบ็คแพ็ค และก็สามารถใช้เมกาบีมแคนน่อนซึ่งมีอานุภาพสูงกว่าโดยขณะที่ใช้งานนั้นจะต่อพลังงานจากแบ็คแพ็ค เวอร์โกทูว์ยังมีบีมเซเบอร์เก็บไว้ที่ไหล่จึงสามารถต่อสู้ในระยะประชิดตัวได้และมีพลาเน็ตดีเฟนเซอร์ติดไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างรวม 8 อันจึงมีพลังป้องกันที่สูงขึ้นมาก ในภายหลังนั้นไวท์แฟงก์ยังได้ให้โดโรธี คาทาโลเนียทำหน้าที่ควบคุมกองทัพ MDผ่านซีโร่ซิสเต็มจากปราการอวกาศลิบราเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ MDซึ่งมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่อ่านออกได้ง่ายและไม่สามารถรับมือสถานการณ์นอกเหนือจากที่โปรแกรมไว้ได้ หลังสงครามนั้นยังมี OZ-04MD เวอร์โกทรี หรือ เวอร์โกคิวบ์ ซึ่งกลุ่ม Perfect Peace People พัฒนาตามข้อมูลที่ทูบารอฟทิ้งไว้หลังจากที่เข้าครอบครองสถานีดาวเคราะห์น้อย วัลคานุส ซึ่งเป็นโรงงานอัตโนมัติสำหรับผลิตอาวุธของ OZ ได้ โดยเวอร์โกคิวบ์นั้นใช้บีมแคนน่อนแบบสวมแขนคล้ยกับรุ่นแรกแต่พลาเน็ตดีเฟนเซอร์นั้นเปลี่ยนมาเป็นแบบขนาดใหญ่สองอันซึ่งมีพลังป้องกันสูงกว่าเดิม

กลุ่ม OZไพรซ์ที่ขึ้นตรงต่อสหพันธ์รอมเฟลเลอร์ยังได้สร้างรุ่นพัฒนาของไวเอตกับเมอคิวเรียส คือ OZ-13MSX1B-S ไวเอตชุยแวน กับ OZ-13MSX2B-S เมอคิวเรียสชุยแวน โดยไวเอตชุยแวนนั้นได้ติดบีมแคนน่อนเพิ่มเป็นสองกระบอกโดยมีเครื่องเร่งอนุภาคจ่ายพลังงานแยกกันสองเครื่องด้วยเช่นกัน ส่วนเมอคิวเรียสชุยแวนก็เพิ่มพลาเน็ตดีเฟนเซอร์เป็น 20 อันซึ่งนอกจากจะมีพลังป้องกันที่สูงขึ้นแล้วระบบบังคับพลาเน็ตดีเฟนเซอร์ยังมีประสิทธิภาพขึ้นจนสามารถบังคับให้สร้างสนามพลังงานเพื่อใช้จับตัวศัตรุได้เหมือนตาข่าย เมอคิวเรียสชุยแวนยังสามารถปรับระบบได้ระหว่างให้นักบินบังคับกับ MD โดยนักบินของไวเอตชุยแวนกับเมอคิวเรียสชุยแวนก็คือสองพี่น้อง โซริสกับลูนา อาโมเนีย ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายพลวาลเดอร์ ฟาร์คิล

wf-02md.jpg

WF-02MD Virgo II

First appearance New Mobile Report Gundam W
Designer Hajime Katoki
Head height 16.3 m
Base weight 7.5 t
Armor gundanium alloy
Armaments

  • beam saber
  • beam rifle
  • mega beam cannon
  • planet defenser
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License