ลีโอ

OZ-06MS Leo

First appearance New Mobile Report Gundam W
Designer Hajime Katoki
Head height 16.2 m
Base weight 7 t
Armor titanium alloy
Armaments

 • 105 mm rifle
 • beam rifle
 • shorty beam rifle
 • bazooka
 • dober gun
 • shield (beam saber)

MSรุ่นผลิตจำนวนมากรุ่นแรกที่กลุ่มสัมพันธมิตรโลกพัฒนาจากแบบแปลนของทอลกีส ชื่อลีโอนั้นมาจากราศีสิงห์ขององค์กรลับ OZ (Organization of Zodiac) ซึ่งอยู่เบื้องหลังของกลุ่มสัมพันธมิตร ในขณะที่ทอลกีสนั้นมีสมรรถนะสูงแต่ออกแบบโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักบิน ลีโอนั้นกลับไม่สนใจด้านสมรรถนะแต่เน้นให้ผลิตได้ง่าย บังคับง่าย และสามารถใช้งานได้หลากหลาย ตามที่ OZ เตรียมใช้กำลังทหารเข้าควบคุมโคโลนีต่างๆด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ลีโอจึงมีขนาดที่เล็กกว่าทอลกีสและสมรรถนะก็ต่ำกว่ามากด้วยเช่นกัน แต่ขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้มากมาย รูปแบบพื้นฐานของลีโอสำหรับใช้งานภาคพื้นดินนั้นจะไม่มีแบ็คแพ็ค แต่สามารถเลือกติดได้ทั้งแบ็คแพ็คร่มชูชีพ แบ็คแพ็คปีกซึ่งใช้เครื่องยนต์เจ็ตกับพัดลมเทอร์โบทำให้สามารถบินและต่อสู้กลางอากาศได้ และแบ็คแพ็คสำหรับใช้ในอวกาศซึ่งเป็นถังเชื้อเพลิงและท่อขับดัน อาวุธพื้นฐานของลีโอนั้นเป็นปืนไรเฟิล 105 มม. แต่ก็สามารถติดโล่ซึ่งเก็บบีมเซเบอร์ไว้ที่ไหล่ได้ และสามารถใช้อาวุธมือถืออื่นๆอย่างบีมไรเฟิลซึ่งมีทั้งแบบปกติและแบบลำกล้องสั้น บาซูก้า และโดเบอร์กันซึ่งแม้จะมีอานุภาพน้อยกว่าที่ทอลกีสใช้ก็ยังนับว่ามีอานุภาพมาก ซึ่งการที่ลีโอสามารถดัดแปลงได้มากนั้นทำให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานโดยมีการปรับปรุงเล็กน้อยๆเท่านั้น

นอกจากแบบมาตรฐานแล้ว ยังมีลีโอรุ่นพิเศษคือลีโอแคนน่อนซึ่งเปลี่ยนเกราะไหล่เป็นแบบติดบีมแคนน่อน EWACลีโอที่ติดจานเรดาร์ขนาดใหญ่ไว้ที่หัวและไม่มีเกราะไหล่ และลีโอของทีมสตาร์ดัสต์ไนท์ซึ่งเป็นนายทหารของกลุ่ม OZไพรซ์ที่ขึ้นตรงต่อสถาบันรอมเฟลเลอร์ โดยหัวหน้าทีมคือโรเช นาทูโนนั้นใช้ OZ-06MS-SS1 ลีโอ S ซึ่งมีสมรรถนะที่สมดุลที่สุดในสามเครื่อง ลีโอ Sนั้นแต่งภายนอกเป็นแบบขุนนางยุคกลางโดยบีมไรเฟิลนั้นแต่งเป็นแบบปืนคาบศิลาและใช้บีมเซเบอร์แบบมีโกร่งกระบี่ ลีโอ Sยังมีผ้าคลุมซึ่งใช้ปิดบังท่าขณะที่เข้าโจมตีเพื่อให้อ่านทางได้ยากขึ้น ส่วนอีกสองเครื่องก็คือ OZ-06MS-SR2 ลีโอ R ของคลาทซ์ ซิลวีที่ปรับแต่งให้มีความเร็วสูงจึงใช้รูปร่างผอมเพรียวคล้ายกับผู้หญิงและมีส่วนที่คล้ายกับผมยาวเป็นเกราะป้องกันด้านหลัง ลีโอ Rนี้ใช้อาวุธเป็นหอกบีมกับซูเปอร์ชาร์จบีมแคนน่อน ส่วเครื่องสุดท้ายก็คือ OZ-06MS-SN3 ลีโอ Nของบรูม บรอคซึ่งมีเกราะหนาและกำลังที่มากกว่าเครื่องอื่นๆ OZยังเคยใช้ลีโอในการทดสอบระบบ MD ของ MSไร้คนบังคับ ซึ่งสถานีทรัพยากร MO-V นั้นก็เคยใช้ข้อมูลของระบบ MD ดัดแปลงชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่เก็บไว้เพื่อสร้างกำลังป้องกันจากการโจมตีของ OZไพรซ์เรียกว่า Dยูนิต (D = Defense) โดยใช้ส่วนลำตัวของลีโอแต่เปลี่ยนแขนเป็นบีมแคนน่อนกระบอกใหญ่ทั้งสองข้างและใช้ท่อนล่างเป็นบูสเตอร์

oz-06ms-ss1.jpg

OZ-06MS-SS1 Leo-S

First appearance Gundam W Dual Story: G-UNIT
Head height 18.9 m
Base weight 7.8 t
Armor titanium alloy
Armaments

 • beam duel saber
 • beam musket
oz-06ms-sr2.jpg

OZ-06MS-SR2 Leo-R

First appearance Gundam W Dual Story: G-UNIT
Head height 19.7 m
Base weight 6.2 t
Armor titanium alloy
Armaments

 • beam duel lancer
 • super charge beam cannon
 • shoulder shield
oz-06ms-sn3.jpg

OZ-06MS-SN3 Leo-N

First appearance Gundam W Dual Story: G-UNIT
Head height 18.9 m
Base weight 14.5 t
Armor titanium alloy
Armaments

 • beam saber
 • head axe
 • vulcan gun
 • shoulder shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License