แคนเซอร์ & ไพส์ซีส
oz-08mms.jpg

OZ-08MMS Cancer

First appearance New Mobile Report Gundam W
Designer Hajime Katoki
Head height 16.9 m
Base weight 8.2 t
Armor titanium alloy
Armaments

  • claw (torpedo launcher)

MSแบบใช้งานในน้ำของ OZ OZ-08MMS แคนเซอร์ (ราศีกรกฏ) นั้นได้รับการออกแบบให้ใช้งานในน้ำโดยเฉพาะจึงไม่มีส่วนขาแต่ติดตั้งเครื่องยนต์ไฮโดรเจ็ตให้สามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้ด้วยความเร็วสูงแทน ส่วนแขนของแคนเซอร์เป็นก้ามซึ่งสามารถกางออกและยิงตอร์ปิโดหรือมิสไซล์สำหรับโจมตีเป้าหมายที่อยู่เหนือน้ำได้ ที่โคนก้ามของแคนเซอร์จะมีใบพัดสำหรับหมุนควบคุมทิศทางขณะขับเคลื่อนใต้น้ำ ด้านข้างจอเซนเซอร์ของแคนเซอร์นั้นมีไฟฉายติดไว้

MSที่เป็นกำลังภาคนาวีของ OZคู่กับแคนเซอร์ก็คือ OZ-09MMS ไพส์ซีส (ราศีมีน) ซึ่งเป็น MSแบบสะเทินน้ำสะเทินบกโดยมีกลไกแปลงร่างเป็นแบบเรือดำน้ำ เครื่องยนต์ไฮโดรเจ็ตของไพส์ซีสนั้นรวมอยู่กับใบพัดทั้งสองข้างซึ่งเมื่อแปลงร่างเป็น MSนั้นใบพัดจะพับเป็นมือกรงเล็บของไพส์ซีสและช่องไฮโดรเจ็ตกลางอุ้งมือก็สามารถยื่นมือกลขนาดเล็กออกมาสำหรับทำงานที่ต้องการความละเอียดได้ ที่ไหล่ไพส์ซีสนั้นเก็บตอร์ปิโดลันเชอร์ที่เป็นอาวุธไว้และสามารถวางทุ่นระเบิดได้ ไพส์ซีสนั้นเมื่อแปลงเป็น MSแล้วจะใช้ส่วนขาเดินได้จึงใช้งานได้หลากหลายกว่าแคนเซอร์

oz-09mms.jpg

OZ-09MMS Pisces

First appearance New Mobile Report Gundam W
Designer Hajime Katoki
Head height 16 m
Base weight 7.4 t
Armor titanium alloy
Armaments

  • claw
  • torpedo launcher
  • underwater mine
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License