เพนคิลเลอร์

Painkiller

First appearance Linebarrels of Iron
Designer Shimizu Eiichi
Head height 17.3 m
Weight 40.9 t
Armor neuro carbon, nano ceramic
Armaments

  • whip

มาคินาของมิอุ คุโจ ในตอนแรกนั้นเพนคิลเลอร์หุ้มเกราะสีชมพูซึ่งทำให้มีภาพลักษณ์แบบผู้หญิงแต่เกราะนี้มีไว้เพื่อปกปิดรูปร่างที่แท้จริงเท่านั้น เพนคิลเลอร์มีอาวุธเป็นแส้ติดใบมีดและมียูนิตสนับสนุนเป็นหุ่นยนตืไร้คนบังคับขนาดใหญ่ซึ่งหนักกว่าหนึ่งพันตันที่เรียกว่า อีนิกมาซิสเต็ม หุ่นยนต์สนับสนุนนี้จะแยกร่างเป็นสองส่วน คือยาน ร็อค กับหุ่นยนต์แบบสัตว์สี่เท้า พาล์ด ในตัวร็อคกับพาล์ดนั้นมีอุปกรณ์คล้ายกับเนิร์ฟแคร็กแบบไร้สายของพรีเทนเดอร์อยู่ให้มิอุสามารถบังคับได้จากเพนคิลเลอร์ ซึ่งพลังในการต่อสู้ของอีนิกมาซิสเต็มนั้นเทียบได้กับมาคินา ซึ่งในทางทฤษฏีนั้นมิอุสามารถควบคุมเพนคิลเลอร์กับอีนิกมาซิสเต็มที่รวมร่างเป็นเครื่องเดียวได้แต่เพราะขนาดอันใหญ่โตจิตใจจะต้องรับภาระหนักมากจนเคลื่อนไหวได้ไม่นานเท่านั้นและยังไม่ค่อยจะมีประโยชน์ในการใช้งานจริงๆนัก

ในภาคอนิเมนั้นเพนคิลเลอร์ไม่สามารถถอดเกราะออกได้ เกราะที่หนาของเพนคิลเลอร์นั้นทำให้มีพลังป้องกันสูงและก็มีความเร็วสูงมาก แต่อาวุธที่ใช้คือปืนเรลกันแฝดกับมีดซัดนั้นมีอานุภาพค่อนข้างต่ำ ซึ่งทำให้เหมาะกับภารกิจช่วยสนับสนุนในการป้องกันฐานที่มั่น แต่ในตอนที่ต่อสู้กับทาลิสแมนนั้นมิอุก็ได้ให้เพนคิลเลอร์ใช้กำลังของ Dซอยล์เต็มที่ ทำให้เกราะของเพนคิลเลอร์กางออกและแผ่พลังงานออกมาจากส่วนไหล่เหมือนปีก ในสภาพนี้ความเร็วของเพนคิลเลอร์จะสูงขึ้นอย่างมากแต่ก็เป็นอันตรายจนเรียกได้ว่าเป็นไม้ตายแบบสละชีพ

painkiller_armed.jpg

Painkiller

Head height 18.6 m
Weight 48.7 t
Armor neuro carbon, nano ceramic
Armaments

  • knife
  • railgun
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License