เพิร์ลเนล
pearl_nail.jpg

Pearl Nail

First appearance 2nd Super Robot Wars Z
Designer Hidehiro Tsuchiya
Overall height 22.8 m
Weight 240 t
Powerplant D extractor
Armaments

  • 'Valkyria Spinner' blade
  • Archer

Special attack

  • Bloom in Heaven

หุ่นยนต์ประจำตัวของมาร์กริท พิสเทล อัศวินอาร์คเซเบอร์หมายเลข 7 แห่งอาณาจักรอินซาลัมอันศักดิ์สิทธิ์และใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ Dเอ็กซ์แทรกเตอร์ซึ่งดึงพลังงานจากต่างมิติ เมื่อเทียบกับหุ่นยนต์ของอาร์คเซเบอร์เครื่องอื่นๆแล้วเพิร์ลเนลมีจุดเด่นที่ความเร็ว ใช้โครงสร้างแบบมนุษย์ผู้หญิงและระบบขับเคลื่อนหลักก็ได้รับการแต่งให้ดูเหมือนเกราะกระโปรง ส่วนตามีครอบแก้วปิดไว้ อาวุธทั้งหมดของเพิร์ลเนลนั้นจะติดอยู่กับแขนกลด้านหลังโดยส่วนที่เหมือนมณีที่ติดกับข้อต่อทั้งแปดนั้นสามารถปล่อยออกไปเป็นอาวุธบังคับระยะไกลที่เรียกว่าอาเชอร์ซึ่งมีไว้สกัดการเคลื่อนไหวของศัตรูเป็นหลัก ส่วนอาวุธหลักนั้นก็คือกงจักร วาลคิวเรียสปินเนอร์ ที่ติดไว้ที่ปลายแขนกลทั้งสองข้างซึ่งใช้ได้ทั้งเป็นโล่ป้องกันตัวและหมุนเชือดศัตรู เมื่อมาร์กริทจะใช้ไม้ตาย บลูมอินเฮฟเวน นั้นก็จะเอาวาลคิวเรียสปินเนอร์ทั้งสองมาประกบกันเป็นจักรขนาดใหญ่แล้วหมุนด้วยความเร็วก่อนขว้างออกไปใส่ศัตรูอย่างรุนแรง

เมื่อมาริลิน แคท หัวหน้าหน่วยไฟเยอร์บักและอดีตผู้บังคับบัญชาที่ทำให้โครว์ บรูสต์กลัวผู้หญิงแบบฝังใจได้เข้าร่วมกับอินซาลัมและขอหุ่นยนต์ประจำตัวนั้น อันโบรน จิอุสก็ได้ใช้โครงสร้างของเพิร์ลเนลสร้างจำลองเป็นเพิร์ลแฟงก์ให้มาริลิน เพิร์ลแฟงก์นั้นดูภายนอกแล้วเหมือนกับเพิร์ลเนลที่ทาสีดำแทนเท่านั้น แต่เนื่องจากมาริลินไม่ใช่คนของอาร์คเซเบอร์และอยู่นอกกฏธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป อันโบรนจึงได้ถือโอกาสทดลองติดตั้งเครื่องยนต์ Dเอ็กซ์แทรกเตอร์ที่ดึงพลังงานได้มากกว่าเพิร์ลเนล เพิร์ลแฟงก์จึงมีสมรรถนะที่สูงกว่าเพิร์ลเนลโดยเฉพาะด้านกำลังนั้นนับว่าเทียบได้กับดิอามด์ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นหุ่นยนต์ของอาร์คเซเบอร์ที่มีพละกำลังมากที่สุด

pearl_fang.jpg

Pearl Fang

First appearance 2nd Super Robot Wars Z
Designer Hidehiro Tsuchiya
Overall height 22.8 m
Weight 222 t
Powerplant D extractor
Armaments

  • 'Valkyria Spinner' blade
  • Archer

Special attack

  • Bloom in Hell
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License