ธิ O
pmx-003.jpg

PMX-003 The O

First appearance Mobile Suit Z Gundam
Designer Makoto Kobayashi
Head height 24.8 m
Base weight 57.3 t Full weight 86.3 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1840 kW
Special feature bio-sensor system
Armaments

  • beam sword
  • beam rifle

MSแบบแฮนด์เมดที่แปปติมัส ซีร็อคโคออกแบบให้ตัวเองโดยเฉพาะ ธิ O นั้นมีเกราะที่หนาจนทนอาวุธบีมได้ มีกำลังขับเคลื่อนสมรรถนะที่สูงกว่า MS ทั่วๆไปและมีท่อขับดันขนาดเล็กอยู่ทั่วตัวซึ่งนับว่าใกล้เคียงกับ MA มากกว่า ซึ่งซีร็อคโคนั้นออกแบบธิ Oโดยคำนึงถึงน้ำหนักถ่วงอย่างระมัดระวังจึงมีความคล่องตัวสูงผิดกับรูปร่างและแม้จะหนักมากก็ยังเดินบนโลกได้ ระบบบังคับของธิ O ยังใช้ไบโอเซนเซอร์เพื่อเพิ่มอัตราการตอบสนองต่อการควบคุมของซีร็อคโคและในขณะที่ขึ้นบังคับธิ O นั้นซีร็อคโคก็จะไม่สวมชุดอวกาศเพื่อให้อัตราตอบสนองสูงสุด ซึ่งในการต่อสู้ระหว่างธิ Oกับคิวเบเลย์นั้น ซีร็อคโคสามารถยิงทำลายอาวุธฟันเนลของคิวเบเลย์ได้อย่างง่ายดาย อาวุธของธิ Oนั้นประกอบด้วยบีมไรเฟิลขนาดใหญ่และบีมซอร์ดเท่านั้นซึ่งนับว่าเรียบง่ายมากสำหรับ MSในยุคนั้น แต่จริงๆแล้วบีมไรเฟิลของธิ Oเป็นแบบออกแบบพิเศษโดยเฉพาะซึ่งมีอัตราการแปลงพลังงานไปเป็นบีมที่สูงกว่าปกติจึงมีพลังทำลายสูงมากแม้จะใช้พลังงานต่อนัดพอๆกับบีมไรเฟิลทั่วๆไปและสามารถปรับให้ยิงบีมอานุภาพสูงแบบเมกาลันเชอร์ได้ ใต้เกราะกระโปรงส่วนหน้าของธิ Oยังมีแขนกลซ่อนไว้ซึ่งแขนกลนี้มีระบบจ่ายพลังงานให้ใช้บีมซอร์ดได้ ธิ Oจึงสามารถฟันโจมตีศัตรูจากมุมที่คาดไม่ถึงได้และสามารถใช้บีมซอร์ดได้สี่เล่มพร้อมกัน

ซีร็อคโคยังได้ออกแบบ PMX-004 ไททาเนีย ซึ่งผสมลักษณะของพาลาสอเธเนกับธิ Oเข้าด้วยกันเป็นเหมือนเวอร์ชันหญิงของธิ O ตามความคิดของซีร็อคโคที่เห็นว่าโลกนี้ควรจะมีผู้หญิงปกครองและไททาเนียก็จะเป็น MS ประจำตัวราชินีของโลก ไททาเนียนั้นใช้บีมไรเฟิลแบบพิเศษที่คล้ายกับของธิ O ส่วนแขนกลลับนั้นได้ย้ายไปติดไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างแทนและสามารถใช้บีมซอร์ดได้พร้อมกันหกเล่ม ที่เกราะกระโปรงด้านหลังของไททาเนียยังมีส่วนที่ใช้เก็บฟันเนลไว้เหมือนเกราะหางของคิวเบเลย์ซึ่งซีร็อคโคออกแบบตามที่ได้ข้อมูลมาในช่วงเวลาสั้นๆที่ร่วมมือกับแอ็กซิส ซีร็อคโคยังมีแผนติดตั้งสนามพลัง I ฟิลด์ให้ไททาเนีย แต่ก็เสียชีวิตในการต่อสู้กับเซต้ากันดั้มของคามิว บีแดนเสียก่อนที่จะออกแบบไททาเนียเสร็จสิ้น

pmx-003-gpb.jpg

PMX-003 The O GPB Colours “Black The O"

First appearance Model Suit Gunpla Builder Beginning G

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License