ไซโคโอเวอร์แมน
planetter.jpg

PLanetter

First appearance Overman King Gainer
Armor overcoat
Special feature Overskill 'Mind Communicate', photon mat
Armaments

  • electric whip

โอเวอร์แมนของคัชมัล บาเล ผู้จัดการฝ่ายบริหารของการรถไฟสายไซบีเรียที่เบื้องบนส่งไปช่วยฝ่ายรักษาความปลอดภัยหลังจากที่ไม่สามารถหยุดยั้งการอพยพหมู่ของชาวโดมโพลิสอุลกุสค์ได้ ซึ่งโอเวอร์แมนของคัชมัลนั้นเป็นไซโคโอเวอร์แมนจากที่มีโอเวอร์สกิลซึ่งสามารถส่งผลต่อจิตใจของคนอื่นได้ ไซโคโอเวอร์แมนเครื่องแรกนั้นก็คือ พลาเนตเตอร์ ที่มีโอเวอร์สกิล "สื่อจิต" ทำให้ความคิดของผู้ที่ถูกโอเวอร์สกิลนี้ถูกแสดงออกมาเป็นเสียงพูดที่ได้ยินกันทั่ว ซึ่งคัชมัลสามารถใช้ความสามารถนี้กับเป้าหมายจำนวนมากทำให้เกิดความปั่นป่วนทะเลาะเบาะแว้งภายในชาวโดมโพลิส พลาเนตเตอร์นั้นมีอาวุธเป็นแส้ไฟฟ้าที่แปลงสภาพจากส่วนที่เหมือนผ้าคลุมด้านหลังซึ่งแม้ว่าจะมีอานุภาพไม่สูงนักแต่เพราะความสามารถสื่อจิตคัชมัลจึงสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ไม่สามารถหลบหลีกแส้ของพลาเนตเตอร์ได้เลยและพลาเนตเตอร์ก็หลบหลีกการโจมตีได้ทั้งหมดด้วยเช่นกัน แต่เมื่อเกนเนอร์ตัดสินใจใช้โอกาสนี้สารภาพรักกับซารา โคดามะแบบไม่ยอมหยุด คัชมัลที่ทนฟังไม่ได้ก็ได้ยกเลิกโอเวอร์สกิลเองด้วยความรำคาญทำให้พลาเนตเตอร์ถูกทำลายแม้ว่าคัชมัลจะหนีไปได้

ไซโคโอเวอร์แมนเครื่องที่สอง เดสเนตเตอร์ นั้นมีรูปร่างเหมือนกับพลาเนตเตอร์แต่ไม่มีผ้าคลุมอีก เดสเนตเตอร์นั้นมีโอเวอร์สกิล "กังวล" ซึ่งใช้เครื่องมือแผ่คลื่นเร่งระดับความวิตกกังวลของคนอื่นและยิ่งเข้าใกล้เดสเนตเตอร์เท่าไหร่ความกังวลก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้น ซึ่งกองกำลังของการรถไฟสายไซบีเรียจะสวมหมวกป้องกันคลื่นระหว่างที่ปฏิบัติการร่วมกับเดสเนตเตอร์ คัชมัลนั้นใช้เดสเนตเตอร์บังคับยูนิตระเบิดขนาดใหญ่ที่ตั้งใจจะใช้ทำลายโดมโพลิส เดสเนตเตอร์นั้นมีมิเรอร์โคทสำหรับใช้พรางตัวแต่ก็ไม่มีอาวุธอื่นเลย ไซโคโอเวอร์แมนเครื่องสุดท้ายก็คือ ริออนเนตเตอร์ ที่มีโอเวอร์สกิล "แปลงความกลัว" ซึ่งสามารถสร้างภาพลวงตาจากสิ่งที่อีกฝ่ายหวาดกลัวหรือขยะแขยงได้และแม้ว่าคู่ต่อสู้จะสามารถทำลายภาพลวงตาได้แต่คัชมัลก็สามารถสร้างภาพลวงตาใหม่ได้เรื่อยๆ โดยในตอนที่ต่อสู้กับคิงเกนเนอร์นั้นภาพลวงตาออกมาเป็นคิงเกนเนอร์ปลอมที่มีมงกุฏบนหัวและแขนขนาดใหญ่แบบริออนเนตเตอร์ ริออนเนตเตอร์ยังสามารถสร้างภาพลวงตาของตนเองได้ด้วย มีอาวุธเป็นมิสไซ์ลันเชอร์มือถือแบบลูกโม่สี่ลำกล้องซึ่งมีอานุภาพไม่สูงนัก แต่สมรรถนะของริออนเนตเตอร์ก็นับว่าอยู่ในระดับสูงทีเดียวและแขนขนาดใหญ่ทั้งสองข้างก็มีกำลังมากด้วย

desnetter.jpg

Desnetter

First appearance Overman King Gainer
Armor overcoat
Special feature Overskill 'Anxiety', mirror coat, photon mat

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License