ปโตเลไมออส
ptolemaios.jpg

CBS-70 Ptolemaios

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kanetake Ebikawa
Overall length 251 m
Special feature GN field barrier
Armaments

  • Assault Container (GN beam gun, GN beam cannon, GN missile)

ยานอวกาศซึ่งเป็นยานแม่ของเซอเลสเทียลบีอิงและมีสุเมรากิ ลี โนริเอกะเป็นกัปตัน ปโตเลไมออสได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับกันดั้มรุ่นที่สามโดยเฉพาะ โดยกันดั้มทั้งสี่เครื่องจะเก็บไว้ในคอนเทนเนอร์ที่ติดไว้กับวงแหวนรอบยาน ซึ่งเมื่อจะปล่อยกันดั้มออกไปปฏิบัติการก็จะหมุนเลื่อนแล้วใช่คาทาพัลท์ยิงคอนเทนเนอร์ที่เป็นเหมือนยานขนส่งขนาดเล็กออกไป นอกจากนั้นกันดั้มยังสามารถออกจากคอนเทนเนอร์ได้โดยตรง ปโตเลไมออสนั้นไม่มี GNไดรฟ์ในตัวแต่ใช้พลังงานจาก GNคอนเดนเซอร์ขนาดใหญ่ซึ่งชาร์จพลังงานจาก GNไดรฟ์ของกันดั้มที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ ในกรณีที่ส่งกันดั้มออกไปปฏิบัติการทั้งหมดก็จะใช้งานได้เท่าที่ GNคอนเดนเซอร์เก็บพลังงานไว้เท่านั้น เนื่องจากได้รับการออกแบบเป็นยานขนส่งและบัญชาการของกันดั้มซึ่งไม่มีหน้าที่ในการเข้าต่อสู้กับศัตรูด้วยตนเองปโตเลไมออสจึงไม่มีอาวุธเลย แต่สามารถกาง GNฟิลด์บาเรียร์ป้องกันตัวได้ จนกระทั่งเมื่อกลุ่มมหาอำนาจรวมตัวกันเป็นสหประชาชาติและสามารถตรวจหาปโตเลไมออสได้จึงได้ติดตั้งอาวุธไว้กับคอนเทนเนอร์เพื่อให้ต่อสู้ได้ แต่ปโตเลไมออสก็ถูกทำลายในการกวาดล้างของสหประชาชาตินี้เอง

เมื่อเซอเลสเทียลบีอิงกลับมาปฏิบัติการอีกครั้งก็ได้ CBS-74 ปโตเลไมออส 2มาเป็นยานแม่ลำใหม่ ปโตเลไมออส 2นั้นได้รับการปรับปรุงในหลายๆด้าน โดยนอกจากจะใช้งานในอวกาศแล้วยังสามารถบินในชั้นบรรยากาศโลกหรือแม้แต่ดำน้ำก็ได้ ซึ่งปโตเลไมออส 2นั้นสามารถเข้าสู่บรรยากาศโลกได้โดยเปิด GNฟิลด์ป้องกันตัว และยังมีระบบพรางตา ปโตเลไมออส 2ยังมีอาวุธติดตั้งในตัวทั้ง GNแคนน่อน GNวัลแคน GNมิสไซล์ และ GNตอร์ปิโดลันเชอร์สำหรับใช้งานในน้ำ ระบบคอนเทนเนอร์ของปโตเลไมออส 2นั้นเปลี่ยนมาเป็นแบบโรงเก็บธรรมดา ซึ่งปโตเลไมออส 2นั้นมีคาทาพัลท์สามจุดสำหรับแยกกันใช้ระหว่างกันดั้มและยานสนับสนุน ปโตเลไมออส 2นั้นยังใช้ GNไดรฟ์ของกันดั้มชาร์จพลังงานเหมือนเดิม แต่ด้วย GNคอนเดนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังมีดับเบิลโอกันดั้มที่ให้พลังงานได้มากเป็นพิเศษจึงไม่จำเป็นต้องชาร์จพลังงานบ่อยเหมิอนปโตเลไมออส ปโตเลไมออส 2ยังมีระบบทรานแซม แต่เนื่องจากไม่มี GNไดรฟ์ในตัว ปกติแล้วจึงใช้งานโดยให้กันดั้มที่อยู่บนยานเปิดทรานแซมไปด้วย ในช่วงสงครามกับ ELS ปโตเลไมออส2ก็ได้รับการปรับปรุงเป็น CBS-742 โดยเสริมบูสเตอร์สำหรับเดินทางเป็นระยะไกลและปรับปรุงโรงเก็บ MSให้สามารถเก็บดับเบิลโอไรเซอร์ได้โดยไม่ต้องแยกโอไรเซอร์ออกมาอีก

ยานที่นับว่าเป็นพี่น้องของปโตเลไมออสก็คือ CBS-68 ยูคลิเดสของกลุ่มเฟเรชเต ซึ่งเดิมเป็นยานที่มีไว้ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงปโตเลไมออส ยูคลิเดสจึงมีแขนกลสำหรับทำงานขนาดใหญ่ติดไว้ 8ข้าง นอกจาก GNเวอเนียร์แล้ว ยูคลิเดสยังติดตั้งเครื่องยนต์พลาสมาเอาไว้สี่เครื่อง จึงสามารถปฏิบัติการได้แม้จะไม่มี GNไดรฟ์ของกันดั้มไว้ชาร์จพลังงาน เมื่อฟอน สปาคออกจากกลุ่มไปนั้นก็ได้เอายูคลิเดสไปด้วยและเป็นเหมือนฐานปฏิบัติการของฟอนไปโดยปริยาย ซึ่งหลังจากที่ฟอนชิงเวดาคืนจากริบบอนล้มเหลวนั้น ฟอนก็ได้เก็บเอาคอร์เทอมินัลเดิมของเวดามาเก็บไว้บนยูคลิเดสด้วย นอกจากนั้นก็ยังมียานของทีมทรินิตี ซึ่งใช้ระบบคอนเทนเนอร์สำหรับเก็บกันดั้มโธรนคล้ายกับปโตเลไมออส แต่ยานทรินิตีนั้นมี GNไดรฟ์เทาของตัวเองและติดตั้ง GNบีมแคนน่อนไว้ด้วย

ptolemaios2.jpg

CBS-74 Ptolemaios 2

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kanetake Ebikawa
Special feature Trans-Am system, GN field barrier, optical camouflage
Armaments

  • GN vulcan gun
  • small GN cannon
  • large GN cannon
  • GN missile launcher
  • GN torpedo launcher
ptolemaios2kai.jpg

CBS-742 Ptolemaios 2 Kai

First appearance Mobile Suit Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer-

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License