แผนฮาโลวีน
ptx-001rv.jpg

PTX-001RV Gespenst Type-RV

First appearance Super Robot Wars Original Generations
Designer Takuya Io
Overall height 22.8 m
Weight 75.9 t
Special feature Tesla drive, AB field
Armaments

 • mega plasma cutter
 • hi beam cutter
 • split missile
 • vampire laser
 • mega buster cannon

แม้ว่า่สหพันธ์โลกจะยุติการนำเกชเพนสท์มาร์คทูว์เข้าประจำการเพิ่มและหันมาใช้ฮิวเคไบน์มาร์คทูว์รุ่นผลิตจำนวนมากกับ AM ของบริษัทอุตสาหกรรมอิซุรุกิแทน แต่ในกองทัพสหพันธ์นั้นยังมีนักบินฝีมือดีและมากประสบการณ์ที่ยังคงชอบเกชเพนสท์มากกว่าอยู่และพันตรีไค คิตะมุระซึ่งเป็นผู้ร่วมการพัฒนาเกชเพนสท์มาแต่แรกก็ได้เสนอแผนฮาโลวีนเพื่อปรับปรุงเกชเพนสท์ที่ยังประจำการอยู่ในกองทัพด้วยเทคโนโลยีใหม่ตามความต้องการของนักบิน โดยเกชเพนสท์ที่พัฒนาตามแผนฮาโลวีนเครื่องแรกก็คือ PTX-001RV เกชเพนสท์แบบ RV ซึ่งปรับปรุงจากเกชเพนสท์แบบ R ของพันตรีกิเลียม เยเกอร์และเข้าประจำการในช่วงสงครามอินสเป็คเตอร์ โครงสร้างทั้งตัวนั้นได้รับการแก้ไขทั้งหมดภายนอกจึงต่างจากเดิมมาก ด้านหลังติดตั้งระบบบินด้วยเทสลาไดรฟ์เป็นไฟลท์ยูนิตขนาดใหญ่ทำให้มีความเร็วสูงมาก พลาสมาคัตเตอร์เปลี่ยนเป็นเมกาพลาสมาคัตเตอร์ที่มีอานุภาพสูงกว่าเดิม ที่หน้าอกสามารถเปิดออกและยิง แวมไพร์เลเซอร์ ซึ่งได้ชื่อมาจากคุณสมบัติในการดึงพลังงานจากศัตรูมาเพิ่มให้เกชเพนสท์ RV ได้ พร้อมกับเปลี่ยนปืนหลักจากนิวตรอนบีมมาเป็นปืนใหญ่เมกาบัสเตอร์แคนน่อนที่มีอานุภาพสูงกว่ามาก เกชเพนสท์ RVยังมีสนามพลัง ABไว้ป้องกันตัวจากอาวุธบีม หลังสงครามอินสเป็คเตอร์ยังได้เปลี่ยนเมกาพลาสมาคัตเตอร์เป็นไฮบีมคัตเตอร์ที่มีอานุภาพสูงขึ้นอีก

แผนฮาโลวีนได้พัฒนาครื่องต้นแบบสามเครื่องหลังสงครามอินสเป็คเตอร์เพื่อเป็นการทดสอบการใช้งานก่อนทำการดัดแปลงเกชเพนสท์มาร์คทูว์รุ่นผลิตจำนวนมากที่ประจำการอยู่ โดยนอกจากข้อมูลการใช้งานของเกชเพนสท์ RV แล้วยังใช้ข้อมูลของเกชเพนสท์มาร์คทูว์รุ่นผลิตจำนวนมากของชาโดว์มิเรอร์ในการพัฒนาด้วย นอกจากจะติดตั้งเทสลาไดรฟ์ให้บินได้แล้วยังเปลี่ยนเครื่องกำเนิดพลังงานเป็นเครื่องยนต์พลาสมาทำให้มีกำลังสูงขึ้นมากและมีบีมโคตไว้ลดความเสียหายจากอาวุธบีม ลิ่มพลาสมาที่แขนซ้ายซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวนั้นเปลี่ยนเป็นพลาสมาบัคเคลอร์ซึ่งสามารถถอดออกได้ เครื่องต้นแบบเครื่องแรกคือ RPT-007K-P1 นั้นเป็นรุ่นเน้นการต่อสู้ระยะประชิดตัวโดยติดพลาสมาบัคเคลอร์ไว้ที่แขนทั้งสองข้างและมีไคเป็นนักบินทดสอบเอง ส่วนอีกสองเครื่องคือ RPT-007K-P2 กับ RPT-007K-P3 นั้นไคได้มอบให้สมาชิกหน่วยครายวูล์ฟ อัลเบโร เอสต์ กับ ฮิวโก เมดิโอ ใช้งาน ซึ่งทั้งสองเครื่องนี้เป็นแบบใช้งานทั่วไปมากกว่าจึงมีพลาสมาบัคเคลอร์ติดแขนซ้ายข้างเดียว แต่มีปืน F2W(Folding 2-Way) แคนน่อนซึ่งปรับปรุงมาจากบีมแม็กนาไรเฟิลของ R-2 โดยสามารถปรับโหมดการยิงได้ตามการพับลำกล้อง โดยเมื่อพับลำกล้องไว้ก็จะเป็นแบบใช้งานระยะไกลซึ่งยิงได้ต่อเนื่อง และเมื่อกางออกมาก็จะเป็นแบบยิงระยะไกลซึ่งมีอานุภาพสูงกว่ามาก ในเกชเพนส์มาร์คทูว์รุ่นผลิตจำนวนมากเครื่องต้นแบบนี้เครื่องของไคกับอัลเบโรนั้นเป็นเครื่องจ่าฝูงจึงมีเสาอากาศติดไว้ที่หัวด้วย

เมื่อเริ่มทำการดัดแปลงเกชเพนสท์มาร์คทูว์รุ่นผลิตจำนวนมากตามแผนฮาโลวีนนั้น เนื่องจากตั้งใจให้นักบินที่มีประสบการณ์ใช้เป็นหลักจึงเน้นให้ดัดแปลงได้ง่าย นอกจากเครื่องยนต์พลาสมากับเทสลาไดรฟ์แล้ว อุปกรณ์ที่แขน ขา และแบ็คแพ็คจะติดไว้กับฮาร์ดพอยน์ให้ถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งรูปแบบที่มีการใช้งานบ่อยนั้นก็คือ RPT-007KN ซึ่งเป็นแบบที่หน่วยครายวูล์ฟใช้สำหรับต่อสู้ทั่วไป RPT-007KG ซึ่งใช้รูปแบบของเครื่องต้นแบบหมายเลข 1 แต่เพิ่มกำลังขับเคลื่อนและเสริมเกราะให้หนาขึ้นอีก ที่หน้าอกยังติดเมกาบลาสเตอร์แคนน่อนไและที่เข่าทั้งสองข้างก็มีลิ่มพลาสมาเสริมว้ด้วย และ RPT-007KC ซึ่งเป็นแบบยิงสนับสนุนระยะไกลโดยใช้รูปแบบของชูตซวาลด์ มีเกราะที่หนาที่สุดในทั้งสามแบบ ติดบีมแคนน่อนแฝดไว้ด้านหลัง เปลี่ยนลิ่มพลาสม่าที่แขนสองข้างเป็นปืนอัตโนมัติสามลำกล้อง ที่ขาทั้งสองข้างยังมีมิสไซล์ติดไว้เป็นอาวุธเสริมสำหรับโจมตีศัตรูจำนวนมาก

rpt-007k-p1.jpg

RPT-007K-P1 Gespenst Mark II Mass Production Type Kai Unit 1

First appearance Super Robot Wars: Original Generation Gaiden
Designer Yoshitaka Taniguchi
Head height 21.9 m
Weight 78.5 t
Powerplant plasma generator
Special feature Tesla drive, beam coating
Armaments

 • mega plasma cutter
 • plasma buckler
 • split missile
 • mega beam rifle
rpt-007k-p2.jpg

RPT-007K-P2 Gespenst Mark II Mass Production Type Kai Unit 2

Weight 77 t
Armaments

 • hi beam cutter
 • plasma buckler
 • split missile
 • F2W cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License