อควอจิม
rag-79.jpg

RAG-79 Aqua GM

First appearance MS Collection
Designer Kunio Okawara
Head height 18 m
Base weight 49.5 t Full weight 64.3 t
Armor titanium alloy/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1280 kW
Armaments

  • beam pick
  • hand anchor
  • 4-tube micro missile/torpedo launcher
  • torpedo pod
  • 10-tube missile launcher (large torpedo)

จิมซีรีส์ที่สหพันธ์โลกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ตอบโต้ MS แบบสะเทินน้ำสะเทินบกของซีอ้อน โดยรุ่นแรกสุดนั้นก็คือ RGM-79U จิมสลุป ซึ่งใช้จิมแบบมาตรฐานติดอควอแบ็คแพ็คที่เป็นระบบขับเคลื่อนไฮโดรเจ็ตและเซนเซอร์พ็อดที่ยื่นได้แบบเพอริสโคปซึ่งใช้สอดแนมบนผิวน้ำ ที่ขาแต่ละข้างของจิมสลูปนั้นติดถังอับเฉาช่วยปรับระดับน้ำ เนื่องจากโครงสร้างหลักของจิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนอกจากปรับปรุงให้กันน้ำเท่านั้น จึงไม่มีพื้นที่ให้ติดตั้งระบบโซนาร์สำหรับค้นหาศัตรูในน้ำและใช้ปืนโซนาร์แบบมือถือแทน

จิมแบบสะเทินน้ำสะเทินบกที่ได้รับการออกแบบสำหรับต่อสู้เต็มตัวก็คือ RAG-79 อควอจิม ซึ่งสร้างใหม่หมดทั้งตัวโดยติดเครื่องยนต์ไฮโดรเจ็ตไว้ที่แบ็คแพ็คและไหล่ทั้งสองเพื่อให้เคลื่อนที่ในน้ำได้ดีขึ้น อาวุธของอควอจิมนั้นยังได้รับการออกแบสำหรับใช้ในน้ำเป็นหลัก ที่ไหล่เป็นไมโครมิสไซล์ลันเชอร์ซึ่งติดตั้งตอร์ปิโดแทนได้ มิสไซล์ลันเชอร์แบบมือถือซึ่งติดตอร์ปิโดขนาดใหญ่ไว้ และด้านหลังมีตอร์ปิโดพ็อด ที่แขนทั้งสองข้างติดตั้งตะขอคีมไว้ เนื่องจากการใช้บีมเซเบอร์ในน้ำนั้นสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก อควอจิมจึงใช้บีมปิคที่แผ่บีมขนาดเล็กออกมาคล้ายกับฆ้อนขุดแทน อควอจิมนั้นมีปัญหาด้านสมดุลเครื่องและบังคับได้ยากเนื่องจากเร่งพัฒนา อควอจิมของนักบินระดับเอซยังได้รับการปรับแต่งเป็น RAG-79-G1 กันดั้มรุ่นกันน้ำ หรือกันไดเวอร์ ตามที่ใช้ส่วนหัวคล้ายกับกันดั้ม โดยนอกจากสมรรถนะที่สูงขึ้นแล้วยังเพิ่มอาวุธเป็นปืนยิงฉมวกแบบหัวระเบิดและบีมไรเฟิลที่บีบลำแสงให้เล็กมากเพื่อลดการเสียพลังงานใต้น้ำ

ดีไซน์ของอควอจิมนั้นได้รับการออกแบบใหม่ใน Harmony of Gundam โดยเปลี่ยนให้คล้ายกับจิมคอมมานด์มากกว่าเดิม และในภาค Thunderbolt ก็มี RGM-79[M] จิมใต้น้ำ โดยใช้โครงสร้างของจิมและติดตั้งเครื่องยนต์ไฮโดรเจ็ตไว้ที่เข่า ไหล่ แบ็คแพ็ค และใช้อาวุธปืนแบบนีดเดิลกันสำหรับยิงกระสุนใต้น้ำ

rag-79-1.jpg

Harmony of Gundam version

Designer Hajime Katoki

rgm-79m.jpg

RGM-79[M] Underwater Type GM

First appearance Mobile Suit Gundam Thunderbolt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License