แรปเตอร์
raptor.jpg

Raptor

First appearance Zone of the Enders
Designer Yoji Shinkawa
Powerplant anti-proton reactor
Armaments

  • energy sword
  • VG cannon
  • Javelin
  • Geyser
  • Bounder

OFรุ่นผลิตจำนวนมากซึ่งเป็นกำลังหลักของบาฮรัม ส่วนหัวของแรปเตอร์นั้นใช้เซนเซอร์แบบเดียวกับแฟนโทมา ชื่อแรปเตอร์มาจากที่โครงสร้างของแรปเตอร์ใช้การประกอบส่วนลำตัวแบบซี่โครงซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลงตามส่วนโครงกระดูกสันหลังได้ทำให้ดูเหมือนเป็นนกคอยาว แรปเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็น OFไร้คนบังคับแต่ก็สามารถโหลดโปรแกรมให้บังคับจากระยะไกลได้หรือติดตั้งค็อกพิตสำหรับบังคับโดยตรง แม้จะเป็น OFรุ่นผลิตจำนวนมากแต่เมื่อเทียบกับแฟนโทมาแล้วก็นับว่ามีพลังในการต่อสู้ที่สูงกว่ามาก ปลายแขนของแรปเตอร์เป็นดาบพลังงานและสามารถติดอาวุธเสริมอย่างจาเวลินหรือบาวเดอร์ไว้ใช้ในระยะไกลได้ เนื่องจากส่วนลำตัวของแรปเตอร์นั้นเป็นแค่โครงจึงสามารถเลือกติดอุปกรณ์ดัดแปลงเป้นรุ่นอื่นๆได้ตามการใช้งาน คือ มัมมีเฮด ซึ่งเป็น OFแบบสนับสนุนโดยติดเกราะแบบปกคลุมส่วนตัวไว้ทั้งหมดเพื่อเพิ่มพลังป้องกันและติดอาวุธระยะไกลไว้สำหรับยิงสนับสนุนรวมทั้งยังสามารถซ่อมแซมพวกเดียวกันได้ ไซคลอปส์ ซึ่งเน้นการต่อสู้ในระยะประชิดด้วยแขนหมัดซึ่งติดกระสุนแรงโน้มถ่วง กันท์เล็ท เอาไว้ และ คลัด ซึ่งมีพลังป้องกันสูงกว่ามัมมีเฮดและติดแส้พลังงานกับมิสไซล์นำวิถีเอาไว้ ที่ไหล่ของคลัดยังเป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถดึงศัตรูเข้ามาใกล้เพื่อให้กระแทกได้ถนัด

cyclops.jpg

Cyclops

First appearance Zone of the Enders
Designer Yoji Shinkawa
Powerplant anti-proton reactor
Armaments

  • knuckle arm ('Guantlet' gravity bullet)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License