เรคเตน

Recten

First appearance Gundam Reconguista in G
Designer Akira Yasuda
Armaments

  • big arm
  • power weld

MSซึ่งใช้ในการทำงานซ่อมบำรุงแคปปิตัลทาวเวอร์และใช้เป็นเครื่องฝึกนักบินของแคปปิตัลการ์ดด้วย ค็อกพิตเป็นแบบสองที่นั่งแต่สามารถบังคับด้วยนักบินคนเดียวได้ เรคเตนมีจุดเด่นคือบูสเตอร์พ็อดขนาดใหญ่ด้านหลังสองข้างและส่วนหน้าที่เป็นดิสเพลย์เซนเซอร์ซึ่งใช้เป็นหน้าจอฉายภาพได้ตามการใช้งานและทำให้ดูเหมือนเรคเตนแสดงสีหน้าได้ ที่แก้มของเรคเตนมีกล้องขนาดเล็กอีกสองกล้องซึ่งสามารถแยกออกมาบังคับผ่านสายเคเบิลได้ เรคเตนนั้นเป็น MSสำหรับทำงานจึงมีอุปกรณ์มาตรฐานเป็นเครื่องเชื่อมซึ่งดูเหมือนปืนและสามารถติดแขนบิ๊กอาร์มขนาดใหญ่ซึ่งก็ใช้ถือเครื่องเชื่อมได้ ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเรคเตนจะต้องทำหน้าที่ป้องกันแคปปิตัลทาวเวอร์ด้วย ซึ่งส่วนดิสเพลย์เซนเซอร์จะมีราวป้องกันออกมาและสามารถใช้เครื่องเชื่อมนั้นเป็นบีมไรเฟิลได้

เรคเตนนั้นได้รับการดัดแปลงมาเพื่อใช้ในการต่อสู้รูปแบบคือ เรคสโนว์ โดยเปลี่ยนค็อกพิตเป็นแบบที่นั่งเดียว เสริมเกราะและติดโล่ให้การป้องกันดีขึ้น แบ็คแพ็คก็เปลี่ยนจากบูสเตอร์พ็อดเป็นเซนเซอร์เสริมติดไหล่ซ้ายและบีมไรเฟิลประทับไหล่ขวาซึ่งเป็นอาวุธหลัก เนื่องจากหน้าที่ของแคปปิตัลการ์ดนั้นจำกัดอยู่ที่การป้องกันแคปปิตัลทาวเวอร์ซึ่งมีภูมิศาสตร์แบบป่าร้อนชื้นจึงได้ติดระบบโฮเวอร์ไว้ที่เท้าให้ลอยตัวเหนือพื้นได้ เมื่อเคอร์เบส ยอห์ ซึ่งเคยเป็นครูฝึกของเบลรีได้มาเข้ากับเมกาฟาวนานั้นก็ยังคงใช้เรคสโนว์เป็น MSประจำตัว

recksnow.jpg

Recksnow

First appearance Gundam Reconguista in G
Designer Akira Yasuda
Armaments

  • beam rifle
  • shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License