จิมรุ่นต่อสู้ภาคพื้นดิน
rgm-79f.jpg

RGM-79F Land Combat GM

First appearance MS Collection
Designer Kunio Okawara
Head height 18 m
Base weight 46.2 t Full weight 61.5 t
Armor titanium alloy/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1250 kW
Armaments

  • beam saber
  • 60 mm vulcan gun
  • bem spray gun
  • railcannon

จิมที่พัฒนาสำหรับใช้งานบนโลกโดยเฉพาะหลังจากที่ยุติการผลิตจิมภาคพื้นดินไปแล้วและประจำการในพื้นที่ยุโรปเป็นหลัก จุดเด่นของจิมรุ่ยต่อสู้บนโลกนั้นก็คือมีเกราะช่วงบนที่หนากว่าปกติมากเพื่อให้ทนแรงกระแทกจากต้นไม้หรืออาคารได้ดี ซึ่งเกราะนี้หนาจนสามารถป้องกันกระสุนปืนกลของซาคุได้ อาวุธของจิมรุ่นต่อสู้บนโลกจะเป็นแบบเดียวกับของจิม แต่มีเรลแคนน่อนเป็นอาวุธเสริมด้วย จิมรุ่นต่อสู้บนโลกยังได้รับการดัดแปลงให้ใช้ต่อสู้ในทะเลทรายแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง เรียกว่าดีเซิร์ทจิม โดยติดฉนวนกันทรายไว้ตามข้อต่อและเสริมเกราะรีแอ็คทีฟไว้บนเกราะหลัก เรลแคนน่อนนั้นเปลี่ยนเป็นแบบติดมิสไซล์พ็อดไว้ด้วย รูปแบบของดีเซิร์ทจิมนี้ยังพัฒนาต่อไปอีกเป็น RGM-79FD จิมเสริมเกราะ ซึ่งได้แก้ปัญหาที่ความเร็วลดลงเพราะน้ำหนักโดยการติดระบบโฮเวอร์ไว้ที่ขาให้สามารถลอยตัวได้และที่แบ็คแพ็คก็มีท่อขับดันกำลังสูงแบบจิมเขตหนาว

รูปแบบของจิมเสริมเกราะนั้นพัฒนาต่อมาเป็น RGM-79FP จิมสไตรเกอร์ซึ่งใช้พื้นฐานของจิมรุ่นปรับปรุงแทนและเน้นที่การต่อสู้ในระยะประชิดตัว โดยมีอาวุธหลักเป็นหอกบีมแบบสองคมซึ่งใช้โจมตีศัตรูที่อยู่ห่างออกไปได้โดยส่วนหัวหอกจะปรับได้ระหว่างหอกสำหรับแทงและเคียวสำหรับฟันกวาด โล่ของจิมสไตรเกอร์ยังติดลิ่มคู่ไว้ที่ปลายซึ่งมีกลไกให้ยื่นออกไปเพิ่มแรงกระแทกและยังใช้จับศัตรูได้ด้วย เนื่องจากสร้างให้นักบินที่ชำนาญการต่อสู้ระยะประชิดตัวโดยเฉพาะจึงมีการผลิตเป็นจำนวนไม่มากนัก หลังสงครามหนึ่งปี ก็มีจิมสไตรเกอร์ซึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษคือ RGM-79FC สไตรเกอร์คัสตอม โดยเปลี่ยนหัวเป็นแบบกันดั้มและเปลี่ยนแบ็คแพ็คให้ใช้งานในอวกาศได้ รวมทั้งเปลี่ยนอาวุธโดยติดสนับมือแบบต่างๆไว้แทนหอกบีม คือสนับมือไฟฟ้าสปาร์คนัคเคิลซึ่งดัดแปลงจากฮีทร็อด สนับมือระเบิดเบิร์สท์นัคเคิลซึ่งดัดแปลงจากระเบิดสายโซ่ และแบบใบมีดนัคเคิลแด็กเกอร์ซึ่งใช้เป็นบีมเซเบอร์สั้นได้ด้วย บีมเซเบอร์ของสไตรเกอร์คัสตอมยังเป็นแบบพิเศษที่เอามาประกอบเป็นแบบสองปลายได้ กับ RGM-79FP-S1 จิมสไตรเกอร์รุ่นปรับปรุง ของหน่วยชาโดวส์ซึ่งถอดเกราะเสริมออกเพื่อให้เร็วขึ้น ซึ่งจิมสไตรเกอร์รุ่นปรับปรุงนี้มีชื่อเล่นว่าเมทัลสไปเดอร์ตามกล้องจับความร้อนเสริมแบบครอบตา

rgm-79f-desert.jpg

RGM-79F Desert GM

First appearance MS Collection
Designer Kunio Okawara
Head height 18 m
Base weight 44.7 t Full weight 59.5 t
Armor titanium alloy/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1250 kW
Armaments

  • beam saber
  • bem spray gun
  • railcannon (4-tube missile pod)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License