จิมคอมมานด์
rgm-79g-1.jpg

RGM-79G GM Command

First appearance Mobile Suit Gundam 0080 : War in the Pocket
Designer Yutaka Izubuchi
Head height 18 m
Base weight 43.5 t Full weight 56.4 t
Armor titanium/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1330 kW
Armaments

  • beam saber
  • 60 mm vulcan gun
  • 90 mm machine gun
  • shield

จิมซีรีส์ซึ่งสหพันธ์ได้เริ่มผลิตในช่วงท้ายสงครามหนึ่งปีหลังจากที่มีจิมเป็นจำนวนมากแล้ว โดยพัฒนาต่อมาจาก RGM-79D ซึ่งติดตั้งแบ็คแพ็คที่มีท่อขับดันถึงสี่จุดเพื่อให้มีกำลังขับเคลื่อนมากกว่าเดิมและมีความเร็วที่สามารถตอบโต้ดอมได้ จิมรุ่น Dนั้นมีรูปร่างที่ต่างจากรุ่นปกคิมากและที่ส่วนหัวก็มีช่องระบายความร้อนที่แก้มด้วย อาวุธที่ใช้นั้นจะคล้ายกับจิมแต่ใช้ปืนกล 90 มม.แทนบีมสเปรย์กัน จิมแบบ Dที่รู้จักกันนั้นเป็นรุ่นใช้ในพื้นที่หนาวเย็นอย่างขั้วโลกซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศเย็นจัดและระบบสื่อสารก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมเพื่อให้สามารถทำการสื่อสารในสภาพพายุหิมะได้

ในขณะที่จิมนั้นได้รับการออกแบบให้ผลิตออกมาประจำการโดยเร็วที่สุดและลดสเป็กลงมาจากกันดั้ม จิมคอมมานด์นั้นนับได้ว่าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์และพัฒนาโดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลสำหรับ MSรุ่นต่อๆไปด้วยจึงมีสมรรถนะในระดับเดียวกับกันดั้มและมีระบบการสื่อสารที่ดีกว่าจิมรุ่นดั้งเดิม รูปแบบภายนอกของจิมคอมมานด์นั้นจะดูคล้ายกับจิมแบบ D แต่ใช้ส่วนหัวและแบ็คแพ็คที่ต่างกัน จิมคอมมานด์นั้นมักใช้งานภาคพื้นดินหรือในโคโลนีเป็นหลัก ส่วนรุ่นที่ใช้ในอวกาศนั้นจะเป็นรุ่น RGM-79GS ซึ่งเพิ่มอโพจีมอเตอร์เสริมความคล่องตัวและใช้ถังเชื้อเพลิงที่มีความจุสูงกว่าเดิม จิมคอนนมานด์รุ่นใช้ในอวกาศยังใช้บีมกันเป็นอาวุธหลักแทนปืนกล จิมคอมมานด์ยังมีรุ่น RGM-79GB ไฮบูสต์จิม ซึ่งเพิ่มกำลังขับเคลื่อนโดยเปลี่ยนแบ็คแพ็คกลับเป็นแบบของจิมรุ่นดั้งเดิมแต่เสริมท่อขับดันไว้ที่น่องขาซึ่งทำให้ความเร็วสูงขึ้นมากและความคล่องตัวนั้นลดลงมา อาวุธปืนนั้นเปลี่ยนเป็นมาชีนพิสทอลสองกระบอกซึ่งดัดแปลงมาจากปืนกลเล็กของกันดั้มพิกซี

นอกจากนั้นยังมี RGM-79S จิมสปาร์ตัน ซึ่งใช้โครงสร้างของจิมคอมมานด์มาปรับแต่งให้ใช้ในการสู้รบบนโลกในแถบป่าร้อนชื้น โดยได้เสริมเกราะบริเวณลำตัวและไหล่รวมทั้งใช้แบ็คแพ็คที่มีกำลังมากขึ้นและปรับแต่งให้ลุยน้ำได้ง่ายขึ้น ที่ไหล่ขวาติดมิสไซล์ไว้ จิมสปาร์ตันนั้นยังมีแผ่นกันแสงอินฟราเรดและอุปกรณ์กระจายอนุภาคมินอฟสกีกับคลื่นปล่อยควันเป็นอุปกรณ์พรางตัว

rgm-79gs.jpg

RGM-79GS GM Command Space Type

First appearance Mobile Suit Gundam 0080 : War in the Pocket
Designer Yutaka Izubuchi
Head height 18 m
Base weight 44.6 t Full weight 76.5 t
Armor titanium/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1390 kW
Armaments

  • beam saber
  • 60 mm vulcan gun
  • 90 mm machine gun
  • beam gun
  • shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License