เจกันแบบ D

RGM-89D Jegan D Type

First appearance Mobile Suit Gundam UC
Designer Hajime Katoki
Head height 19 m
Base weight 21.3 t Full weight 41.3 t
Armor titanium alloy/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1870 kW
Armaments

 • beam saber
 • vulcan pod
 • beam rifle
 • hand grenade
 • bazooka
 • shield (2-tube small missile launcher)

รุ่นปรับปรุงของเจกันหลังจากที่ได้เป็นกำลังหลักของสหพันธ์โลกแล้ว โดยจุดประสงค์ในการพัฒนาเจกันแบบ Dนี้ก็เพื่อให้สามารถติดอุปกรณ์เป็นสตาคเจกันได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ เจกันแบบ Dจึงมีสมรรถนะทั้งกำลังขับเคลื่อนและระยะเซนเซอร์ที่สูงกว่ารุ่นแรกและก็มีจุดเชื่อมต่อหรือล็อกที่ทำให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ง่ายด้วย ในขณะที่โปรโตสตาคเจกันนั้นเน้นการใช้งานแบบต่อต้านยานรบ สตาคเจกันที่แต่งจากแบบ Dนั้นตั้งใจให้ทำหน้าที่ใช้ยิงสนับสนุนแบบจิมทรีได้ด้วย นอกจากนั้นยังสามารถแต่งเป็น RGM-89DEW EWACเจกันเพื่อทำหน้าที่สอดแนมได้โดยติดเซนเซอร์ยูนิตขนาดใหญ่ไว้ที่หัว ที่แขนขวาติดกล้องขนาดใหญ่และที่แขนซ้ายจะติดระบบสื่อสารแบบเลเซอร์ นอกจากนั้นยังมี RGM-78De ซึ่งเป็นรุ่นปรับแต่งสำหรับหน่วยลับพิเศษ เอคอส โดยถอดวัลแคนพ็อดออกเพื่อเสริมประสิทธิภาพของเซนเซอร์และเสริมเกราะส่วนลำตัวเพื่อให้มีโอกาสรอดจากการสู้รบได้สูงขึ้น และเครื่องของคอนรอย ฮาเกนเซนจะปลี่ยนกระบังที่หน้าผากเป็นเซนเซอร์ที่เลื่อนเปิดปิดได้แบบสไนเปอร์ ติดอาวุธเสริมเป็นมีดติดไหล่ ปืนพกติดขา เปลี่ยนระเบิดมือเป็นแบบไฟเยอร์นัทซ์ และใช้บีมเซเบอร์แบบติดแขน

rgm-89s-1.jpg

RGM-89S Stark Jegan

First appearance Mobile Suit Gundam UC
Designer Hajime Katoki
Head height 19.2 m
Base weight 28.4 t Full weight 68.1 t
Armor gundarium alloy, titanium alloy/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1870 kW
Armaments

 • beam saber
 • vulcan pod
 • beam rifle
 • grenade launcher
 • 3-tube missile pod
 • hyper bazooka
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License