เจกันแบบ J
rgm-89j.jpg

RGM-89J Jegan J Type

First appearance Mobile Suit Gundam F91
Designer Junya Ishigaki
Head height 19 m
Base weight 22.8 t Full weight 49.7 t
Armor titanium alloy/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 2430 kW
Armaments

  • beam saber
  • vulcan pod
  • beam rifle
  • hand grenade
  • shield (4-tube rocket launcher)

เจกันซีรีส์ของแอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าประจำการหลังปี UC 0110 โดยมี RGM-89J เจกันแบบ Jเป็นรุ่นมาตรฐานซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเจกันรุ่นก่อนหน้าแต่เสริมสมรรถนะให้สูงขึ้น ที่โล่ติดเครื่องยิงจรวดสี่ลำกล้องไว้สองด้านแทนมิสไซล์ขนาดเล็กของรุ่นเดิม เนื่องจากแบบ Jนี้ใช้ดัดแปลงเป็นรุ่นอื่นๆต่อมาจึงนิยมเรียกว่ารุ่นปกติ (นอมอลไทป์) โดยหนึ่งในรุ่นดัดแปลงนั้นก็คือ RGM-89M เจกันแบบ M หรือที่นิยมเรียกว่ารุ่น B ที่เน้นพลังทำลายโดยติดเครื่องยิงจรวด5ลำกล้องไว้ที่เอวทั้งสองข้างและย้ายบีมเซเบอร์ไว้ติดไว้ที่แขนซ้ายทั้งสองข้าง ช่องระบายความร้อนที่ลำตัวกับเขาเสาอากาศที่หัวก็มีขนาดใหญ่ขึ้น และยังมี RGM-89R เจกันแบบ R หรือที่เรียกว่ารุ่น A ซึ่งเป็นรุ่นที่ปรับแต่งเฉพาะหน้าให้จ่าฝูงใช้ในขณะที่การผลิตเฮฟวีกันล่าช้า เจกันแบบ Rจึงมีสมรรถนะสูงกว่าอีกสองรุ่นและเพิ่มบีมเซเบอร์เล่มที่สองไว้ที่เอวแทนระเบิดมือ ที่แขนซ้ายติดเกรเน็ดลันเชอร์ไว้ และวัลแคนพ็อดกับบีมไรเฟิลก็มีอานุภาพสูงกว่ารุ่นอื่นๆ

แม้ว่าเจกันที่ปรับปรุงแล้วจะมีสมรรถนะที่สูงกว่ารุ่นเดิมมาก แต่เมื่อเทียบกับ MSขนาดเล็กที่ครอสโบนแวนการ์ดใช้งานแล้วก็ไม่สามารถต่อสู้ได้เลย SNRIยังได้ปรับแต่งเจกันสำหรับใช้เก็บข้อมูลระหว่างการทดสอบกันดั้ม F90 นั่นก็คือ RGM-89ST2 STกัน (ST = Strategic Trainer) โดยติดจานเรดาร์และเสริมประสิทธิภาพของเซนเซอร์ เนื่องจากเป็น MSสำหรับใช้เก็บข้อมูลซึ่งควรหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับศัตรูจึงติดอาวุธไว้สำหรับป้องกันตัวเป็นปืนกลกับระเบิดมือเท่านั้น

rgm-89m.jpg

RGM-89M Jegan M Type

First appearance Mobile Suit Gundam F91
Designer Junya Ishigaki
Head height 19 m
Base weight 23.4 t Full weight 51.6 t
Armor titanium alloy/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 2430 kW
Armaments

  • beam saber
  • vulcan pod
  • beam rifle
  • 5-tube rocket pack
  • shield (4-tube rocket launcher)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License