เซคุไอน์
rms-141.jpg

RMS-141 Xeku Eins

First appearance Gundam Sentinel
Designer Hajime Katoki
Head height 19.2 m
Base weight 37.63 t Full weight 87.28 t
Armor gundarium alloy composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 2100 kW
Armaments

 • beam saber
 • 120 mm machine gun
 • beam rifle (grenade launcher)
 • long range smartgun
 • clay bazooka
 • 'Club' rocket
 • missile pod
 • shield

MSซึ่งสหพันธ์โลกพัฒนาที่สถานีดาวเคราะห์น้อยเพซุนโดยมีแนวคิดให้เป็น MSที่สามารถใช้งานได้ง่ายและปรับแต่งได้มากแบบซาคุทูว์ โครงสร้างมูฟเอเบิลเฟรมของเซคุไอน์นั้นเรียบง่ายแต่บึกบึนเพื่อให้ทนทานและรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีล็อกสำหรับติดอาวุธ รูปแบบที่นับเป็นแบบมาตรฐานของเซคุไอน์นั้นมีสามแบบ โดยแบบแรกซึ่งเรียบง่ายที่สุดนั้นจะใช้อาวุธปืนเป็นบีมไรเฟิลแบบติดเกรเน็ดลันเชอร์ และติดถังเชื้อเพลิงไว้ที่ข้างไหล่ทั้งสองข้าง แบบที่สองจะเน้นการยิงโจมตีระยะไกลโดยที่ไหล่ซ้ายจะติดโล่ซึ่งใช้เก็บบีมเซเบอร์กับเซนเซอร์ระยะไกลแบบจานเรดาร์ซึ่งใช้เล็งปืนสมาร์ทกัน และแบบที่สามซึ่งนับเป็นแบบมาตรฐานจะใช้อาวุธปืนเป็นเคลย์บาซูก้า จรวดมือถือ หรือปืนกล ซึ่งปืนกลของเซคุไอน์นั้นเป็นแบบต่อสายพานกระสุนจากกล่องแม็กกาซีนขนาดใหญ่ซึ่งติดไว้บนบ่า ทั้งยังติดโล่ไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างโดยนอกจากจะใช้เก็บบีมเซเบอร์แล้วยังใช้เก็บแม็กกาซีนกระสุนของเคลย์บาซูก้า เซคุไอน์นั้นสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ของทั้งสามแบบผสมกันตามการใช้งานได้ และสามารถติดมิสไซล์พ็อดไว้บนบ่าได้ด้วย

รูปแบบของเซคุไอน์นั้นพัฒนาต่อมาเป็น RMS-142 เซคุซไวซึ่งมีพลังในการต่อสู้สูงกว่าเซคุไอน์ถึงสองเท่า ที่บ่ามีล็อกถึงสี่จุดกับแขนกลสำหรับใช้จับอาวุธ เซคุซไวนั้นสามารถใช้งานอาวุธทั้งหมดของเซคุไอน์ได้และยังได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถปฏิบัติการเป็นระยะทางไกลได้ด้านหลังจึงเป็นบูสเตอร์บล็อก แต่เซคุซไวนั้นมีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถใช้ยานชั้นซาลามิสรุ่นปรับปรุงบรรทุกได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าลิฟท์ที่ใช้ยก MSจากโรงเก็บขึ้นไปยังคาทาพัลท์ เมื่อเริ่มพัฒนา RMS-143 เซคุไดรจึงได้กลับมาพัฒนาในมีขนาดเป็นปกติ แต่เมื่อกลุ่มนิวดีไซด์ก่อกบฏก็เข้ายึดสถานีเพซูนและใช้เซคุไอน์กำลังหลัก และสถานีเพซุนก็ถูกหน่วยปฏิบัติการอัลฟาทำลายโดยที่ยังออกแบบเซคุไดรไม่เสร็จ

rms-142.jpg

RMS-142 Xeku Zwei

First appearance Gundam Sentinel
Head height 25.2 m
Base weight 88.2 t Full weight 151.7 t
Armor gundarium alloy composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 7330 kW
Armaments

 • beam saber
 • 60 mm culcan gun
 • 120 mm machine gun
 • long range smartgun
 • 'Club' rocket
 • missile pod
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License