กันแทงก์รุ่นแรก & กันแคนน่อนรุ่นแรก
rtx-65.jpg

RTX-65 Guntank Early Type

First appearance Mobile Suit Gundam: The Origin
Designer Kimitoshi Yamane
Head height 13.1 m
Armaments

  • large cannon
  • 4-barrel machine gun
  • 3-barrel anti-personel gun
  • smoke discharger

ก่อนหน้าสงครามหนึ่งปีนั้น สหพันธ์โลกเคยใช้งาน RTX-65 กันแทงก์รุ่นแรก ซึ่งแม้จะมีลักษณะที่คล้ายกับกันแทงก์ซึ่งพัฒนาในเวลาต่อมาแต่จริงๆแล้วก็เป็นเพียงรถถังขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบให้ส่วนป้อมปืนคล้ายกับลำตัวมนุษย์เพื่อเพิ่มความน่าเกรงขามในการรักษาความสงบเรียบร้อยในโคโลนี ที่ป้อมปืนนี้มีอาวุธติดไว้เป็นปืนใหญ่แฝดและปืนกลสี่ลำกล้องเหมือนแขนสองข้าง ที่ฐานล่างยังมีปืนกลต่อต้านบุคคลสามลำกล้องติดไว้

เมื่อสหพันธ์โลกได้เริ่มพัฒนา MSของตนเองก็ได้พัฒนาต่อมาจากกันแทงก์รุ่นแรกเป็น RCX-76-02 กันแคนน่อนรุ่นแรก และจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรถถังที่ใช้รูปร่างแบบมนุษย์เพื่อเลียนแบบ MSของซีอ้อนมากกว่าจะเป็น MSจริงๆรวมถึงออกแบบให้ใช้ต่อสู้กับยานพาหนะทั่วไปและทหารราบโดยแทบไม่ได้คำนึงถึงการต่อสู้กับ MSด้วยกันเลย ส่วนมือแบบสามนิ้วนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นได้ ใช้ปืนใหญ่แรงสะท้อนต่ำแบบประทับบ่าซ้ายกระบอกเดียวส่วนที่บ่าขวาเป็นปืนแก็ตลิงขนาดเล็ก แต่หลังจากที่หน่วยทหารม้าเหล็กซึ่งกันแคนน่อนรุ่นแรกประจำการอยู่ถูกทำลายย่อยยับในการต่อสู้กับหน่วย MSของซีอ้อนแล้วสหพันธ์โลกจึงได้เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ MSและเร่งการพัฒนากันดั้ม ก่อนหน้าที่กันแคนน่อนรุ่นแรกจะเข้าประจำการนั้นยังได้มีรุ่นทดลองอีกสองรุ่น คือ RCX-76-01A ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบระบบพื้นฐานโดยเฉพาะระบบการเคลื่อนไหว มีเสาอากาศ Vฟิน ที่แขนติดโล่และใช้ปืนกลแบบมือถือ กับ RCX-76-01B ซึ่งติดปืนใหญ่ไว้ที่บ่าทั้งสองข้าง มือขวาเปลี่ยนเป็นปืนอัตโนมัติสี่ลำกล้อง และใช้ส่วนหัวซึ่งเป็นค็อกพิตที่สองสำหรับพลปืน แต่มีปัญหาเนื่องจากแรงถีบของปืนใหญ่นั้นสูงเกินไป

rcx-76-02.jpg

RCX-76-02 Guncannon First Type

First appearance Mobile Suit Gundam: The Origin
Head height 17.1 m
Armaments

  • 60 mm vulcan gun
  • shoulder gatling gun
  • rifle
  • missile launcher
  • low-recoil cannon
  • shield
rcx-76-02-cmdr.jpg

Commander colours

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License